Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Οικονομία

Οικονομία και Πολιτική Απραξία
Η καθυστέρηση λήψης διαρθρωτικών μέτρων για την καταπολέμηση του ελλείμματος από τη κυβέρνηση του ΠAΣOΚ είχε σαν αποτέλεσμα να αποσπάσει από τις αγορές το ακριβότερο «φιλί της ζωής», καθώς καλύφθηκε η κοινοπρακτική έκδοση των ξένων ομολόγων, υπερβαίνοντας κατά 3,5% το μέσο κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης στους αντίστοιχους τίτλους πενταετούς διάρκειας.

Το επιτόκιο δανεισμού των 8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε, παρά το διεθνές ισχυρό ενδιαφέρον, στο 6,2%, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο ιστορικά σημείο από τη στιγμή ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ.
Συγκεκριμένα:
• Το επιτόκιο των πενταετών τίτλων των μηνών Ιανουαρίου και Μαρτίου 2009 ήταν αντίστοιχα 5,5% και 4,98%.
• Η Ελλάδα θα καταβάλλει για τόκους 296 εκατ. € περισσότερα κάθε χρόνο από τη Γερμανία για το ίδιο ποσό και συνολικά για την 5ετία 2,48 δισ. €. Θα καταβάλει πάλι 176 εκατ. € περισσότερα από την Ιρλανδία και συνολικά 1,5 δισ. € μέχρι τη λήξη του τίτλου. (Πηγή: Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ).

• Η ιστορική αύξηση του κόστους δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου επιβαρύνει άμεσα το κόστος δανεισμού και άντλησης ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες και κατ’ επέκταση δυσχεραίνει τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

Το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της πατρίδας μας καθίσταται απαγορευτικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα επιτόκια για κεφάλαια κίνησης ξεπερνούν το 10% καθιστώντας τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μη ανταγωνιστικές.

Η έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου, οι παλινωδίες και η πολιτική απραξία του ΠΑΣΟΚ, συνδυαζόμενα με τη πιθανή λήψη πρόσθετων μέτρων προκειμένου να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κινδυνεύουν να οδηγήσουν την οικονομία μας στο φαύλο κύκλο της ανατροφοδοτούμενης ύφεσης και της διεύρυνσης του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Η αποσπασματικότητα, η αοριστία, η έλλειψη πρόνοιας για στήριξη των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα και κυρίως η παντελής έλλειψη προτάσεων ανάπτυξης καταδεικνύουν την λαθεμένη στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης που προτείνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Μοναδική λύση για την έξοδο από την κρίση αποτελεί η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά για άμεση και τολμηρή επένδυση σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στην ενίσχυση της ανάπτυξης, στην απελευθέρωση των πόρων της Ελληνικής οικονομίας, στην ουσιαστική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και βεβαίως στην αποφυγή στρατηγικής φοροεπιδρομής που θα στεγνώσει περαιτέρω την αγορά.

Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

"Καλλικράτης"

Ο “Καλλικράτης” και η Απορρύθμιση των Τοπικών Κοινωνιών
www.tsigris.gr

Η υλοποίηση της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας που σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν εφαρμόστηκε άμεσα λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης που δεν επέτρεπε την αναγκαία χρηματοδότησή της. Το σχέδιο αυτό με την ονομασία “Καλλικράτης” σήμερα υπονομεύεται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που «κατάφερε» να μετατρέψει μια μεταρρύθμιση σε απορύθμιση.

Η Ν.Δ. στηρίζει τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και όχι αποσπασματικού προγράμματος τομών και μεταρρυθμίσεων, που στόχο έχουν την αναζωογόνηση του εθνικού χώρου, σ’ ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος, με αποκεντρωμένους θεσμούς, ισχυρούς και αποτελεσματικούς Δήμους.

