Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Δημόσιο Χρέος

Η Αλήθεια για το Δημόσιο Χρέος
www.tsigris.gr

Όταν το 1981 το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, το χρέος μας ήταν μόλις 32% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν από τις λιγότερο χρεωμένες χώρες της Ε.Ε. Το 1989, όταν το ΠΑΣΟΚ έχανε την εξουσία, το χρέος είχε φτάσει το 61,5%! Μέσα σε οκτώ χρόνια είχε αυξηθεί δύο φορές! Η επόμενη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να μειώσει το χρέος αισθητά. Το Χρέος σταθεροποιήθηκε πάνω από το 100%.

Τελικά η Νέα Δημοκρατία το παρέλαβε το χρέος γύρω στο 108%. Στη συνέχεια οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας κατάφεραν να κατεβάσουν το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 105% το 2007.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του χρέους κεντρικής κυβέρνησης κατά την περίοδο 2004-2008 ήταν 7,5% (ο χαμηλότερος ρυθμός αύξησης από το 1981 μέχρι σήμερα, όταν στη χρυσή εποχή 1981-89 του ΠΑΣΟΚ ο αντίστοιχος ρυθμός ήταν 33,6%).

Οι γενεσιουργές αιτίες της αύξησης του χρέους κατά την περίοδο 2004-2008 αναλύονται ως εξής:
1. Πληρωμές για τόκους του χρέους που μας παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ 62,5%, δηλαδή περίπου 50 δισ. ευρώ!
2. Πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες 12,5%, δηλαδή περίπου 10 δισ. ευρώ! Πληρωμές από αλόγιστες προμήθειες για εξοπλισμούς που διενήργησε το ΠΑΣΟΚ στην περίοδο 2000-2003 και αναμένεται να βαρύνουν ακόμα περισσότερο τον Ελληνικό Λαό τα επόμενα 3 χρόνια με το ποσό της τάξης των 3 δισ. ευρώ.
3. Χρέη Νοσοκομείων 3,3%, δηλαδή περίπου 2,6 δισ. ευρώ, που αφορά την περιβόητη τρίτη ρύθμιση των χρεών των Νοσοκομείων (χρέη που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το 2004).
4. Υποχρεώσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση 8,9%, δηλαδή περίπου 7 δισ. ευρώ. Υποχρεώσεις που με νόμους οι οποίοι ψηφίστηκαν πριν το 2003 δημιούργησαν και εξακολουθούν να δημιουργούν κάθε χρόνο οικονομική αιμορραγία στον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η περίφημη λύση του ασφαλιστικού των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ.
5. Λοιπές υποχρεώσεις 4,0%. Περιλαμβάνουν διάφορες πληρωμές και το καθαρό αποτέλεσμα από έσοδα αποκρατικοποιήσεων, αγορές μετοχών, καταπτώσεις εγγυήσεων κλπ. που έστω ότι θα μπορούσαν να αποδοθούν στη διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας.

Προκύπτει, λοιπόν, από την πιο πάνω ανάλυση ότι το 87,2% των 80 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν 70 δις ευρώ της αύξησης του χρέους κατά την περίοδο 2004-2008, πήγαν σε υποχρεώσεις με τις οποίες το ΠΑΣΟΚ είχε φροντίσει να επιβαρύνει την περίοδο αυτή, σε μία ύστατη προσπάθεια να κρατηθεί στην εξουσία.

Με την αλόγιστη και ανεύθυνη πολιτική του, το ΠΑΣΟΚ υπονόμευσε το μέλλον του Ελληνικού Λαού και κυριολεκτικά άφησε χωρίς ουσιαστικές επιλογές τις Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Επιλογή Υποψηφίων

Διαφάνεια στην Επιλογή Υποψηφίων

Ο υπ. Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, στο πλαίσιο των προσυνεδριακών διαδικασιών του 8ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε την ακόλουθη πρόταση για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην επιλογή υποψηφίων Βουλευτών, Περιφερειαρχών και Δημάρχων.

