Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

Πράσινη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία
www.tsigris.gr

Για την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή η «βιώσιμη ανάπτυξη» και η «πράσινη οικονομία» δεν είναι γενικόλογα συνθήματα, αλλά ουσιαστικοί στόχοι μίας ολοκληρωμένης πολιτικής στρατηγικής ανάπτυξης και προόδου της χώρας.

Στηρίζουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδιώκουμε την οικονομική ανάπτυξη, στηρίζουμε και ενισχύουμε την απασχόληση, δίνουμε αναπτυξιακά κίνητρα στις επιχειρήσεις, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και προωθούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα δεν θυσιάζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον βωμό της οικονομικής ανάπτυξης.

Η χώρα μας για πρώτη φορά απέκτησε Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.

Με την υλοποίησή τους διαμορφώνουμε ένα εθνικό πρότυπο ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Πεποίθησή μας είναι ότι για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη και τη χωροταξία, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα διαφορετικά διαρθρωτικά προβλήματα των περιφερειών, τις πιθανές μεταβολές στο μέλλον και την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Με βάση αυτές τις πολιτικές μας σταθερές καταθέσαμε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων». Προτείνουμε λύση σε ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής κοινωνίας βάζοντας ένα οριστικό τέλος στην άναρχη εγκατάσταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών μέσα σε πόλεις ή σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα.

Αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά μια σειρά από θέματα που προκύπτουν από την χωρίς σύγχρονους κανόνες δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων που οδηγούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Εκσυγχρονίζουμε την νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση για την λειτουργία των διαφόρων μορφών επιχειρηματικών πάρκων και δίνουμε οικονομικά κίνητρα σε όλες τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε αυτούς του χώρους και να μην δρουν ανεξέλεγκτα. Αποκαθιστούμε εδάφη μολυσμένα από παρελθούσα βιομηχανική δραστηριότητα, σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης και απαίτηση της κοινωνίας. Στην προσπάθεια αυτή, η κυβέρνηση βρίσκει πάντα απέναντί της την Αξιωματική Αντιπολίτευση του «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ», η οποία -αν και υποκριτικά κόπτεται δήθεν για την «πράσινη ανάπτυξη»- κατ’ ουσίαν εκφράζει αξιόπιστα το παράδειγμα της χαμένης ειλικρίνειας στην πολιτική.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009

Παιδεία

Η Παιδεία ως Εθνική Υπόθεση
www.tsigris.gr

Το καλό Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι για εμάς το βασικό όχημα για το μέλλον. Έχει τη δική του αυταξία. Δεν είναι ουραγός κανενός, είναι χώρος πρωτογενούς έρευνας και εκπαίδευσης, οφείλει όμως παράλληλα να διασφαλίζει και το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων του.

Προχωρούμε στην εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης, ποιότητας και αξιολόγησης, που καθιερώθηκε με στόχο την ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών ΑΕΙ στον ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο συμμετέχουν περίπου 50 κράτη. Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ, με διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα και εδραιώνουμε το νέο ρόλο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η έκδοση Κανονιστικών Πράξεων για την εφαρμογή του νόμου που αφορά στα ΑΕΙ, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων και του παραρτήματος διπλώματος, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης των νομοσχεδίων για την έρευνα και τεχνολογία, για τις μεταπτυχιακές σπουδές, η εισαγωγή του θεσμού των φοιτητικών δανείων και η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για όσες ειδικότητες εκκρεμούν, η νομοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας για αυτόνομα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Επενδύουμε στη δια βίου μάθηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ου, της καταγωγής, του θρησκεύματος ή του τόπου διαμονής του, να έχει τις ευκαιρίες σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, να αποκτά σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ή να αναβαθμίζει τις υπάρχουσες.

Η Εκπαίδευση είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη αλλά και του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, καταγωγής, γλώσσας ή πολιτισμικής ταυτότητας. Ενισχύουμε την μειονοτική εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για μόρφωση και εργασία, στηρίζουμε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τους Ρομ, τους μετανάστες, τους κρατουμένους στα σωφρονιστικά ιδρύματα, και φυσικά τους παλιννοστούντες ομογενείς, στους οποίους η Ελλάδα οφείλει πολλά. Στον πυρήνα της ανθρωποκεντρικής πολιτικής μας είναι ο σεβασμός προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που έχουν δικαίωμα να απολαύσουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους, στην Εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας.

