Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2007

Πρόσφυγες και Άσυλο

Ανήλικοι Πρόσφυγες και που Ζητούν Άσυλοστην Ελλάδα
www.tsigris.gr
Τα ασυνόδευτα ανήλικα άτομα αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία μεταναστών. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι εισέρχονται ή βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς να συνοδεύονται από τους κατά νόμο ή έθιμο υπευθύνους για την επιμέλειά τους. Πολλές φορές προέρχονται από συνθήκες πολέμου και εμφύλιες αναταραχές, έχουν χάσει τις οικογένειές τους και τα σπίτια τους και έχουν υποστεί βασανιστήρια και κακομεταχείριση.

Το ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 21, παρ. 1) ορίζει ότι: «…η παιδική ηλικία τελεί υπό την προστασία του Κράτους…». Στην πράξη, η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης αποδεικνύεται προβληματική. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές συνήθως δεν ενημερώνουν εγκαίρως τον Εισαγγελέα Ανηλίκων για την εξυπηρέτηση του απόλυτου συμφέροντος του παιδιού. Παρατηρείται, επίσης, καθυστέρηση από τους εισαγγελείς ως προς την έγκαιρη παρέμβαση για την κατάλληλη στέγαση και τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων. Επιπλέον, το έργο τους παρεμποδίζεται από την ανεπαρκή υποδομή υποδοχής για τα ασυνόδευτα ανήλικα άτομα που τυγχάνει να είναι πρόσφυγες ή να ζητούν άσυλο.

Ο Ξενώνας Νέων στα Ανώγεια Κρήτης έχει ορισθεί ως χώρος διαμονής ασυνόδευτων παιδιών που κάνουν αίτηση για άσυλο, αλλά δεν μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερα από τριάντα (30) παιδιά. Η έλλειψη παρόμοιων κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα, δημιουργεί πολλά προβλήματα, εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη η επείγουσα ανάγκη προστασίας αυτής της κατηγορίας ανηλίκων.

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν κενά στην ελληνική νομοθεσία ως προς τον εντοπισμό των ασυνόδευτων ανήλικων ατόμων, ειδικά όταν φθάνουν ως μέλη ομάδων (οπότε επιβάλλεται σε βάρος τους το μέτρο της κράτησης), καθώς και ως προς το διορισμό επιτρόπου και την αναζήτηση διαρκών και βιώσιμων λύσεων για τα άτομα αυτά.

Δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας ως κράτος, σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο, καθώς συχνά τα παιδιά αυτά είναι πρόσφυγες, χωρίς κανένα επίσημο έγγραφο. Έτσι δεν είναι απλό να διαπιστωθεί αν συνοδεύονται από τους φυσικούς γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες τους. Η παράνομη είσοδος και η έλλειψη άμεσης επίσημης καταγραφής παρεμποδίζει τον εντοπισμό και την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Εγκληματικότητα

Μεταρρύθμιση της Αντεγκληματικής μας Πολιτικής
www.tsigris.gr

Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής και για την καλύτερη κατανομή των κονδυλίων του εθνικού προϋπολογισμού για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα: 1) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας, 2) η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του Σώματος, 3) η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας των πολιτών με τους θεσμικούς φορείς ελέγχου του εγκλήματος και 4) η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.

Στις προσπάθειες που καταβάλει η Πολιτεία για τον εκσυγχρονισμό των διωκτικών αρχών και την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι απαραίτητα: 1) η προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης, 2) η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς, 3) η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα, 4) η ενίσχυση των πεζών αστυνομικών περιπολιών, 5) η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της Αστυνομίας και η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης, 6) η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, 7) η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής για αστυνόμευση, 8) η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, 9) η ενημέρωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής, 10) η συνεργασία των σωμάτων δίωξης (Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστικό Σώμα, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων) με τη δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων και 11) αλλαγή του οργανογράμματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στα πρότυπα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (βλ. Άγγελος Τσιγκρής: «Αντεγκληματική Πολιτική για την Ελλάδα του 21ου Αιώνα», εκδόσεις Ι. Σιδέρη και Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», 2003).

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας απαιτείται βαθιά γνώση του προβλήματος, βούληση και σχέδιο. Είμαι αισιόδοξος ότι ως χώρα θα πετύχουμε το στόχο μας, γιατί διαθέτουμε και τις πολιτικές και τους ανθρώπους να τις υλοποιήσουν.
(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Πέμπτη 11-10-2007, σελ. 17).

