Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Νεανική Βία

Πολιτικές Πρόληψης της Νεανικής Βίας
www.tsigris.gr

Πολυετείς επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι οι οικογένειες, των νεαρών παραβατών έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό είναι, ότι συνήθως πρόκειται για φτωχές οικογένειες. Ωστόσο, δεν είναι μόνον η φτώχεια που προκαλεί την εγκληματικότητα. Πολύ συχνά η φτώχεια ωθεί τους νέους να ξεπεράσουν άλλους συνομηλίκους τους από εύπορες οικογένειες και να μεγαλουργήσουν.

Για να υπάρξει η πιθανότητα τέλεσης εγκληματικών πράξεων, πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχειας, εγκληματικού παρελθόντος της ίδιας της οικογένειας και έλλειψης ελέγχου των γονέων προς το παιδί. Πρέπει, δηλαδή, να συμπέσουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες προκειμένου να υπάρξει σοβαρή πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος ανήλικος παραβατική συμπεριφορά.

Οι ανήλικοι με παραβατικό ιστορικό (π.χ. τέλεση κλοπών, πρόκληση επεισοδίων στα γήπεδα και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας), παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια και το σχολείο, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε παραβατικές ομάδες, προκειμένου να αναπληρώσουν εκεί την ανθρώπινη επικοινωνία και την αναγνώριση που τους λείπει.

Έχει αποδειχθεί ότι ο χαλαρός έλεγχος στο πλαίσιο της οικογένειας και η έλλειψη επικοινωνίας, ανάμεσα στον γονιό και στο παιδί, ευνοούν την παραβατικότητα. Εάν λείπει αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας με τους γονείς, αντίστοιχα το παιδί αδιαφορεί για το σχολείο και εμπλέκεται σε ομάδες άλλων νεαρών, που μπορεί να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά.

Η εγκληματολογική έρευνα, αναφορικά με τους έφηβους παραβάτες στα σχολεία, έχει αποδείξει ότι πρόκειται κυρίως για αγόρια, μέσης ηλικίας. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους εμφανίζεται γενικά να είναι αρκετά καλή, καθώς εργάζονται συνήθως και οι μητέρες τους, αλλά περιστασιακά και οι ίδιοι.

Οι παραβατικές παρέες των νέων σχολικής ηλικίας είναι σχετικά πολυμελείς και στελεχώνονται κυρίως με άτομα του ιδίου φύλου. Τα μέλη της παρέας προέρχονται κυρίως από το σχολείο, αλλά επίσης από τη γειτονιά, το χώρο εργασίας και τους τόπους νυκτερινής διασκέδασης. Στην παρέα μετέχουν συνήθως για να βρουν φίλους, χωρίς να έχουν συνήθως κάποιον αρχηγό ή ιεραρχική δομή, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για «συμμορίες ανηλίκων».

Οι έφηβοι παραβάτες επιδίδονται συχνά σε αντισυμβατικές ενέργειες, όπως αγορά, πώληση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, πρόκληση ζημιών σε σχολικό χώρο, κλοπές σε κατάστημα, επεισόδια στο γήπεδο, συμπλοκές με τρίτους, φθορές ξένης ιδιοκτησίας, κλοπές χρήσης ή εξαρτημάτων μεταφορικού μέσου, απειλές κατά συνομηλίκων, διαρρήξεις κατοικιών και αυτοκινήτων, πώληση κλοπιμαίων, κλπ.

Για να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της παραβατικότητας των ανηλίκων πρέπει -μεταξύ άλλων- να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου και να οικοδομηθεί μια ανοιχτή κοινωνία για όλους.