Στοίχημά μας είναι η εκπαίδευση της ελληνικής ομογένειας. Να μάθουν ελληνικά και να καλλιεργήσουν τους δεσμούς τους με την πατρίδα, οι ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους Έλληνες στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, με παράλληλη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ενίσχυση και στήριξη των εδρών νεοελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και στη δημιουργία ελληνικών σχολείων στις γειτονικές μας χώρες.

Η πολιτική μας για την Παιδεία δεν περιορίζεται προγραμματικά στα όρια μιας τετραετίας. Διαμορφώνει την προοπτική ολόκληρης της νέας γενιάς, και οι πολιτικές μας δεν γνωρίζουν κομματικά σύνορα, ιδεοληψίες και φανατισμούς. Πρέπει να βασίζονται στη συνεννόηση των κοινωνικών δυνάμεων, στη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, στη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, στη συναίνεση.

Δέσμευσή μας είναι το κάθε ευρώ που δαπανάται στο χώρο της εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές ή εθνικές πηγές, να φέρει το μέγιστο δυνατό κοινωνικό αποτέλεσμα.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

Πολιτική

ΝΑΙ στις Αλλαγές – ΟΧΙ στην Άρνηση
www.tsigris.gr

Η Κυβέρνησή μας, υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, συνεχίζει αταλάντευτα την υλοποίηση του προγράμματός της. Για τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης. Υπάρχει μόνο δουλειά. Υπάρχει έργο προς ολοκλήρωση και κυβερνητικές δράσεις, που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Συνεχίζουμε τις αλλαγές που απαιτούνται για να πάει ο Τόπος μπροστά. Αλλαγές που βελτιώνουν όλο και περισσότερο την ποιότητα ζωής μας. Αλλαγές που μας φέρνουν στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα κράτη της ευρωζώνης.

Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, που όχι μόνο η πατρίδα μας αλλά στο σύνολό της η παγκόσμια κοινότητα πλήττεται πολλαπλά, λαμβάνουμε αποφάσεις ιεραρχώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας.

Προωθούμε τις ενεργειακές κατοικίες, διευρύνουμε τη χρήση φωτοβολταϊκών και για την οικιακή κατανάλωση, θεσπίζουμε μέτρα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Προωθούμε τα Ευρυζωνικά δίκτυα παντού. Δημιουργούμε μεγάλα έργα πολιτισμού. Συνεχίζουμε, με πολιτικές που στηρίζουν την καθημερινότητα. Ενισχύουμε την απασχόληση και επιδοτούμε τους νέους επιστήμονες. Στηρίζουμε και χρηματοδοτούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επενδύουμε στην ασφάλεια των πολιτών. Στηρίζουμε τους νέους αγρότες.

Την ίδια στιγμή που η αντιπολίτευση παραθερίζει, η Κυβέρνηση εντατικοποιεί τους ρυθμούς της, με στόχο το συλλογικό όφελος και γνώμονα τη μελλοντική σταθερή μας πορεία.

Πήραμε μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία, η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τότε τα κατήγγειλε, σήμερα επιχειρεί να τα αντιγράψει.

Πήραμε μέτρα για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων, τα καταψήφισαν όλα.

Πήραμε μέτρα στήριξης της απασχόλησης και ενισχύσαμε με συγκεκριμένα μέτρα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό, την αγροτική ανάπτυξη, τις εξαγωγές, τον κλάδο του αυτοκινήτου, την οικοδομή. Το ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισε ούτε ένα μέτρο. Σε όλα είπε όχι.

Πήραμε μέτρα για την ασφάλεια του πολίτη: λειτουργία καμερών, λήψη DNA, ονομαστικοποίηση καρτοκινητών. Το ΠΑΣΟΚ τα καταψήφισε.

Πήραμε μέτρα για το Περιβάλλον με τα ενεργειακά κτίρια, την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας Ι.Χ. και φορτηγών, τη χρήση φωτοβολταϊκών ακόμη και στην κατοικία . Η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ήταν και πάλι απέναντι σε όλα.

Μετατρέψαμε το δουλεμπόριο από πλημμέλημα σε κακούργημα. Το ΠΑΣΟΚ ακόμη και σε αυτό είπε ΟΧΙ.

Το ΠΑΣΟΚ του λαϊκισμού και του «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ» δεν αντέχει σε καμιά κριτική, φοβίζει και απωθεί τους πολίτες. Οι πολίτες δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτα από ένα κόμμα χωρίς σχέδιο, χωρίς πυξίδα, χωρίς στόχους με μόνη συγκολλητική ουσία την προσδοκία ενός ακόμα γύρου εξουσίας.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

Ανεργία

Ανεργία και Διεθνής Οικονομική Κρίση
www.tsigris.gr

Το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες του κόσμου είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας.