Στο παραπάνω πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη: 1) Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση να ενισχύσει τις επιτελικές δομές και τις λειτουργίες της στην κατεύθυνση ενός «κράτους-στρατηγείου». 2) Να αποκεντρώσει αρμοδιότητες και πόρους, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 3) Να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. 4) Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να έχει Πρόεδρο αιρετό, εκλεγόμενο άμεσα, με καθολική ψηφοφορία. Να έχει αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, με σαφείς, αλλά και συνεκτικές δομές, που θα καθιστούν και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία τους. 5) Οι σημερινές Νομαρχίες να διατηρηθούν ως Νομαρχιακά Διαμερίσματα, με αιρετό τον επικεφαλής τους. 6) Οι νέες Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες να έχουν ευρύτατο πεδίο αρμοδιοτήτων, νομοθετικά κατοχυρωμένων, στους άξονες της περιφερειακής ανάπτυξης, του χωροταξικού σχεδιασμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής, των μεταφορών, της πολιτικής προστασίας, της δημοσίας υγείας, της παιδείας, του εμπορίου, του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής. 7) Η διαχείριση του ΕΣΠΑ να περιέλθει στις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες. 8) Η Περιφέρεια, να έχει εξασφαλισμένους τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους».

Οι νέοι δήμοι, είναι ανάγκη να συγκροτηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζεται: 1) Η βιωσιμότητά τους. 2) Οι δυνατότητες για ικανοποιητικές υπηρεσίες προς τους δημότες τους. 3) Οι αναπτυξιακές τους προοπτικές, με κρίσιμες παρεμβάσεις στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της αξιοποίησης του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού. 4) Η προστασία του αστικού, του αγροτικού και του φυσικού περιβάλλοντος. 5) Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των επιμέρους δημοτικών διαμερισμάτων των νέων Δήμων. 6) Η συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Το καθήκον μας, ως Νέα Δημοκρατία, είναι να ασκήσουμε και σε αυτό το ζήτημα αντιπολίτευση συνετή, δυναμική και συνεπή. Συνετή αντιπολίτευση, γιατί η χώρα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εύκολα λόγια και ανεύθυνες διακηρύξεις. Δυναμική αντιπολίτευση, διότι "συναίνεση" δεν σημαίνει συνυπευθυνότητα με τα σφάλματα που κάνει η Κυβέρνηση. Συνεπή αντιπολίτευση, σύμφωνη με τις αρχές και τις αξίες μας.

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Παιδεία

Η Ισχυρή Παιδεία ως Προϋπόθεση για μια Δυνατή Ελλάδα
www.tsigris.gr

Η πολιτική μας για την Παιδεία δεν πρέπει να περιορίζεται προγραμματικά στα όρια μιας τετραετίας. Πρέπει να διαμορφώνει την προοπτική ολόκληρης της νέας γενιάς, και οι πολιτικές δεν πρέπει να γνωρίζουν κομματικά σύνορα, ιδεοληψίες και φανατισμούς. Πρέπει να βασίζονται στη συνεννόηση των κοινωνικών δυνάμεων, στη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, στη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, στη συναίνεση.
Στόχος μας θα πρέπει να είναι η νέα γενιά της χώρας μας να αποτελεί τον εκφραστή και το συνεχιστή ενός διαχρονικού πολιτισμού, που είναι ανοικτός στις προκλήσεις του κόσμου, διαπνέεται από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει, όχι μόνο στην πατρίδα, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλη του την έκταση, με ξεκάθαρη στρατηγική και πολιτικές που να χαρακτηρίζονται από συνεκτικότητα, συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα.