Περιβάλλον

Πολιτικές για την Προστασία του Περιβάλλοντος
www.tsigris.gr

Σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών κοινωνιών, στόχος μας είναι η διαρκής θεσμική και οικονομική ενδυνάμωσή τους, ώστε να πάρουν στα χέρια τους τις υποθέσεις που αφορούν άμεσα τη βελτίωση της καθημερινότητας τους, την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ανάδειξη ενός νέου καθημερινού πολιτισμού. Σήμερα, οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αναπτύσσουν με ρεαλιστικό τρόπο, τολμηρές και καινοτόμες πρωτοβουλίες, οι οποίες να παράγουν χειροπιαστά αποτελέσματα.

Αποβλέπουμε στην αποκέντρωση και την οριοθέτηση της εξουσίας, της ευθύνης, της αρμοδιότητας, έτσι ώστε να δοθεί τέλος σε μια κατάσταση όπου, όλοι είναι αρμόδιοι, αλλά τελικά κανείς δεν είναι υπεύθυνος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το προνομιακό πεδίο στο οποίο μπορεί να αναπτύσσεται η έννοια της κοινωνίας των πολιτών, η έννοια της κοινωνικής ευθύνης.

Οι αναπτυξιακές πολιτικές και η πολιτική για το περιβάλλον μοιάζουν με συγκοινωνούντα δοχεία. Η στάθμη στο ένα, προσδιορίζει και τη στάθμη στο άλλο. Η πρόοδος στο ένα ορίζει και την πρόοδο στο άλλο. Το δίλημμα ανάπτυξη ή περιβάλλον, είναι άκαιρο και άκυρο.

Με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίζει που και με ποιους όρους μπορεί να αναπτύσσει την οικονομική δραστηριότητά του. Μπαίνει τέλος στις καθυστερήσεις, στις εξαρτήσεις και στις διαπλοκές του παρελθόντος. Διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία της ανάπτυξης.

Η ευημερία που απορρέει από την ανευθυνότητα, τη βεβήλωση του φυσικού μας πλούτου, την κατασπατάληση των φυσικών πόρων, δεν είναι απλά και μόνο εφήμερη. Μακροπρόθεσμα είναι καταστροφική. Ότι βλάπτει το περιβάλλον, βλάπτει την οικονομία και την κοινωνία μας. Την ίδια τη ζωή μας. Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη διασφαλίζεται μόνο μέσα από μια αποτελεσματική πολιτική για το περιβάλλον.

Η ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών είναι, και θα συνεχίσει να είναι, ανάλογη με την περιβαλλοντική ευθύνη που επιδεικνύουν. Η ανταπόκριση στην αλλαγή του κλίματος είναι η κρίσιμη παράμετρος που θα διακρίνει σταδιακά τον πρώτο από το δεύτερο και τον τρίτο Κόσμο.

Η μέριμνα για το περιβάλλον εντάσσεται σε μια ευρύτερη λογική ευθύνης όλων μας. Ευθύνης προς την οικογένειά μας, προς τους συμπολίτες μας, προς τη χώρα μας. Ευθύνης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση δράσεων που πλήττουν το περιβάλλον. Ευθύνης για τις καθημερινές νοοτροπίες, συνήθειες και πρακτικές μας.

Αυτό είναι το μήνυμα του σήμερα. Και μας αφορά όλους. Αυτός είναι και ο γνώμονας της νέας αναπτυξιακής πολιτικής μας. Γνώμονας που διαπνέει οριζόντια όλες τις επιμέρους πολιτικές μας. Αυτό είναι το νέο και αδιαπραγμάτευτο στοιχείο, με το οποίο θέλουμε να μπολιάσουμε κάθε επιχειρηματική δράση, κάθε προσωπική στάση. Αυτός είναι τελικά ο πιο ασφαλής και αισιόδοξος δρόμος μπροστά μας.