Η ανεργία γενικά και η ανεργία των νέων και των γυναικών ειδικότερα, είναι ζητήματα στα οποία το πολιτικό σύστημα και οι δυνάμεις που εκπροσωπούν την κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίζουν με υψηλή κοινωνική συνείδηση.

Σε ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο η ανεργία δημιουργεί απογοήτευση, με αποτέλεσμα να συγκροτούνται οι προϋποθέσεις σύγκρουσης με την κοινωνία ή φυγής στο περιθώριο.

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο, κάθε μήνα χάνουν τη δουλειά τους. Στο 9,5% έφθασε η ανεργία στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2009, σημειώνοντας τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 26 ετών.

Από το ξέσπασμα της κρίσης (Δεκέμβριος 2007) στις ΗΠΑ έχουν χαθεί 6,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ενώ ο Πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα ανησυχεί ότι η ανεργία θα φθάσει το 10% το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι συνέπειες της οικονομικής ύφεσης είναι ορατές και στην Ευρωζώνη. Η ανεργία σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό από το Μάιο του 1999 και διαμορφώθηκε σε ποσοστό 9,5% τον περασμένο Μάιο. Συνολικά η Eurostat καταγράφει 15 εκατομμύρια ανέργους στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πατρίδα μας, παρά το γεγονός ότι είμαστε η μια από τις δύο χώρες της Ευρωζώνης με θετικό πρόσημο στην ανάπτυξη, η επιβράδυνση της ανάπτυξης έχει επιπτώσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 9,4% τον περασμένο Απρίλιο.

Επειδή η ανεργία δεν προσφέρεται για μικροκομματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ καλό θα ήταν να μην ξεχνά τι μας παρέδωσε. Το πρώτο τρίμηνο του 2004, στην Ελλάδα των υπερκοστολογημένων Ολυμπιακών έργων, η ανεργία ανερχόταν σε ποσοστό 11,3%, οι άνεργοι έφθαναν τους 544.000, ενώ οι θέσεις εργασίας ήταν 230.000 λιγότερες σε σχέση με σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο Πρωθυπουργός κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του στο Υπουργείο Απασχόλησης και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έθεσε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου, όπως διαμορφώνονται με βάση τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης καθώς και τους εθνικούς στόχους, ζητώντας επιτάχυνση και ένταση των προσπαθειών. Έθεσε αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τη διευθέτηση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και εντατικοποίηση στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής είναι πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή και γι’ αυτό όλες οι πολιτικές της είναι προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, στην τόνωση της απασχόλησης, στη στήριξη των ανέργων και γενικά των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας.

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Δημόσια Έργα

Η Πολιτική μας στον Τομέα των Δημοσίων Έργων
www.tsigris.gr

Σε όλη την Ελλάδα, κατασκευάζονται έργα που αλλάζουν τη ζωή όλων των Ελλήνων. Έργα που οι πολίτες περίμεναν για δεκαετίες. Και η συντριπτική πλειονότητα των έργων αυτών, πάνω από το 80%, γίνεται στην περιφέρεια. Βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων στην ιστορία της χώρας, προϋπολογισμού 16 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν και δημοπρατήθηκαν 262 δημόσια έργα σε όλη τη χώρα, ύψους πάνω από 8 δισ. ευρώ, 7 μεγάλα έργα που γίνονται με συμβάσεις παραχώρησης, ύψους επίσης πάνω από 8 δισ. ευρώ.

Σήμερα έχουμε, δηλαδή, υπερπενταπλάσιο ετήσιο ρυθμό δημοπράτησης από τον αντίστοιχο της δεκαετίας 1994-2003, στην οποία δημοπρατήθηκαν συνολικά έργα 10,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των ολυμπιακών έργων. Με τα έργα αυτά, τριπλασιάζονται οι Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι, αναβαθμίζεται ριζικά το υπόλοιπο Εθνικό Οδικό μας δίκτυο, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια.
Συγκεκριμένα:
· Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου της Περιφερειακής Οδού Πελοποννήσου (Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος –Τσακώνα).
· Μελετήθηκαν, δημοπρατήθηκαν και υπογράφηκαν οι συμβάσεις για την κατασκευή της Ιόνιας Οδού και της Ανατολικής Οδού Πελοποννήσου (Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη).
· Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η Εγνατεία Οδός, ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Χώρας -συνολικού μήκους 680 χιλιομέτρων- που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους του Έβρου.
· Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης, δημοπρατήθηκε το έργο, υπογράφηκε η σύμβαση και κυρώθηκε από την Βουλή. Η κατασκευή του έργου ήδη ξεκίνησε.
· Αναφορικά με τον Οδικό Άξονα Ράχες Μαλιακού - Κλειδί Ημαθίας, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, δημοπρατήσαμε το έργο και ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός με την ανάδειξη του αναδόχου του έργου.
· Μελετήθηκαν, δημοπρατήθηκαν, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου και προετοιμάζεται ην υπογραφή της σύμβασης του Οδικού Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).
· Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και άρχισαν οι εργασίες στα Οδικά Έργα της Αττικής.