«Επαναφέρω στις εργασίες του 8ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, παλαιότερη πρότασή μου, σύμ φωνα με την οποία όσοι επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή της ΝΔ, υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου με τη στήριξη του Κόμματος, θα πρέπει -πέρα του βιογραφικού τους σημειώματος- να καταθέτουν στα αρμόδια όργανα:
1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
2. Βεβαίωση από την Εισαγγελία ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη.
3. Βεβαίωση από την οικονομική εφορία ότι δεν έχει χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
4. Φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, από την οποία να προκύπτει ότι έχει δικά του εισοδήματα και ότι ασκεί κάποιο επάγγελμα.
5. Αντίγραφο του εντύπου Ε9, στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικά η ακίνητη περιουσία που κατείχε πριν πολιτευτεί».

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

8ο Συνέδριο ΝΔ

Οφείλουμε στην Ελλάδα να Πάμε Μπροστά
www.tsigris.gr

Η παράταξής μας διαθέτει ευρύ ιδεολογικό οπλοστάσιο, ικανό και αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση, των εθνικών θεμάτων και των κοινωνικών ζητημάτων της χώρας και των προκλήσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ευκρινής. Είμαστε η παράταξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της οικολογίας. Με αυτό τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό με έμφαση στην κοινωνική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη, η Ν.Δ. αρνούμενη να προσδεθεί σε κοινωνικές τάξεις, κομματικές πελατείες και ταμπέλες, εκφράζει τις προσδοκίες και αγωνίζεται για τα συμφέροντα ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Αιχμή του δόρατος της ιδεολογίας μας, είναι η εφαρμογή βαθιών τομών στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, αλλά και η διάθεση για διαρκή ανανέωση και μεταρρυθμίσεις.

Με το Συνέδριό μας απορρίπτουμε τις περιχαρακώσεις, τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις. Απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, που προσδιορίζεται με κοινωνικά κριτήρια και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Εκπροσωπούμε τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό, έναν πολιτικό χώρο πρότυπο κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο που απευθύνεται στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα με τις ιδεολογικές μας αρχές, διαμορφώνουμε την πολιτική μας πλατφόρμα πιστεύοντας πως το αξιακό σύστημα των πολιτών δεν ορίζεται με βάση τις παλιές ιδεολογικές οχυρώσεις, αλλά σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ζωής και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Η ιδεολογία μας, βρίσκεται πάνω από τις οριοθετήσεις του παρελθόντος, πέρα από τις κομματικές σκοπιμότητες του παρόντος και βεβαίως μακριά από τα άκρα.

Τα πολλαπλά μηνύματα που λάβαμε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, μεγιστοποιούν ακόμα περισσότερο την ευθύνη μας και πολλαπλασιάζουν το χρέος μας απέναντι στους πολίτες που απογοητεύσαμε, απέναντι στην κοινωνία και στον Τόπο.

Οφείλουμε όλοι μας να αγωνιστούμε για την καλύτερη δυνατή πορεία της νέας Νέας Δημοκρατίας. Να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εκατομμυρίων φίλων μας. Να αναδιοργανώσουμε το κόμμα μας με σύγχρονες ιδέες. Να προχωρήσουμε σε μια δυναμική αντιπολίτευση προετοιμάζοντας ταυτόχρονα την παράταξή μας να κυβερνήσει και πάλι τον Τόπο.