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Λαθρομετανάστευση

Ο Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ για την Αντιμετώπιση της Λαθρομετανάστευσης
www.tsigris.gr

Ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ -με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ στην Πάτρα- έδωσε στη δημοσιότητα τις απόψεις του για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης στο πλαίσιο μιας νέας Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, ο πολιτευτής της ΝΔ Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, προτείνει: «Τη χάραξη μιας νέας Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία θα στηρίζεται: 1) στην εναρμόνιση του δικαίου που ρυθμίζει το άσυλο και στον καθορισμό του καθεστώτος των προσφύγων, 2) στην καταπολέμηση των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 3) στην ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, 4) στη συνεργασία των χωρών υποδοχής με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών και 5) στη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού σώματος φρούρησης των συνόρων».

Σύμφωνα πάντα με τον πολιτευτή της ΝΔ Άγγελο ΤΣΙΓΚΡΗ: «Μεταξύ των προτάσεων που θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι: 1) Η διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες. 2) Η ενίσχυση των ελέγχων. 3) Η στενότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων. 4) Η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία και την Ισπανία, χώρες που αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ».

Τέλος, ο Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ επισημαίνει ότι: «Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα: 1) ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης, 2) περιθωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, 3) ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στην απασχόληση, 4) ενημέρωσης των μεταναστών σε ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης, 5) εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους εκμάθησης της γλώσσας των κρατών υποδοχής, 6) υγειονομικής περίθαλψης των μεταναστών και εξέτασή τους για τυχών μεταφορά μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών και 7) επίλυσης του στεγαστικού τους προβλήματος και διευκόλυνσής τους στην απόκτηση στέγης».

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

25η Μαρτίου

Ο Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου
www.tsigris.gr

Ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στις 25 Μαρτίου του 1821, εδώ από την Αχαΐα μας, οι Έλληνες αποδείξαμε σε όλο τον Κόσμο ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε τις μεγαλύτερες νίκες απέναντι σε πανίσχυρους εχθρούς. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας, να βρούμε αυτά που τους ενώνουν, να παραμερίσουμε τις αντιπαλότητες, να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Αποδείξαμε ότι όλοι οι Έλληνες μαζί μπορούμε περισσότερα. Σήμερα, 188 χρόνια μετά, το μήνυμα της Εθνικής μας Εορτής παραμένει ακόμη ζωντανό για να μας θυμίζει ότι η εθνική ομοψυχία είναι υποχρέωση όλων των Ελλήνων όπου και να βρίσκονται, σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκουν. Αυτό το μήνυμα κάνει πράξη η Κυβέρνησή μας. Παλεύει καθημερινά για μια ισχυρή και περήφανη Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης. Μια Ελλάδα που λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη αυτή γειτονιά του Κόσμου. Η Ελλάδα ακολουθεί σήμερα πολιτική ευθύνης και προοπτικής. Εφαρμόζει πολιτικές ανοικτών οριζόντων. Κινείται με διορατικότητα και εθνική αυτοπεποίθηση. Ενώνει τους Έλληνες και διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους».

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Έγκλημα

Η Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας
www.tsigris.gr

Η κάθε κοινωνική οργάνωση έχει την εγκληματικότητα που της αξίζει. Οι δείκτες διακύμανσης της εγκληματικότητας που παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας. Συνεπώς, προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της εγκληματικότητας στη χώρα μας θα πρέπει -μεταξύ των άλλων- να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να αναβαθμισθεί το κοινωνικό κράτος, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού (με πρώτα και κύρια τους οικονομικούς μετανάστες), να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου. Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκλείψουν οι παράγοντες παθογένειας που ενδημούν στις σύγχρονες κοινωνίες.

Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής και για την καλύτερη κατανομή των κονδυλίων του εθνικού προϋπολογισμού για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, απαιτούνται: 1) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας, 2) η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του Σώματος, 3) η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας των πολιτών με τους θεσμικούς φορείς ελέγχου του εγκλήματος και 4) η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.