Με την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή αλλάζει η εικόνα της χώρας και δημιουργούνται οι υποδομές για ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής παντού και ιδίως στις ελληνικές περιφέρειες. Υλοποιούνται ανεκπλήρωτες προσδοκίες πολλών δεκαετιών.

Προχωρά τάχιστα το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεγάλων έργων με σύμβαση παραχώρησης. Το πρόγραμμα «Δρόμοι Ανάπτυξης», προϋπολογισμού άνω των 8 δισ. ευρώ, αφορά έργα αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους 1.450 χλμ. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο επενδυτικό και αναπτυξιακό σχέδιο, στο οποίο θα αξιοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια, ύψους 6 δισ. ευρώ. Με το μεγαλύτερο ενιαίο πρόγραμμα μελετών, ολοκληρώθηκε ήδη η προετοιμασία της επόμενης γενιάς 60 νέων μεγάλων έργων, ύψους 8 δισ. ευρώ, για την περίοδο 2007-2013.

Το διάστημα που πέρασε, η στρατηγική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εμπεριείχε ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις στις υποδομές και τα δίκτυα της καθημερινότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι φιλόδοξος: Με δραστικές παρεμβάσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των αστικών και μη υποδομών, τη καλλιέργεια νέας κουλτούρας επικοινωνίας και συμβίωσης, αποσκοπούμε στην οικοδόμηση μιας ανταγωνιστικής Ελλάδας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, μιας Ελλάδας που σέβεται τους πολίτες της και τις ανάγκες τους.

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009

Δημόσια Ασφάλεια

Ευθύνη μας η Ασφάλεια των Πολιτών
www.tsigris.gr

Η ασφάλεια των πολιτών και η πάταξη της εγκληματικότητας συνιστούν ευθύνη και υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στον πολίτη και η Κυβέρνηση εκσυγχρονίζει διαρκώς το νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκολύνει το έργο της Αστυνομίας και της Δικαιοσύνης.
Σε μία κοινωνία, που οι προκλήσεις στην έννομη τάξη όλο και αυξάνονται, δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, εάν δεν εξοπλίσουμε το κράτος με ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, που να του δίνει περισσότερες δυνατότητες.

Νομοθετήσαμε την ονομαστικοποίηση των καρτοκινητών τηλεφώνων, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις πάγιες συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διότι, έχει αποδειχτεί ότι η ανωνυμία των καρτοκινητών χρησιμοποιείται ως εργαλείο παράνομης δράσης. Οι τρομοκράτες, έμποροι ναρκωτικών και όπλων, διακινητές παράνομων μεταναστών, ληστές, απαγωγείς, μαστροποί, εκβιαστές, ακόμη και άτομα που απειλούν ή παρενοχλούν συστηματικά πολίτες, βασίζονται στη χρήση πολλαπλών καρτοκινητών και αυτό πρέπει να σταματήσει, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Νομοθετήσαμε τη χρήση τράπεζας γενετικών αποτυπωμάτων (DNA) που θα διευκολύνει τις Διωκτικές Αρχές και τη Δικαιοσύνη ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές και γρήγορες στην ταυτοποίηση των δραστών παρανόμων ενεργειών, όπως άλλωστε συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Σε αυτή τη νομοθετική διαδικασία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχαν. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως σημαιοφόρος της ασφαλείας αλλά στην πράξη δείχνει το αντίθετο.
Αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν την ονομαστικοποίηση των καρτοκινητών, όταν όλες οι τηλεφωνικές συνδέσεις είναι ονομαστικοποιημένες και υπάρχει ο νόμος 3674/2008 που διασφαλίζει το απόρρητο των υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν την χρήση γενετικών αποτυπωμάτων (DNA) που θα διευκολύνει τις Διωκτικές Αρχές, τη Δικαιοσύνη και την Δικαστική Εξουσία να διεκπεραιώσει ταχύτερα τις υποθέσεις και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια ως προς την απονομή της δικαιοσύνης.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση αρνήθηκε να υπερψηφίσει την ρύθμιση για την ενεργοποίηση των καμερών που θα βοηθήσει άμεσα και πρακτικά στην διαλεύκανση αξιόποινων πράξεων, αποδεικνύοντας την πολιτική υποκρισία και ασυνέπεια λόγων και έργων, ακόμα και αυτών που χύνουν με κάθε ευκαιρία κροκοδείλια δάκρυα για τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια προς άγρα ψήφων.

