Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2008

Μετανάστευση

Για μια Νέα Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική
www.tsigris.gr

Το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης στην Ευρώπη έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το 2007 συνελήφθησαν περίπου 6.500 λαθροετανάστες, από τους οποίους περισσότεροι από 6.000 στα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της χώρας μας.

Η κατάσταση επιβάλει τη χάραξη μιας μακρόπνοης και ορθολογικής μεταναστευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία θα πρέπει να στηριχθεί: 1) στην εναρμόνιση του δικαίου που ρυθμίζει το άσυλο και στον καθορισμό του καθεστώτος των προσφύγων, 2) στην καταπολέμηση των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 3) στην ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 4) στη συνεργασία των χωρών υποδοχής με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Πάντως, η ιδέα για τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού σώματος φρούρησης των συνόρων φαίνεται ότι για την ώρα έχει μπει στο περιθώριο, γεγονός που πρέπει να ανησυχεί πρώτα και κύρια την Ελλάδα, η οποία -λόγω της γεωγραφικής της θέσης- αποτελεί τη βασική πύλη της ανεξέλεγκτης εισόδου λαθρομεταναστών στην Ευρώπη. Η χώρα μας αποτελεί το πλέον νευραλγικό -από άποψη γεωγραφικής θέσης- εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα διακινείται το μεγαλύτερο μέρος λαθρομεταναστών προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Μεταξύ των προτάσεων που θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι: 1) η διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 2) η ενίσχυση των ελέγχων, 3) η στενότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων και 4) η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα: 1) ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης, 2) περιθωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, 3) ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στην απασχόληση, 4) ενημέρωσης των μεταναστών σε ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης, 5) εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους εκμάθησης της γλώσσας των κρατών υποδοχής, 6) υγειονομικής περίθαλψης των μεταναστών και εξέτασή τους για τυχών μεταφορά μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών και 7) επίλυσης του στεγαστικού τους προβλήματος και διευκόλυνσής τους στην απόκτηση στέγης.

Η Ευρώπη έχει ακόμη να κάνει πολλά στον τομέα των υποδομών για την υποδοχή μεταναστών και πρέπει να θέσει σαφείς στοχεύσεις στη μεταναστευτική της πολιτική. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν έμπρακτα την κοινωνική τους ευαισθησία με ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα κάνουν τη ζωή των μεταναστών καλύτερη. Είμαστε όλοι μας υποχρεωμένοι να παλέψουμε και να συνεργαστούμε για να οικοδομηθεί μια Ευρώπη για Όλους.

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2008

Ενδο-οικογενειακή Βία

Ο Ν. 3500/2006 για τη Βία στην Οικογένεια
www.tsigris.gr

Η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ενδο-οικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006), θέτει τον δάκτυλο επί τον τύπο τον ήλων ενός προβλήματος το οποίο αποτελεί, ουσιαστικά, ακόμη κοινωνικό ταμπού. Ενός προβλήματος του οποίου όλοι μας γνωρίζουμε την ύπαρξη αλλά δεν υποψιαζόμαστε την έκταση.

Φαινόμενα συστηματικής βάναυσης συμπεριφοράς ταλανίζουν τουλάχιστον μια στις τρεις ελληνικές οικογένειες! Και τούτο, πρέπει να υπογραμμίσω, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ή μορφωτικού επιπέδου των μελών της. Μια στις τρεις οικογενειακές εστίες αποτελεί πεδίο μαρτυρίου, με θύματα γυναίκες πρωτίστως, αλλά και ανυπεράσπιστα παιδιά, ή ανήμπορους υπερήλικες.

Αυτό μας λένε οι μαρτυρίες, τα στοιχεία, οι έρευνες που διαθέτουμε. Η βία μέσα στην οικογένεια δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, αλλά σοβαρή κοινωνική παθογένεια. Παραβιάζονται τα ατομικά δικαιώματα και βιάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αδιανόητα μεγάλου αριθμού γυναικών, παιδιών και υπερηλίκων μέσα στην ίδια την οικογενειακή τους καθημερινότητα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι!

Με το Ν. 3500/2006 η Πολιτεία κινητοποιεί όλους τους φορείς σε μια προσπάθεια να αντιμετωπισθούν αυστηρά και αποφασιστικά τα ακραία φαινόμενα αυταρχισμού και αυθαιρεσίας μέσα στην ελληνική οικογένεια. Σε μια προσπάθεια να προστατευθούν αποτελεσματικά τα θύματα της ενδο-οικογενειακής βαρβαρότητας. Να ακουσθούν καθαρά οι μέχρι σήμερα σιωπηλοί μάρτυρες μιας κατ’ όνομα μόνο οικογενειακής ζωής.

Με το νόμο για την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας επιχειρείται: 1) Η περιφρούρηση της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της αυτοδιάθεσης του ατόμου εντός των οικογενειακών τειχών. 2) Η προστασία, ιδιαίτερα της γυναίκας, σε βάρος της οποίας συνήθως εκδηλώνεται η ενδο-οικογενειακή βία, με αποτέλεσμα την παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας των δύο φύλων και την παρεμπόδιση της ελεύθερης ανάπτυξης της γυναικείας προσωπικότητας. 3) Η προστασία της σωματικής, αλλά και ψυχικής υγείας του παιδιού. 4) Η οριοθέτηση ενός υγιούς οικογενειακού περιβάλλοντος.

