Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Ανάπτυξη

Η Ελλάδα Αλλάζει Πρόσωπο
www.tsigris.gr

H επίτευξη δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί ουσιαστική -πολιτική και κοινωνική- συνεργασία. Απαιτεί πραγματικά προοδευτική αντίληψη και όχι εµµονή στη συντήρηση αποτυχημένων πρακτικών και νοοτροπιών του παρελθόντος.

Η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή ψήφισε και εφαάρμοσε ένα νέο αναπτυξιακό νόμο, που παρέχει ισχυρά επενδυτικά κίνητρα έως και 60%. Καθώς και νέο θεσμικό πλαίσιο για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι ξένες επενδύσεις δεκαπλασιάστηκαν, ενώ οι συνολικές επενδύσεις που γίνονται στη χώρα μας αυξάνονται με ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%. Αναθεωρήσαμε το Γ΄ ΚΠΣ, υπηρετώντας τη λογική της μεταφοράς περισσότερων πόρων στην Περιφέρεια. Παράλληλα αυξήθηκαν κατακόρυφα οι ρυθμοί απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων, κυρίως αυτών που αφορούν έργα στην Περιφέρεια. Κινητοποιήσαμε και αναβαθμίσαμε τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αυξάνονται με ρυθμό γύρω στο 20%.

Σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε τη Ψηφιακή Στρατηγική 2006 - 2013. Προωθείται το σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας έως το 2008 στο πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτείται η δημιουργία μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών σε 75 πόλεις και ασύρματα δίκτυα σε 120 πόλεις. Ενώ ταυτόχρονα προωθείται μια μεγάλη παρέμβαση για την εξάπλωση του γρήγορου Ίντερνετ ειδικά στην περιφέρεια. Ενώ ταυτόχρονα προχωρά και το πρόγραμμα για την Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση.

Δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων. Μελετήσαμε και δημοπρατήσαμε έργα ύψους άνω των 16 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων στην ιστορία της χώρας. Περιλαμβάνει 262 δημόσια έργα σε όλη τη χώρα, ύψους πάνω από 8 δισ. ευρώ και 7 μεγάλα έργα που γίνονται με συμβάσεις παραχώρησης, ύψους πάνω από 8 δισ. ευρώ.

Ανοίγουμε, στον ανταγωνισμό, τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δίνουμε έμφαση στις ανανεώσιμες ενέργειας πηγές ενέργειας και προωθούμε μεγάλης κλίμακας έργα για τη διασύνδεση της Ελλάδας σε μεγάλα και διεθνή δίκτυα ενέργειας.

Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται εθνικό σχέδιο για ενίσχυση των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας, αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων, διασύνδεσής τους με τις επιχειρήσεις και έχει τεθεί ως νέος εθνικός στόχος η σταδιακή αύξηση μέχρι το 2010 των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στο 1,5% του ΑΕΠ από το 0,6% που ήταν το 2004. Προωθείται η δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. Παράλληλα εγκαινιάστηκε ο πρώτος τεχνολογικός και συνεργατικός σχηματισμός, το πρώτο cluster υψηλής εξειδίκευσης σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία.

Εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ για την περίοδο 2007 -2013. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την περίοδο 2007-2013 βρίσκεται στο τελικό στάδιο και το 82% των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς κατευθύνεται στην Περιφέρεια. Τα τελευταία διαρκώς για να κάνουμε τη ζωή των πολιτών κάθε ημέρα που περνά, ακόμη καλύτερη. Υλοποιούμε με σύστημα και συνέπεια το σχέδιο παρέμβασης που καταρτίσαμε με τους πολίτες.

Βασικό στοιχείο της Νέας Αναπτυξιακής Πολιτικής είναι η ανάπτυξη συγκροτημένης, πολύπλευρης και εντατικής προσπάθειας για τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή καταβάλει συντονισμένη προσπάθεια µε στόχο την Ελλάδα της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Παιδεία

Η Παιδεία ως Εθνική Υπόθεση
www.tsigris.gr
Το καλό Πανεπιστήμιο είναι για εμάς το βασικό όχημα για το μέλλον. Έχει τη δική του αυταξία. Δεν είναι ουραγός κανενός, είναι χώρος πρωτογενούς έρευνας και εκπαίδευσης, οφείλει όμως παράλληλα να διασφαλίζει και το επαγγελματικό μέλλον των αποφοίτων του.

Προχωρούμε στην εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης, ποιότητας και αξιολόγησης, που καθιερώθηκε με στόχο την ισότιμη συμμετοχή των ελληνικών ΑΕΙ στον ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, στον οποίο συμμετέχουν περίπου 50 κράτη. Ενισχύουμε την εξωστρέφεια των ελληνικών ΑΕΙ, με διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα και εδραιώνουμε το νέο ρόλο του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Επενδύουμε στη δια βίου μάθηση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ου, της καταγωγής, του θρησκεύματος ή του τόπου διαμονής του, να έχει τις ευκαιρίες σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του, να αποκτά σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ή να αναβαθμίζει τις υπάρχουσες.