Το χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής σύγχυσης που προκαλεί στην Αντιπολίτευση ο κομματικός καιροσκοπισμός της, είναι ότι έφτασαν έως το σημείο να καταψηφίσουν τη μετατροπή του δουλεμπορίου, από πλημμέλημα, σε κακούργημα.

Η απόσταση ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις υπάρχει μόνο όταν λες ψέματα, μόνο όταν πολιτεύεσαι ευκαιριακά, μόνο όταν ασκείς καιροσκοπική πολιτική.

Για εμάς τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι Έλληνες μας ψήφισαν για να αναλαμβάνουμε ευθύνες, να προσφέρουμε λύσεις και να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον. Και όχι να κωλυσιεργούμε ή να διστάζουμε, εμπρός στις κενές περιεχομένου αιτιάσεις και στις καιροσκοπικού χαρακτήρα ενστάσεις της Αντιπολίτευσης.

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2009

H1 - N1

Η Υγεία δεν Προσφέρεται για Προπαγάνδα
www.tsigris.gr

Ο Υπουργός Υγείας κατέθεσε το εξειδικευμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο θα επικαιροποιείται συνεχώς ακολουθώντας την εξέλιξη της νέας γρίπης. Η αντιμετώπιση της πανδημίας της γρίπης Η1-Ν1, απαιτεί πάνω απ’ όλα σχέδιο, ετοιμότητα, σύνεση και υπευθυνότητα. Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι να ξεπεράσουμε την κρίση με το λιγότερο δυνατό κόστος.
Η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ότι:
1. Έχει πολύ αργά πολιτικά αντανακλαστικά. Όχι μόνο αντιλήφθησαν την παγκόσμια επιδημία της γρίπης με μερικούς μήνες καθυστέρηση (συνήθης ικανότητα της ηγεσίας τους, δοκιμασμένη και στην παγκόσμια οικονομική κρίση) αλλά ξέχασαν επίσης κατά τη συνήθη πρακτική τους την παγκοσμιότητα της κρίσης.
2. Ασκούν μηδενιστική κριτική χωρίς να υποβάλλουν προτάσεις, χωρίς να επισημαίνουν παραλείψεις, χωρίς να αντιπροτείνουν οτιδήποτε.
3. Επενδύουν στο φόβο για να αποκομίσουν κομματικά οφέλη. Η δοκιμασμένη ικανότητα τους να μεταδίδουν τον «ιό του φόβου» θα προσκρούσει στα ισχυρά αντισώματα που η Ελληνική κοινωνία έχει αναπτύξει απέναντι στις προπαγανδιστικές τακτικές τους.
4. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε μεταξύ τους με αποτέλεσμα οι αντιφάσεις τους να προκαλούν το κοινό περί σοβαρότητας αίσθημα.
Συγκεκριμένα, στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, αναφορικά με την πανδημία της νέας γρίπης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου, παραδέχεται ότι υπάρχει «…σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός» και ότι, αδιαμφισβήτητα, έχουν γίνει βήματα. Την ίδια μέρα, ο εκπρόσωπος τύπου κ. Γ. Παπακωνσταντίνου δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχει «…έλλειψη σοβαρού σχεδίου» και έκανε λόγο για διαχειριστική ανικανότητα της Κυβέρνησης στο εν λόγω ζήτημα.

Η αντιπολιτευτική επιλογή της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ κορυφαίων στελεχών του, τα οποία ζητούν σε αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ να μην αντιπολιτεύεται αλλά να προτείνει και να στηρίζει.

Η καθημερινή επίδειξη αντιπολιτευτικής υστερίας, η καλλιέργεια ανησυχίας, φόβου και σκόπιμης σύγχυσης, με δηλώσεις αναρμοδίων και η πλειοδοσία στη συνθηματολογία έχει ως στόχο τη διασάλευση και ναρκοθέτηση του κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, που έχει εμπεδωθεί στους πολίτες από την άμεση και αποτελεσματική ενεργοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού.