Στις προσπάθειες που καταβάλει η Πολιτεία για τον εκσυγχρονισμό των διωκτικών αρχών και την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι απαραίτητα: 1) η προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης, 2) η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς, 3) η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα, 4) η ενίσχυση των πεζών αστυνομικών περιπολιών, 5) η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της Αστυνομίας και η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης, 6) η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, 7) η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής για αστυνόμευση, 8) η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, 9) η ενημέρωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής, 10) η ενδυνάμωση της συνεργασίας των σωμάτων δίωξης του εγκλήματος και 11) η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων και συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας απαιτείται γνώση του προβλήματος, βούληση και σχέδιο. Είμαι αισιόδοξος ότι ως χώρα θα πετύχουμε το στόχο μας, γιατί διαθέτουμε τη βούληση, τις πολιτικές και τους ανθρώπους που θα τις υλοποιήσουν.

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Πέντε Χρόνια ΝΔ

Πέντε (5) Χρόνια Κυβέρνησης ΝΔ
www.tsigris.gr

Ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών της Νέας Δημοκρατίας στην Κυβέρνηση του Τόπου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Στις 7 Μαρτίου του 2004, οι Έλληνες ζήτησαν διακυβέρνηση ευθύνης, οικονομία ευκαιριών, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, διαφάνεια, σύγχρονο κράτος δικαίου. Ζήτησαν νέο πολιτικό πολιτισμό. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια νέα πορεία. Οι πολίτες διαπιστώνουν καθημερινά ότι η Χώρα μπήκε σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης. Η πολιτική της ΝΔ αποδεικνύεται αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα: Στο εσωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρύτερη περιοχή. Η Κυβέρνηση προχωρά μπροστά χωρίς προκαταλήψεις και λαϊκισμούς, μακριά από αναχρονιστικές αντιλήψεις. και απαλλαγμένη από νοοτροπίες συντήρησης. Όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής μας πηγάζουν από την αδιαπραγμάτευτη αρχή για διαφάνεια και ισοπολιτεία και μέσα από αυτό το πολιτικό σκεπτικό πρέπει να αναλύονται”.

Κλείνοντας τη δήλωσή του ο πολιτευτής της ΝΔ Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ επισημαίνει ότι: “Δεν ισχυρίζεται κανένας ότι έχουν αντιµετωπιστεί όλα τα προβλήµατα του Τόπου μέσα σε πέντε (5) χρόνια. Οι διαρθρωτικές αλλαγές και ο έλεγχος της οικονοµίας, η αντιµετώπιση της ανεργίας και της ακρίβειας, η μεταρρυθµιστική πολιτική για την παιδεία και την υγεία και η πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς είναι μάχες διαρκείας. Ο βασικός αντίπαλος της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή ήταν και παραµένουν τα κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Τόπος. Στην κατεύθυνση αυτή, εντείνει διαρκώς τις προσπάθειές της. Αποφασισμένη να πάει πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο ψηλά. Έχει τη θέληση, έχει τη δύναμη, έχει την τόλμη, να πάει τη Χώρα μπροστά. Προχωρά χωρίς αιφνιδιασμούς. Με την κοινωνία παρούσα. Χωρίς δογµατισµούς. Με τον πολίτη συµµέτοχο. Χωρίς προκαταλήψεις. Με διάλογο, συνεννόηση, σύνθεση”.

Κυβέρνηση Ευθύνης

Η Ελλάδα Προχωρά με Αυτοπεποίθηση
www.tsigris.gr

Στις 7 Μαρτίου του 2004, οι Έλληνες ζήτησαν διακυβέρνηση ευθύνης, οικονομία ευκαιριών, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, διαφάνεια, σύγχρονο κράτος δικαίου. Ζήτησαν νέο πολιτικό πολιτισμό. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια νέα πορεία. Οι πολίτες διαπιστώνουν καθημερινά ότι η Χώρα μπήκε σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης. Η πολιτική της ΝΔ αποδεικνύεται αποτελεσματική σε όλα τα επίπεδα: Στο εσωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρύτερη περιοχή.