Για την πρώτη βαθμίδα, που αποτελεί το θεμέλιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, προτείνω:
1. Την εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για όλα τα νήπια, και στην επέκταση του θεσμού των ολοήμερων νηπιαγωγείων, με τη διεύρυνση του προγράμματος λειτουργίας τους για τη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας.
2. Τη μείωση του ανώτατου αριθμού των κατά τμήμα φοιτούντων μαθητών, προκειμένου να διασφαλισθεί το καλύτερο παιδαγωγικό περιβάλλον στο σχολείο και να καλυφθούν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και διδακτικά βιβλία.
3. Τη διεύρυνση της πιλοτικής εφαρμογής της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.
4. Την εισαγωγή νέων βιβλίων, η οποία πλέον θα γίνεται ύστερα από σοβαρή και υπεύθυνη αξιολόγηση του περιεχομένου τους.
Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προτείνω:
1. Την περαιτέρω μείωση του ανώτατου αριθμού φοιτούντων μαθητών ανά τμήμα.
2. Την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου.
3. Το σχεδιασμό για την καθιέρωση της αυτονομίας του Λυκείου.
4. Τη μεταρρύθμιση στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση, εντάσσοντας λειτουργικά σε αυτή νέα σύγχρονα εργαστήρια.
5. Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
6. Την καταπολέμηση της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας.
7. Τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στις προσλήψεις και τις μεταθέσεις του προσωπικού.
8. Την προώθηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Έχουμε υποχρέωση, απέναντι στη νέα γενιά των συμπολιτών μας, να οδηγήσουμε τη χώρα και την Παιδεία μας μπροστά. Πρέπει με νηφαλιότητα να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του σήμερα και με υπευθυνότητα να χτίσουμε τα θεμέλια και τις βάσεις για το αύριο. Για το αύριο της Παιδείας και του Πολιτισμού που αξίζουν στην Ελλάδα μας.

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ για τις Εκλογές στην Αυτοδιοίκηση

Στηρίζουμε τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και όχι αποσπασματικού προγράμματος τομών και μεταρρυθμίσεων, που στόχο έχουν την αναζωογόνηση του εθνικού χώρου, σ’ ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος, με αποκεντρωμένους θεσμούς, ισχυρούς και αποτελεσματικούς Δήμους. Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη:
1) Η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση να ενισχύσει τις επιτελικές δομές και τις λειτουργίες της στην κατεύθυνση ενός «κράτους-στρατηγείου».
2) Να αποσυγκεντρώσει και να αποκεντρώσει αρμοδιότητες και πόρους, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
3) Να στηρίξει (σύμφωνα και με το Σύνταγμα) την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
4) Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να έχει Πρόεδρο αιρετό, εκλεγόμενο άμεσα, με καθολική ψηφοφορία. Να έχει αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, με σαφείς, αλλά και συνεκτικές δομές, που θα καθιστούν και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία τους.
5) Οι σημερινές Νομαρχίες (για λόγους κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, ιστορικούς, και συναισθηματικούς) να διατηρηθούν ως Νομαρχιακά Διαμερίσματα, με αιρετό επικεφαλής τους.
6) Οι νέες Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες να έχουν ευρύτατο πεδίο αρμοδιοτήτων, νομοθετικά κατοχυρωμένων, στους άξονες της περιφερειακής ανάπτυξης, του χωροταξικού σχεδιασμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής συνοχής, των μεταφορών, της πολιτικής προστασίας, της δημοσίας υγείας, της παιδείας, του εμπορίου, του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής.
7) Η διαχείριση του ΕΣΠΑ να περιέλθει στις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες.
8) Η Περιφέρεια, να έχει εξασφαλισμένους τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους».

Οι νέοι δήμοι, είναι ανάγκη να συγκροτηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζεται:
1) Η βιωσιμότητά τους.
2) Οι δυνατότητες για ικανοποιητικές υπηρεσίες προς τους δημότες τους.
3) Οι αναπτυξιακές τους προοπτικές, με κρίσιμες παρεμβάσεις στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της αξιοποίησης του ενδογενούς ανθρώπινου δυναμικού.
4) Η προστασία του αστικού, του αγροτικού και του φυσικού περιβάλλοντος.
5) Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των επιμέρους δημοτικών διαμερισμάτων των νέων Δήμων.
6) Η συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Το καθήκον μας, ως Νέα Δημοκρατία, είναι να ασκήσουμε και σε αυτό το ζήτημα αντιπολίτευση συνετή, δυναμική και συνεπή. Συνετή αντιπολίτευση, γιατί η χώρα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για εύκολα λόγια και ανεύθυνες διακηρύξεις. Δυναμική αντιπολίτευση, διότι "συναίνεση" δεν σημαίνει συνυπευθυνότητα με τα σφάλματα που κάνει η Κυβέρνηση. Συνεπή αντιπολίτευση, σύμφωνη με τις αρχές και τις αξίες μας.