Ενώ θα περίμενε κανείς πως η αξιωματική αντιπολίτευση θα έδειχνε υπευθυνότητα για την από κοινού αντιμετώπιση αυτού του παγκοσμίου προβλήματος, επιχειρεί για μία ακόμη φορά να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις και να σπείρει τον πανικό.

Η Κυβέρνηση επιδιώκει την συναίνεση όλων των πολιτικών κομμάτων. Χρειάζεται ψυχραιμία, σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Σε καμία περίπτωση αυτή η υπόθεση δεν προσφέρεται για μικροκομματικές προσεγγίσεις ή για κομματικούς ανταγωνισμούς.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Λάβαμε το Μήνυμα

Λάβαμε το Μήνυμα των Ευρωεκλογών
http://www.tsigris.gr/

Οι πολίτες στις Ευρωεκλογές του περασμένου Ιουνίου έστειλαν ηχηρό μήνυμα κριτικής στάσης, αλλά και προσδοκίας, για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια στην ουσιαστική πολιτική, με σκοπό τη βελτίωση της ζωής του Έλληνα πολίτη, που στις εκλογές του 2007 μας έδωσε την εντολή να τον υπηρετήσουμε ως το 2011.

Οι συμπολίτες μας στις 7 Ιουνίου απαίτησαν από την κυβέρνησή μας μεγαλύτερη ταχύτητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Εκδήλωσαν την απογοήτευσή τους γιατί ο κρατικός μηχανισμός -ο μεγάλος ασθενής στον τόπο μας- παραμένει προβληματικός, παρά τα βήματα που έχουμε κάνει.

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, από την πρώτη στιγμή ξεκάθαρα διαμήνυσε ότι θα πορευτούμε με μοναδική πυξίδα την υπευθυνότητα, για να προστατεύσουμε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα από τις συνέπειες της μεγάλης διεθνούς οικονομικής κρίσης. Για να βάλουμε τις βάσεις για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου.

Το μήνυμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ήταν να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή. Και το λάβαμε.

Υποσχεθήκαμε ότι θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Και το κάνουμε.

Δεσμευτήκαμε να καταβάλλουμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και στις προκλήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου παγκόσμιου τοπίου. Και δρούμε με αποφασιστικότητα.

Η Κυβέρνηση, υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματός της με συνέπεια αλλά και προσαρμογή στις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί η διεθνής οικονομική κρίση.

Για τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνησή μας, δεν υπάρχουν περιθώρια χαλάρωσης. Υπάρχει μόνο δουλειά για να κτίσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα, την οποία προσδοκούν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες.

Υπάρχει έργο προς ολοκλήρωση και κυβερνητικές δράσεις, που συνεχίζονται με αμείωτους και εντατικούς ρυθμούς. Οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές συνθέτουν ένα πλούσιο κυβερνητικό έργο εξωστρεφές και ουσιώδες επικεντρωμένο στη βελτίωση της ζωής του πολίτη. Στη βελτίωση της ζωής όλων μας.

Σάββατο, 8 Αυγούστου 2009

Αθλητισμός

Πολιτικές Ανάπτυξης και Εξυγίανσης του Αθλητισμού
www.tsigris.gr

Στον ευαίσθητο τομέα του αθλητισμού, σταθερή επιδίωξη της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή είναι η οριστική απομάκρυνση της βίας από τους αγωνιστικούς χώρους. Με τη συνεργασία όλων, με την καθιέρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, με τις κάμερες να καταγράφουν τις δραστηριότητες όλων στα γήπεδα, ή με την πιστή εφαρμογή του νόμου, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, και την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας για όσους συλλαμβάνονται για επεισόδια στα γήπεδα.

Η εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης του ελληνικού επαγγελματικού αθλητισμού είναι μια πρόκληση, διότι θεωρούμε ότι το κράτος δεν πρέπει να είναι ο χρηματοδότης, αλλά να θεσπίζει τους κανόνες, να μεριμνά και να επιβλέπει την πιστή τήρησή τους, και να δημιουργεί προϋποθέσεις για την πρόοδο του αθλητικού θεάματος, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς.

Σκοπός μας είναι, επίσης, η χρηματοδότηση των αθλητικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης των στελεχών του αθλητισμού και της αθλητικής έρευνας. Προγραμματίζεται η επέκταση των χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας στους ελεύθερους χώρους και χρησιμοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων τις ημέρες που δεν θα γίνονται μαθήματα. Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα «αθλητισμός στη γειτονιά», σε πενήντα συνοικίες της Αθήνας και πενήντα της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την προσέλκυση στην άσκηση ατόμων όλων των ηλικιών, που δεν συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωματείων.