Με το νομοθέτημα αυτό θεσπίζονται έξι (6) νέες εγκληματικές συμπεριφορές που μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν καν αξιόποινες πράξεις σε ενδο-οικογενειακό επίπεδο και εισάγονται πέντε (5) κρίσιμες μεταρρυθμιστικές τομές. Επιπλέον, αυστηροποιούνται οι ποινές για ορισμένες ήδη ποινικά κολάσιμες συμπεριφορές στο ενδο-οικογενειακό πλαίσιο. Βασικός στόχος του νομοθετήματος είναι, όμως, και η ενεργή κοινωνική προστασία, στήριξη και συμπαράσταση στα θύματα ενδο-οικογενειακής βίας.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας, επιχειρεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Πολιτεία, να διασφαλίσει σχέσεις βασισμένες στην ατομική αξιοπρέπεια, την αυτοδιάθεση και την αυτο-εκτίμηση μέσα στην ελληνική οικογένεια, άρα και στην ελληνική κοινωνία.

Η Πολιτεία με το νομοθέτημά της αυτό απέδειξε ότι αφουγκράζεται -με την καρδιά και με το νου- τις χιλιάδες γυναίκες, τα χιλιάδες παιδιά, τους χιλιάδες ανήμπορους ηλικιωμένους που βιώνουν την οικογενειακή τους ζωή σαν ένα ανείπωτο, μέχρι σήμερα, δράμα.

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Οικονομία

Οικονομική Πολιτική Ευθύνης και Προοπτικής
www.tsigris.gr

Η Νέα Οικονομική Πολιτική, που εφαρμόζει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προσφέρει στη χώρα μας καινούρια ώθηση. Διασφαλίζει σίγουρη προοπτική ανάπτυξης και προόδου. Η οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας βάζει οριστικό τέλος στο φαύλο κύκλο της εικονικής πραγματικότητας, της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Εγγυάται σταθερότητα και σιγουριά.

Η Ελλάδα πέρασε μια μακρά περίοδο, στη διάρκεια της οποίας συσσωρεύτηκαν παθογένειες και δημιουργήθηκαν προβλήματα, που βαραίνουν το παρόν και το μέλλον.
· Το δημόσιο χρέος, από το 1980 έως το 2004, τετραπλασιάστηκε. Σήμερα, ακόμη και το σύνολο του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων δεν φτάνει για την πληρωμή των τόκων του.
· Οι δήθεν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί άφησαν το έλλειμμα δυόμισι φορές πάνω από το ανώτατο όριο του Συμφώνου Σταθερότητας.
· Στις αρχές του 2004, η απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων ήταν μόλις στο ένα πέμπτο.
· Η κακοδιαχείριση προκαλούσε αλλεπάλληλα κοινοτικά πρόστιμα.
· Η απουσία μεταρρυθμιστικού σχεδίου υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται οι επενδύσεις, να υποχωρούν οι εξαγωγές, να μειώνεται η τουριστική κίνηση.
· Διευρύνονταν οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες και αυξανόταν η ανεργία, πλήττοντας κυρίως τις γυναίκες και τους νέους μας. Η ανεργία από το 3% το 1980, είχε ξεπεράσει το 11% στις αρχές του 2004.

Η Κυβέρνηση χάραξε άμεσα μια νέα συγκροτημένη στρατηγική. Κινήθηκε με γνώμονα το διάλογο και τη συνεννόηση και προώθησε στοχευμένες μεταρρυθμίσεις. Ελήφθησαν δύσκολες, αλλά αναγκαίες αποφάσεις. Η στρατηγική των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων άρχισε ήδη να παράγει απτά αποτελέσματα:
· Παρά τη δημοσιονομική προσαρμογή, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη (το 3ο τρίμηνο του 2006 έφτασε στο 4,4%).
· Το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (περιορίστηκε κάτω από το 3% και συνεχίζει να μειώνεται).
· Η ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας βελτιώνεται (η Ελλάδα ανέβηκε οκτώ θέσεις στη διεθνή κατάταξη).
· Οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από 20% τον τελευταίο χρόνο.
· Το αφορολόγητο όριο για τα φυσικά πρόσωπα αυξήθηκε από τα 11 στα 12.000 ευρώ. Πάνω από 3.000.000 πολίτες δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος, ενώ όλοι οι φορολογούμενοι θα καταβάλλουν ολοένα και λιγότερους φόρους.
· Εξασφαλίζεται επιπλέον κοινωνικό μέρισμα 1,2 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων.
· Αυξάνονται οι συντάξεις του ΟΓΑ, το ΕΚΑΣ, καθώς και το κατώτατο επίδομα στους ανέργους.
· Δημιουργείται Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα λειτουργεί ως δίχτυ ασφάλειας για τους άνεργους μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι παραπάνω είναι βασικοί οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι στην οικονομική πολιτική της Νέας Διακυβέρνησης και αποτελούν τη νέα οικονομική στρατηγική της Χώρας. Είναι όροι και προϋποθέσεις για την κοινωνία που θέλουμε. Την κοινωνία που γίνεται πιο δυναμική, πιο δίκαιη, πιο αισιόδοξη.