Στον αγώνα αυτό δεν περισσεύει κανείς. Οφείλουμε να σεβαστούμε τη βάση της παράταξης, να ενώσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις μας, να αξιοποιήσουμε όλα τα ικανά και έντιμα στελέχη μας για μια Νέα Δημοκρατία σύγχρονη και ικανή να ανταπεξέλθει στις απαιτητικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Οργή Λαού

Οργισμένοι και Χωρίς Προσδοκίες οι Πολίτες
www.tsigris.gr

Με διαρκώς επιδεινούμενες τις προσδοκίες και τις ελπίδες των πολιτών, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη δυσαρέσκεια. Ποτέ άλλοτε οι δείκτες προσδοκίας και εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση δεν μειώθηκαν τόσο πολύ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την έρευνα της “Public Issue” (Καθημερινή, 11/6) οι προσδοκίες για την καλυτέρευση της κατάστασης στην οικονομία μειώνονται στο 12% έναντι του 33% που είχε καταγραφεί στην ίδια ερώτηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές του χρόνου (Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2010) και αντίστοιχα, το ποσοστό όσων προβλέπουν χειροτέρευση της κατάστασης στην οικονομία αυξάνεται στο 69% από 38% στις αρχές του χρόνου.

Ταυτόχρονα, μόλις το 18% θεωρεί ότι η κατεύθυνση της χώρας είναι σωστή, έναντι του 38% που είχε απαντήσει το ίδιο τον Φεβρουάριο 2010 και αντίστοιχα το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η κατεύθυνση της χώρας είναι λανθασμένη αυξάνεται από το 52% στο 72%.

Μέσα σε ένα εξάμηνο, το 20% των πολιτών έχουν μεταβάλει γνώμη. Ενώ υποστήριζαν την κυβέρνηση σήμερα την επικρίνουν, διαπίστωση που προκύπτει άλλωστε και από την ίδια την ερώτηση της ικανοποίησης από τη λειτουργία της κυβέρνησης, η οποία μετρήθηκε σήμερα στο 18% έναντι 37% τον Φεβρουάριο 2010.

Αντίστοιχα ευρήματα καταγράφονται και στην έρευνα της “Pulse” (Ελεύθερος Τύπος, 13/6). Μόνο το 3% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του μπορεί να βελτιωθεί στο επόμενο εξάμηνο έναντι του 74% που θεωρεί ότι τα οικονομικά της οικογένειας θα χειροτερεύσουν.

Ταυτόχρονα, όσοι διατυπώνουν μία «καλή γνώμη» για τη σημερινή κυβέρνηση περιορίζονται στο 25% ως προς την εξωτερική πολιτική, στο 23% για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, στο 13% για τους χειρισμούς στην οικονομία και μόλις 7% σε ότι αφορά στην ανάπτυξη της χώρας.
Το χειρότερο όμως είναι ότι, με αυτά τα δεδομένα, φαίνεται να απλώνεται μία γενική αίσθηση απαξίωσης των πάντων.

Σύμφωνα με έρευνα της “Public Issue” (Καθημερινή, 13/6) το 92% θεωρεί ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη διαφθορά, ενώ το 89% απαντά χωρίς περιστροφές ότι οι κυβερνήσεις δουλεύουν για λογαριασμό λίγων συμφερόντων και όχι για το καλό όλων. Ταυτόχρονα, το 78% πιστεύει ότι στη σημερινή κυβέρνηση υπάρχουν αρκετοί διεφθαρμένοι, αν δεν είναι όλοι (απάντηση που συγκέντρωσε 14%) ενώ το 76% δηλώνει ευθέως ότι δεν έχει εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη μπορεί να διαλευκάνει τη σκανδαλώδη υπόθεση της “Siemens”.

Τα πρωτοφανή αυτά ευρήματα δηλώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, ότι οι Έλληνες δείχνουμε να μην ξέρουμε ποιον να εμπιστευθούμε και σε τι να πιστέψουμε. Έτσι, στην ίδια έρευνα της “Public Issue”, το 34,5% επιλέγει τη στάση της αποχής, του άκυρου και του λευκού στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, γεγονός που καθιστά απαγορευτική κάθε απόπειρα αναγωγής σε πιθανές εκλογικές προβολές.