Θέλουμε να βγουν από τα σπίτια τους οι συνάνθρωποί μας με αναπηρίες, και να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα στον αθλητισμό. Έχουμε ξεκινήσει την καταγραφή όλων των παιδιών με αναπηρία σε 1.600 σχολεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την άμεση ένταξή τους σε αθλητικά προγράμματα. Προωθούμε την προσβασιμότητα όλων των αθλητικών χώρων αλλά και τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών για τα Άτομα με Αναπηρίες.

Για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ, επιδιώκουμε να λειτουργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησής του ως Ανεξάρτητη Αρχή, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον παγκόσμιο οργανισμό. Επίσης, προγραμματίζουμε μια συνεχή ενημερωτική προσπάθεια για τις αρνητικές συνέπειες του ντόπινγκ, με στόχο κυρίως τους νέους ανθρώπους.

Αναφορικά με την μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση, πρόκειται να υπογραφούν προγραμματικές συμβάσεις με δήμους, προκειμένου να συνδεθούν άμεσα οι αθλητικές εγκαταστάσεις με τις τοπικές κοινωνίες, ενώ θα αξιοποιηθεί και ένα σύγχρονο διεθνές μητροπολιτικό συνεδριακό κέντρο, το οποίο αποτελεί απαραίτητη υποδομή για την Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού 65 εκατομμυρίων ευρώ.

Το διάστημα που πέρασε, η στρατηγική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας εμπεριείχε ευρείας κλίμακας παρεμβάσεις στις αθλητικές υποδομές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι φιλόδοξος: Με δραστικές παρεμβάσεις στην ποιότητα και την ποσότητα των αθλητικών υποδομών, τη καλλιέργεια ενός νέου αθλητικού πνεύματος, αποσκοπούμε στην οικοδόμηση αθλητισμού ανταγωνιστικού στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον, αλλά και καθαρού, μακριά από ουσίες και αναβολικά. Ενός αθλητισμού που σέβεται τους ανθρώπους του και τις ανάγκες τους.

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Περιβάλλον

Σύγχρονη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πολιτική
www.tsigris.gr

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί στοχευμένες πολιτικές και εφαρμόζει συγκροτημένο σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική που συνδυάζει την ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Στόχοι της χώρας μας ως το 2020, όπως περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας είναι:
1. Η μείωση των εκπομπών του εκτός συστήματος εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα κατά 4% μέχρι το 2020.
2. Η κάλυψη ποσοστού 18% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
3. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική χρήση κατά 20%.

Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτής της πολιτικής, για τη βιώσιμη ανάπτυξη η Κυβέρνηση έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:
1. Κίνητρα για την ανανέωση και την απόσυρση του στόλου των παλιών και συνάμα ρυπογόνων αυτοκινήτων και των βαρέων φορτηγών και την αντικατάστασή τους με καινούρια πιο φιλικά προς το περιβάλλον.
2. Την εφαρμογή του λεγόμενου «πράσινου» δακτυλίου , από 1η Σεπτεμβρίου 2011 στην Αττική και σε όποιο άλλο αστικό κέντρο κρίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση απαραίτητο.
3. Την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας , βασισμένο πλέον στον κυβισμό και την επιβάρυνση του κινητήρα των οχημάτων.

Το περιβαλλοντικό όφελος από την απόσυρση είναι αρκετά σημαντικό, αφού όπως εκτιμάται οι εκπομπές ρύπων θα παρουσιάσουν τάσεις μείωσης, έως και 50% - 60% το 2015.

Από την άλλη μεριά, με το πρόγραμμα απόσυρσης κλιματιστικών γίνεται σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών και ενεργοβόρων εν λειτουργία οικιακών κλιματιστικών, με αντίστοιχη επιδότηση αγοράς νέας συσκευής υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών. Ενώ αρχικός στόχος ήταν 60.000 συσκευές, μέχρι σήμερα έχουν αντικατασταθεί 107.000 συσκευές και έχει επιτευχθεί το 94% του νέου στόχου. Αυτό σημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει τα 40,6 GWh και η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 35.800 τόνους ετησίως.