Βρισκόμαστε ακριβώς πέντε (5) χρόνια μετά τις εκλογές του 2004. Η πρώτη τετραετία της Κυβέρνησης Καραμανλή είναι πλέον σαφές ότι χαρακτηρίσθηκε από μεγάλες αλλαγές, που είχε ανάγκη ο Τόπος και απαιτούσαν οι πολίτες. Ήταν η τετραετία των τομών και των μεταρρυθμίσεων.

Όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης πηγάζουν από την αδιαπραγμάτευτη αρχή για διαφάνεια και ισοπολιτεία και μέσα από αυτό το πολιτικό σκεπτικό πρέπει να αναλύονται. Προχωρά μπροστά χωρίς προκαταλήψεις και λαϊκισμούς, μακριά από αναχρονιστικές αντιλήψεις. και απαλλαγμένη από νοοτροπίες συντήρησης.

Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο η Νέα Διακυβέρνηση έχει ήδη δώσει απτά δείγματα γραφής που αποδεικνύουν ότι η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος ενισχύεται μέσα από την συνέπεια των προεκλογικών δεσμεύσεων και των κυβερνητικών δράσεων. Η Νέα Διακυβέρνηση κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, και αυτό επαναφέρει την αξιοπιστία της πολιτικής στην διακυβέρνηση της χώρας.

Δεν ισχυρίζεται κανένας ότι έχουν αντιµετωπιστεί όλα τα προβλήµατα του Τόπου μέσα σε πέντε (5) χρόνια. Οι διαρθρωτικές αλλαγές και ο έλεγχος της οικονοµίας, η αντιµετώπιση της ανεργίας και της ακρίβειας, η μεταρρυθµιστική πολιτική για την παιδεία και την υγεία και η πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς είναι μάχες διαρκείας.

Με κινητήρια δύναμη την πλατιά συµµαχία των πολιτών, η Κυβέρνηση διαμορφώνει την Ελλάδα που δεν θα αγκομαχά πίσω από τις εξελίξεις, την Ελλάδα που ξεφεύγει από τις θέσεις των ουραγών, για να βρεθεί στους πρωτοπόρους της Ευρώπης. Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος: Ελλάδα ανταγωνιστική, µε ποιότητα και ισχυρό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές.

Η Νέα Εποχή ορίζει ξεκάθαρες αρχές: Διαφάνεια – Αποτελεσματικότητα - Ευθύνη. Ορίζει σταθερές αξίες: Ομοψυχία – Συστράτευση - Διεθνή συνεργασία. Ορίζει συγκεκριμένους στόχους: Οικονομία ευκαιριών - Ανθρωποκεντρική ανάπτυξη - Κράτος Δικαίου, δίπλα στον πολίτη. Ορίζει µε σαφήνεια και το δρόμο του μέλλοντος: Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις – Σύγχρονες πολιτικές - Αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Η Ελλάδα οφείλει -και μπορεί- να βγει μπροστά. Η Νέα Διακυβέρνηση οφείλει -και είναι αποφασισμένη- να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και πολιτικής. Να σηκώσει πιο ψηλά το δημόσιο βίο. Να δημιουργήσει νέο πολιτικό πολιτισμό. Οφείλει και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, όμως χρειάζονται και την αντίστοιχη συνταγματική βάση.

Ο βασικός αντίπαλος της Κυβέρνησης ήταν και παραµένουν τα κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Τόπος. Στην κατεύθυνση αυτή, εντείνει διαρκώς τις προσπάθειές της. Αποφασισμένη να πάει πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο ψηλά. Έχει τη θέληση, έχει τη δύναμη, έχει την τόλμη, να πάει τη Χώρα μπροστά. Προχωρά χωρίς αιφνιδιασμούς. Με την κοινωνία παρούσα. Χωρίς δογµατισµούς. Με τον πολίτη συµµέτοχο. Χωρίς προκαταλήψεις. Με διάλογο, συνεννόηση, σύνθεση.