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2007

Τουριστική Ανάπτυξη

Τουριστική Πολιτική με Σχέδιο και Αποτελέσματα
www.tsigris.gr

Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού στο χώρο του τουρισμού αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια, για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε στην πράξη, ότι ο τουρισμός είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για την εθνική οικονομία.

Η στρατηγική μας υπήρξε στοχευμένη και αναπτυξιακή. Δημιουργείται σαφές πλαίσιο κανόνων, που διευκολύνει τις νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη νέων μορφών Τουρισμού, σε ολόκληρη τη Χώρα, ολόκληρο το χρόνο. Αναβαθμίζεται η διεθνής προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και προωθούνται ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας τουριστικής περιουσίας.

Έχουμε χαράξει και υλοποιούμε μια Νέα Εθνική Στρατηγική για την Τουριστική Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, πολλαπλασιάζουμε τις επενδύσεις, αποδίδουμε την μέγιστη έμφαση στην ποιότητα και ταυτόχρονα επιδιώκουμε την εξέλιξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Είμαστε στην αρχή μιας από τις πιο δημιουργικές περιόδους για τον ελληνικό τουρισμό. Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις και πρωτοβουλίες, που δεν έχουν προηγούμενο σε τέτοια έκταση στο παρελθόν. Δράσεις και πρωτοβουλίες που προωθούν την τουριστική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, μέχρι το τέλος τοπυ 2006, σε 12 περιφέρειες της χώρας είχαν εγκριθεί 638 τουριστικού ενδιαφέροντος επενδύσεις, που ξεπέρασαν συνολικά το 1 δισ. ευρώ. Μέσω του ΕΠΑΝ αναβαθμίζονται χιλιάδες τουριστικά καταλύματα, εκσυγχρονίζονται μεγάλα ξενοδοχεία και ενισχύονται εκατοντάδες μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Παράλληλα εκσυγχρονίζουμε τις ναυτιλιακές υποδομές της χώρας, με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους επιβάτες και τον μέγιστο βαθμό ασφάλειας στη βάση των απαιτήσεων των διεθνών προδιαγραφών.

Η χώρα μας εισέρχεται σε ένα δεύτερο κύμα τουριστικής ανάπτυξης που μπορεί να συγκριθεί μόνο με την ανάπτυξη που σημειώθηκε στον τουρισμό τη δεκαετία του ’60.
· Ποτέ δεν έχουν εγκριθεί τόσες νέες επενδύσεις μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.
· Ποτέ δεν έχουν προχωρήσει με τέτοια ταχύτητα και αποφασιστικότητα όλες οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές για να ανοίξουν νέοι δρόμοι στην τουριστική ανάπτυξη.
· Ποτέ ο ελληνικός τουρισμός δεν είχε την προβολή που έχει σήμερα στις αγορές του εξωτερικού. Η διαφημιστική μας καμπάνια είναι στοχευμένη σε κάθε αγορά του εξωτερικού.

Χτίζουμε σήμερα την Ελλάδα που κερδίζει το αύριο. Την Ελλάδα που δίνει, σε κάθε πολίτη, την ευκαιρία να αλλάζει την καθημερινότητά του, κατακτώντας ψηλότερους στόχους. Να χτίζει, με σιγουριά και αισιοδοξία, το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του. Είναι το όραμα που γίνεται πραγματικότητα με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις. Με ρεαλισμό και ξεκάθαρες θέσεις, που οδηγούν σε στέρεες λύσεις. Μεταρρυθμίσεις που ωριμάζουν στην ίδια την κοινωνία και φέρνουν όφελος για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2007

Λειτουργία Πολιτικού Γραφείου


Τα Πολιτικά Γραφεία του Άγγελου Τσιγκρή σε Πάτρα, Αίγιο και Αθήνα θα υποδέχονται τους πολιτικούς φίλους του υποψήφιου βουλευτή Αχαΐας τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
· ΑΙΓΙΟ (Βύρωνος 12, τηλ. 26910-62722): Τρίτη 18.00–20.00, Πέμπτη 18.00–20.00 και Σάββατο 10.00–13.00.
· ΠΑΤΡΑ (Πλατεία Γεωργίου Α’ 30, τηλ. 2610-625699): Δευτέρα 10.00–12.00, Τρίτη 18.00–20.00, Πέμπτη 18.00–20.00 και Παρασκευή 18.00 –21.00.
· ΑΘΗΝΑ (Ακαδημίας 61, τηλ. 210-3605543): Πέμπτη 18.00–21.00.
Ο Άγγελος Τσιγκρής θα υποδέχεται προσωπικά τους πολιτικούς του φίλους κάθε Πέμπτη στην Αθήνα, κάθε Παρασκευή στην Πάτρα και κάθε Σάββατο στο Αίγιο.