Οι πολιτικές μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουν περιεχόμενο, συγκεκριμένες στοχεύσεις και τα αποτελέσματά τους μεταξύ των άλλων:
· Συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας και προστατεύουν τους περιβαλλοντικούς πόρους για τις επόμενες γενιές.
· Ανακουφίζουν οικονομικά τους πολίτες.
· Στηρίζουν την απασχόληση, βοηθώντας στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.
· Μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας , τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας.
· Στηρίζουν τη μεταποίηση και το εμπόριο.
· Αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Για τους πολιτικούς μας αντιπάλους η «πράσινη ανάπτυξη» είναι άλλη μια «πράσινη καραμέλα» και αδειανό πουκάμισο του εικοσαετούς κυβερνητικού τους παρελθόντος. Για εμάς η περιβαλλοντική πολιτική και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασικός και αδιαπραγμάτευτος πυλώνας της πολιτικής μας.

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2009

Εκλογολογία

Εγκλωβισμένοι στα Αδιέξοδά τους
www.tsigris.gr

Η κατ’ επανάληψη δήλωση πρόθεσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να οδηγήσει τον τόπο σε πρόωρες εκλογές, με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, δημιουργεί αδιέξοδα στα οποία εγκλώβισε τη Χώρα, αλλά και το κόμμα του.

Ο διακεκριμένος συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, ο διετέλεσε Διευθυντής του Νομικού Γραφείου και Νομικός Σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου και συνέταξε το σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος του 1986, χαρακτήρισε δημόσια την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως «…τριπλή παραβίαση του Συντάγματος και του πολιτεύματος».

Άλλος διακεκριμένος συνταγματολόγος, ο Δημήτρης Τσάτσος, ο οποίος ήταν δύο φορές επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και ο γενικός εισηγητής για το Σύνταγμα εκ μέρους όλων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης την περίοδο 1974-1975, δήλωσε πρόσφατα ότι: «…μια σοβαρή ρύθμιση του Συντάγματος γίνεται ερμηνευτικός περίγελος, καθώς περιφρονείται εξόφθαλμα το βαθύτερο νόημά της».

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση αντί, ως όφειλε, να απαντήσει με επιχειρήματα, προκειμένου να αιτιολογήσει τη θέση της, υπέπεσε σε νέο πολιτικό και θεσμικό ατόπημα. Ο εκπρόσωπος του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, με ακραίο κυνισμό και ολοκληρωτική προσέγγιση, δήλωσε ότι: «…η εφαρμογή και ερμηνεία του Συντάγματος δεν μπορούν να λειτουργούν εις βάρος του εθνικού συμφέροντος».

Για μια ακόμη φορά η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ταυτίζει το εθνικό συμφέρον με το κομματικό συμφέρον, και δεν διστάζει ακόμη και να τοποθετηθεί ενάντια στις επιταγές του Συντάγματος, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα στενά κομματικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις της.

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι οι θεσμοί υπάρχουν για να υπηρετούν τις κομματικές του σκοπιμότητες. Δεν διστάζουν να εμπλέξουν το Θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αλλεπάλληλα εκλογικά σενάρια, ανάλογα με τις συγκυριακές κομματικές τους ανάγκες και επιδιώξεις.

Το κόμμα που εμπνεύστηκε το σύνθημα «κάντε πέρα να περάσει η Ελλάδα» δεν μπορεί να ξεπεράσει το σύνδρομο της ιδιοκτησιακής αντίληψης, με το οποίο προσεγγίζει τη Χώρα. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ταυτιστεί με την Ελλάδα. Ταυτίζει το κράτος με το κόμμα. Τίθεται υπεράνω των θεσμών και της βούλησης των πολιτών. Το δίκιο του και οι στόχοι του είναι πάνω από τους νόμους.

Όσοι συγκροτούν την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ παραμένουν αμετανόητα ίδιοι. Θιασώτες αποτυχημένων πολιτικών επιλογών. Υποταγμένοι στους τακτικισμούς του χθες. Είναι το χθες. Η Ελλάδα όμως πηγαίνει μπροστά. Οι Έλληνες κοιτούν μπροστά. Θέλουν να κοιτούν άφοβα και με σιγουριά το μέλλον. Οι πολίτες απορρίπτουν τα παιχνίδια με τον Τόπο και τη Δημοκρατία.

Σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να βάλει τη Χώρα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εκβιάζει την κοινωνία. Έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των πολιτών, αδιαφορώντας για την οικονομική επιβάρυνση των εκλογικών δαπανών και σε περίοδο οικονομική κρίσης. Αντιτίθεται στη βούληση των Ελλήνων, των οποίων η πλειοψηφία απορρίπτει τη διενέργεια πρόωρων εκλογών.