Η Εκπαίδευση είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη αλλά και του κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, καταγωγής, γλώσσας ή πολιτισμικής ταυτότητας. Ενισχύουμε την μειονοτική εκπαίδευση, ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για μόρφωση και εργασία, στηρίζουμε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως τους Ρομ, τους μετανάστες, τους κρατουμένους στα σωφρονιστικά ιδρύματα, και φυσικά τους παλιννοστούντες ομογενείς, στους οποίους η Ελλάδα οφείλει πολλά. Στον πυρήνα της ανθρωποκεντρικής πολιτικής μας είναι ο σεβασμός προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που έχουν δικαίωμα να απολαύσουν τις ίδιες ευκαιρίες με όλους, στην Εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας.

Στοίχημά μας είναι η εκπαίδευση της Ελληνικής ομογένειας. Να μάθουν ελληνικά και να καλλιεργήσουν τους δεσμούς τους με την πατρίδα, οι ομογενείς τρίτης και τέταρτης γενιάς. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ειδικά προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους Έλληνες στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, με παράλληλη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ενίσχυση και στήριξη των εδρών νεοελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και στη δημιουργία ελληνικών σχολείων στις γειτονικές μας χώρες.

Η πολιτική μας για την Παιδεία δεν περιορίζεται προγραμματικά στα όρια μιας τετραετίας. Διαμορφώνει την προοπτική ολόκληρης της νέας γενιάς, και οι πολιτικές μας δεν γνωρίζουν κομματικά σύνορα, ιδεοληψίες και φανατισμούς. Πρέπει να βασίζονται στη συνεννόηση των κοινωνικών δυνάμεων, στη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, στη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, στη συναίνεση.

Δέσμευσή μας είναι το κάθε ευρώ που δαπανάται στο χώρο της εκπαίδευσης από ευρωπαϊκές ή εθνικές πηγές, να φέρει το μέγιστο δυνατό κοινωνικό αποτέλεσμα.

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Δημόσια Τάξη

Τι Αστυνομία Θέλουμε;
www.tsigris.gr

Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής και για την καλύτερη κατανομή των κονδυλίων του εθνικού προϋπολογισμού για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, απαιτούνται: 1) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας, 2) η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του Σώματος, 3) η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας των πολιτών με τους θεσμικούς φορείς ελέγχου του εγκλήματος και 4) η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.

Στις πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει η Πολιτεία για τον εκσυγχρονισμό των διωκτικών αρχών και την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι απαραίτητα: 1) η προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης, 2) η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς, 3) η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα, 4) η ενίσχυση των πεζών αστυνομικών περιπολιών, 5) η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της Αστυνομίας και η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης, 6) η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, 7) η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής για αστυνόμευση, 8) η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, 9) η ενημέρωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής, 10) η ενδυνάμωση της συνεργασίας των σωμάτων δίωξης του εγκλήματος και 11) η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων και συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.

Οι δείκτες διακύμανσης της εγκληματικότητας που παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας. Συνεπώς, προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της εγκληματικότητας θα πρέπει -μεταξύ των άλλων- να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να αναβαθμισθεί το κοινωνικό κράτος, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού (με πρώτα και κύρια τους οικονομικούς μετανάστες), να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου. Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκλείψουν οι παράγοντες παθογένειας που ενδημούν στις σύγχρονες κοινωνίες.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας απαιτείται γνώση του προβλήματος, βούληση και σχέδιο. Είμαι αισιόδοξος ότι ως χώρα θα πετύχουμε το στόχο μας, γιατί η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή διαθέτει τη βούληση, τις πολιτικές και τους ανθρώπους που θα τις υλοποιήσουν.

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

Ανασχηματισμός

Ο Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ για τον Ανασχηματισμό
www.tsigris.gr

Ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ -με αφορμή τον ανασχηματισμό της 7ης Ιανουαρίου 2009- έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το 2004 και το 2007, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζήτησαν διακυβέρνηση ευθύνης. Ζήτησαν οικονομία ευκαιριών, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, σύγχρονο Κράτος Δικαίου. Ζήτησαν πολιτική αλλαγή, νέο πολιτικό πολιτισμό, Νέα Διακυβέρνηση. Η Κυβέρνηση Καραμανλή έχει επιλέξει το δύσκολο δρόμο της σύγκρουσης µε τα συσσωρευµένα προβλήματα. Να προχωρήσει ο Τόπος μπροστά µε το βλέµµα στο αύριο. Αυτή είναι η επιλογή της Κυβέρνησης για μια τετραετία αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στην Οικονομία και την Κοινωνία. Η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία απαιτεί να αλλάξουμε τα πράγματα και να δώσουμε τέλος στα αδιέξοδα του παρελθόντος. Η κοινωνία, ώριμη όσο ποτέ, σίγουρη για την αναγκαιότητα, βέβαιη για την επιτυχία, δείχνει το δρόμο του μέλλοντος. Η Κυβέρνηση εντείνει διαρκώς τις προσπάθειές της. Αποφασισμένη να πάει πιο γρήγορα. Πιο δυνατά. Πιο ψηλά. Έχει τη θέληση, έχει τη δύναμη, έχει την τόλμη, να πάει τη Χώρα μπροστά. Προχωρά χωρίς αιφνιδιασμούς. Με την κοινωνία παρούσα. Χωρίς δογµατισµούς. Με τον πολίτη συµµέτοχο. Χωρίς προκαταλήψεις. Με διάλογο, συνεννόηση, σύνθεση. Χτίζουμε όλοι μαζί, Κράτος Δικαίου, πραγματικά κοινωνικό. Οικονομία ευκαιριών. Κοινωνία που παράγει και προοδεύει. Θεµελιώνουµε, όλοι μαζί, µε διάλογο και συνεννόηση, τη νέα προοπτική. Οικοδομούμε, όλοι μαζί, τη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ».