Όσο κι αν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, είναι σαφές ότι οι πολίτες καταδικάζουν με τον πιο απόλυτο τρόπο τις μικροπολιτικές λογικές που μας έφτασαν εδώ που είμαστε σήμερα. Στόχος, καθήκον και μέλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι να δώσει όραμα, προοπτική και ελπίδα στους σκληρά δοκιμαζόμενους Έλληνες πολίτες.

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο “Νέος Αυτοδιοικητικός Χάρτης”

Στηρίζω τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και όχι αποσπασματικού προγράμματος τομών και μεταρρυθμίσεων, που στόχο έχουν την αναζωογόνηση του εθνικού χώρου, σ’ ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος, με αποκεντρωμένους θεσμούς, ισχυρούς και αποτελεσματικούς Δήμους. Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη:
1) Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση να ενισχύσει τις επιτελικές δομές και τις λειτουργίες της στην κατεύθυνση ενός «κράτους-στρατηγείου».
2) Να αποσυγκεντρώσει και να αποκεντρώσει αρμοδιότητες και πόρους, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
3) Να στηρίξει (σύμφωνα και με το Σύνταγμα) την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
4) Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να έχει Πρόεδρο αιρετό, εκλεγόμενο άμεσα, με καθολική ψηφοφορία. Να έχει αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, με σαφείς, αλλά και συνεκτικές δομές, που θα καθιστούν και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία τους.
5) Οι σημερινές Νομαρχίες (για λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, ιστορικούς, και συναισθηματικούς) να διατηρηθούν ως Νομαρχιακά Διαμερίσματα, με αιρετό επικεφαλής τους.
6) Οι νέες Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες να έχουν ευρύτατο πεδίο αρμοδιοτήτων, νομοθετικά κατοχυρωμένων, στους άξονες της περιφερειακής ανάπτυξης, του χωροταξικού σχεδιασμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής, των μεταφορών, της πολιτικής προστασίας, της δημοσίας υγείας, της παιδείας, του εμπορίου, του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής.
7) Η διαχείριση του ΕΣΠΑ να περιέλθει στις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες.
8) Η Περιφέρεια, να έχει εξασφαλισμένους τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.
Οι νέοι Δήμοι, είναι ανάγκη να συγκροτηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζεται:
1) Η βιωσιμότητά τους.
2) Οι δυνατότητες για ικανοποιητικές υπηρεσίες προς τους δημότες τους.
3) Οι αναπτυξιακές τους προοπτικές, με κρίσιμες παρεμβάσεις στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της αξιοποίησης του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού.
4) Η προστασία του αστικού, του αγροτικού και του φυσικού περιβάλλοντος.
5) Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των επιμέρους δημοτικών διαμερισμάτων των νέων Δήμων.
6) Η συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

Εκτός Ελέγχου

Κυβέρνηση Μειωμένης Ευθύνης
www.tsigris.gr

Η εικόνα που εκπέμπει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα εξηγεί απόλυτα και τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους φθάσαμε στην κρίση δανεισμού.

Το κυβερνητικό σχήμα εμφανίζεται χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, να αλληλοσπαράσσεται με τους υπουργούς να εκτοξεύουν κατηγορίες ο ένας εναντίον του άλλου για βασικά ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής.

Πριν συμπληρωθούν καν οκτώ (8) μήνες με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, η μεταμοντέρνα διακυβέρνηση που ευαγγελιζόταν ο κ. Παπανδρέου κατέληξε στη σύστασή του στα κυβερνητικά στελέχη να μην αντιμετωπίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους σαν φέουδα…

Και όλα αυτά να συμβαίνουν σε μια περίοδο που η χώρα ελέγχεται και αξιολογείται από την “τρόικα” η οποία, φροντίζει να μας υπενθυμίζει ευθέως ότι κάτω από το μνημόνιο έχει μπει η υπογραφή της κυβέρνησης και η έγκριση του κοινοβουλίου.