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός ως Εθνικό Πλεονέκτημα
www.tsigris.gr

Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο γνώση, αλλά και αίσθηση. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, ο τρόπος που ζούμε και δρούμε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Ο τρόπος που περιφρουρούμε την πολιτιστική κληρονομιά μας, που προστατεύουμε το περιβάλλον, που χτίζουμε τα σπίτια μας. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.

Πολιτισμός είμαστε όλοι εμείς, στη γειτονιά, στο χωριό, στην πόλη. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας για τον πολιτισμό και με τη συμμετοχή όλων, μπορούμε να προσδώσουμε νέα διάσταση στην καθημερινότητά μας. Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτελούν δυο μεγάλα και διαχρονικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, στη σύγχρονη κοινωνία των πολιτών. Πρόκειται για δυο προνομιακά πεδία για την ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, μέσα προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό, καταλύτες για την ουσιαστική και ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας. Είναι ταυτόχρονα το ζην και το ευ ζην.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να φέρει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό πιο κοντά στους πολίτες, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη του πολιτισμού και του πολιτιστικού επιπέδου της Ελλάδας. Η επίσημη πολιτεία οφείλει να στηρίξει τους καλλιτέχνες και να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για δημιουργία και ελευθερία, χωρίς κανένα περιορισμό. Ταυτόχρονα, όμως, οφείλει να καταστήσει την πρόσβαση σε τέτοιους χώρους σύγχρονης δημιουργίας, πολύ πιο εύκολη για τις πλατιές μάζες. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα κράτος που δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες άνθισης του πολιτισμού, και επιτρέπει στην πολιτιστική δημιουργία να αναπτυχθεί χωρίς παρεμβάσεις και παρεμβολές.

Το πολιτιστικό όραμά μας γίνεται πράξη με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καταγραφή, την προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, με τον σχεδιασμό και προσανατολισμό των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων στην εκπαιδευτική λειτουργία, και την ανάδειξή τους σε χώρους ζωντανής επαφής με την ιστορία και την παράδοση, με τη διαμόρφωση μιας σχέσης ανοικτής συνεργασίας της πολιτείας με τον πνευματικό κόσμο και όλους όσους εργάζονται για τον πολιτισμό, χωρίς διακρίσεις και μακριά από δογματικές αντιλήψεις.

Ένα ειδικό κεφάλαιο στην προσπάθεια της Κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή αποτελεί και η επιστροφή των ελληνικών αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό, με πρώτο μέλημα την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Μια μεγάλη πρόκληση και ένα ιστορικό χρέος. Για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, για την ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού στο τρίπτυχο υποδομές- θεσμοί-επενδύσεις.

Σε νομοθετικό επίπεδο, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του νόμου για τις χορηγίες, προκειμένου ιδιωτικά κεφάλαια να αποτελέσουν μεγάλες πολιτιστικές επενδύσεις. Προωθούμε ακόμη νομοσχέδια για το Συμβούλιο Πολιτισμού, προκειμένου να συντελεστεί η χάραξη ενιαίας στρατηγικής για τα πολιτιστικά ζητήματα και η αναβάθμιση του θεσμού των κρατικών βραβείων, καθώς και νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει τον κινηματογράφο, για τη θέσπιση κινήτρων για την ανάπτυξη των κινηματογραφικών παραγωγών.

Το μέλλον της κοινωνίας μας περνά μέσα από την παραγωγή υπηρεσιών προς τον άνθρωπο, την παραγωγή γνώσης και παιδείας, την παραγωγή πολιτισμού. Είναι ανάγκη να μετουσιωθεί η κληρονομιά της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας σε έργα, νοοτροπίες και πρακτικές που να συνιστούν ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής μας. Ο τομέας του πολιτισμού αναδεικνύεται σιγά-σιγά και ως ένας ζωντανός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας μας. Συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα, κυρίως μέσω του τομέα του τουρισμού, στην κατεύθυνση της δημιουργίας εισοδήματος και απασχόλησης.