Το σκηνικό ασυνεννοησίας και κυρίως της αδυναμίας συντονισμού του κυβερνητικού έργου δίνει το πλέον αρνητικό μήνυμα πρώτα προς τις αγορές, που θα εξακολουθούν έτσι να μην εμπιστεύονται μια κυβέρνηση με ενδείξεις παραλυσίας.

Το μήνυμα αυτό το λαμβάνει, όμως, και η κοινωνία η οποία με καταρρακωμένη ψυχολογία παρακολουθεί την καταιγίδα των μέτρων που θα συμπιέσει το βιοτικό της επίπεδο, ενώ τα μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα έχουν χαθεί στην «ενδοκυβερνητική διαβούλευση».

Οι διαφωνίες των κυβερνητικών στελεχών εμφανίζονται παντού και οι «πατρικές» παραινέσεις του πρωθυπουργού για συναδελφικότητα πέφτουν στο κενό.

Είναι ενδεικτική η Βαβέλ απόψεων για τα αίτια της ακρίβειας και τις αποκρατικοποιήσεις. Για το σημαντικό πρόβλημα της ακρίβειας, οι αντιπαραθέσεις αφορούσαν τα αίτια που την προκάλεσαν. Η κ. Κατσέλη δείχνει προς το υπουργείο Οικονομικών, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων στα καύσιμα-ποτά. Ο κ. Παπακωνσταντίνου απαντά ότι η αύξηση των καυσίμων είναι μεγαλύτερη από ό,τι αντιστοιχεί στις αυξήσεις των φόρων. Βεβαίως, στην πράξη παρακολουθούμε την ανοδική πορεία του πληθωρισμού.

Η έλλειψη σχεδιασμού και στον τομέα της ακρίβειας άλλωστε εκφράζεται και μέσα στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, όπως φάνηκε με την ερώτηση 26 βουλευτών του, που θέτουν την αντιμετώπισή της ως ζήτημα αξιοπιστίας της κυβέρνησης έναντι των πολιτών που «...πρέπει να αισθανθούν προστασία για τη μείωση των εις βάρος τους αρνητικών συνεπειών».

Όσο για τις αποκρατικοποιήσεις οι γνώμες των υπουργών είναι πολύ διαφωτιστικές για το τι ακριβώς έχει δρομολογηθεί: Ο κ. Μπεγλίτης χαρακτήρισε το πρόγραμμα πρόχειρο και απροετοίμαστο και δίνει την εντύπωση «…ενός άγχους να ξεπουλήσουμε άρον-άρον ό,τι μπορούμε». Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Πάγκαλος πιστεύει ότι «…το σχέδιο είναι χωρίς χρονοδιάγραμμα και ξεκάθαρους στόχους».

Αν αυτά πιστεύουν οι υπουργοί της κυβέρνησης τι περιμένουν να πιστέψει η Ελληνική κοινωνία που τους παρακολουθεί εμβρόντητη;

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

Επιλογή Υποψηφίων

Διαφάνεια στην Επιλογή υποψηφίων Βουλευτών και Δημάρχων

www.tsigris.gr

Με αφορμή τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης των υποψήφιων βουλευτών του Κόμματος και ενόψει των χρισμάτων για τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαναφέρω στις εργασίες του 8ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, παλαιότερη πρότασή μου, σύμφωνα με την οποία:


"Όσοι επιθυμούν να λάβουν την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή της ΝΔ, υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου με τη στήριξη του Κόμματος, θα πρέπει -πέρα του βιογραφικού τους σημειώματος- να καταθέτουν στα αρμόδια όργανα:

1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου το οποίο πρέπει να αναγράφει «Μηδέν».

2. Βεβαίωση από την οικεία Εισαγγελία ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη.

3. Βεβαίωση από την οικεία οικονομική εφορία ότι δεν έχει χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

4. Φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, από την οποία να προκύπτει ότι έχει δικά του εισοδήματα και ότι ασκεί κάποιο επάγγελμα.

5. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 που θα αναγράφει αναλυτικά την ακίνητη περιουσία που κατείχε πριν πολιτευτεί».