Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Καλές Γιορτές

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Άγγελου ΤΣΙΓΚΡΗ

Καλούμαστε να γιορτάσουμε τη Γέννηση του Χριστού και την έλευση του νέου έτους σε μια δύσκολη και πρωτόγνωρη οικονομική και κοινωνική συγκυρία για τη χώρα μας και τον Κόσμο ολόκληρο. Αυτές τις Άγιες Ημέρες πολλοί συμπολίτες μας στερούνται τα αυτονόητα: το σπίτι, το φαγητό, την οικογένεια, την αγάπη. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτούς. Να βρεθούμε έστω και για λίγο δίπλα τους. Να τους προσφέρουμε κάτι από αυτά που έχουμε. Να τους δώσουμε αυτό που τους στέρησε η ζωή. Εύχομαι σε όλες και σε όλους ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Μετανάστευση

Για μια Νέα Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική
(Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών – 18 Δεκέμβρη)
www.tsigris.gr

Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη -αλλά πρόσφατα και στη χώρα μας- έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Η κατάσταση επιβάλει τη χάραξη μιας μακρόπνοης και ορθολογικής μεταναστευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία θα πρέπει να στηριχθεί: 1) στην εναρμόνιση του δικαίου που ρυθμίζει το άσυλο και στον καθορισμό του καθεστώτος των προσφύγων, 2) στην καταπολέμηση των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 3) στην ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 4) στη συνεργασία των χωρών υποδοχής με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Jacques Barrot συμφώνησε ότι: 1) Η παράνομη μετανάστευση αποτελεί κοινό πρόβλημα των χωρών της ΕΕ και συνεπώς χρειάζεται κοινή και ριζική αντιμετώπιση. 2) Απαιτείται συνέπεια στην τήρηση των συλλογικών συμφωνιών από όλες, ανεξαιρέτως, τις χώρες που έχουν συνυπογράψει. 3) Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τη συμφωνία που συνυπέγραψε το 2001 για την επανεισδοχή μη νόμιμων μεταναστών.

Ο Jacques Barrot συμφώνησε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο Οργανισμός FRONTEX, να υπάρξει κοινή πολιτική επανεισδοχής και κοινοί έλεγχοι και επισήμανε ότι στην ενταξιακή διαδικασία η Τουρκία θα κρίνεται αυστηρά για τη λαθρομετανάστευση.

Μεταξύ των προτάσεων που θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι: 1) η διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 2) η ενίσχυση των ελέγχων, 3) η στενότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων και 4) η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα: 1) ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης, 2) περιθωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, 3) ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στην απασχόληση, 4) ενημέρωσης των νόμιμων μεταναστών σε ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης, 5) εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους εκμάθησης της γλώσσας των κρατών υποδοχής, 6) υγειονομικής περίθαλψης των νόμιμων μεταναστών και εξέτασή τους για τυχών μεταφορά μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών, 7) επίλυσης του στεγαστικού τους προβλήματος και διευκόλυνσής τους στην απόκτηση στέγης, 8) πάταξης της λαθρομετανάστευσης, 9) θωράκισης των συνόρων της ΕΕ και 10) επαναπροώθησης των λαθραίων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Διαφάνεια

Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς
www.tsigris.gr

Είναι αυτονόητο ότι σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ακώλυτη άσκηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί στο γενικότερο αίτημα για θωράκιση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς, και να αναλάβει άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν: 1) Τη διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των συνδυασμών. 2) Τη διαφάνεια στις προεκλογικές, αλλά και στις εν γένει λειτουργικές δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών, οι οποίες -ορισμένες, έστω και μεμονωμένες φορές- δημιουργούν αμφιβολίες στην κοινωνία. 3) Τη διαφάνεια στα οικονομικά των βουλευτών και των μελών της Κυβέρνησης, με ουσιαστική κατοχύρωση του «πόθεν έσχες» και πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων. Μάλιστα, θα πρέπει να εξερτασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο να ανατεθεί ο σχετικός έλεγχος στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ώστε η Βουλή να μην εμφανίζεται -από πλευράς ελέγχου- ως ελεγχόμενη και ελέγχουσα.

Αποτελεί, ωστόσο, κοινή παραδοχή ότι η υιοθέτηση ακόμη και του πιο σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου δεν είναι αποτελεσματική, όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση εφαρμογής του. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δοθεί καθημερινός αγώνας για την εδραίωση της διαφάνειας, ιδίως μέσα από τη θωράκιση των αντίστοιχων θεσμών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Πρέπει να πεισθεί η Ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να έρθουν όλα στο φως, να πληροφορηθεί δηλαδή ο πολίτης για όλα όσα κατά το παρελθόν άφηναν σκιές αμφιβολίας και αποδομούσαν την αξιοπιστία των πολιτικών και της πολιτικής.

Ο αγώνας για την εμπέδωση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο πρέπει να είναι διαρκής. Πρέπει ως κοινωνία να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην κάθαρση, να περιφρουρήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας για πάταξη της διαφθοράς και διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Δικαιώματα Παιδιών

Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού
www.tsigris.gr

Περισσότερα από τα μισά παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο αποστερούνται σε μεγάλο βαθμό ένα ή περισσότερα από τα αγαθά ή υπηρεσίες που είναι στοιχειωδώς απαραίτητα στην παιδική ηλικία: 640 εκατ. παιδιά δεν έχουν ικανοποιητική στέγαση, 500 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, 400 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, 300 εκατ. παιδιά στερούνται πληροφόρησης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες), 270 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, 140 εκατ. Παιδιά δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο, 90 εκατ. παιδιά στερούνται το φαγητό σε πολύ σοβαρό βαθμό, 20 εκατ. παιδιά εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των πολέμων τη δεκαετία του '90, 18 εκατ. παιδιά σκοτώθηκαν σε πολέμους από το 1990 έως σήμερα, 15 εκατ. ορφανά παιδιά λόγω του AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού πρόσφερε ένα νέο ορισμό για την παιδική ηλικία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν ο προάγγελος για σημαντικές προόδους στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην επιβίωση, την υγεία και την εκπαίδευση μέσω της παροχής των στοιχειωδών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, συνέβαλε στην αναγνώριση της ανάγκης να δημιουργήσουμε ένα προστατευτικό περιβάλλον που θα θωρακίζει τα παιδιά απέναντι στην εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Για μια Κοινωνία Σεβασμού στα Δικαιώματα των Πολιτών
www.tsigris.gr

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συμπίπτει με μια παγκόσμια συγκυρία οικονομικής αστάθειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ίδια την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί αρνητικές συνθήκες για την ακώλυτη άσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να προστεθεί η αλματώδης διόγκωση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως λόγω των πολέμων, των αυταρχικών καθεστώτων, της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και η αύξηση των φαινομένων εμπορίας ανθρώπων, ρατσισμού, ξενοφοβίας, αλλά και οι εντεινόμενες απειλές κατά του περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης, καθώς νέοι κίνδυνοι συνιστούν ουσιαστική απειλή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οφείλουμε να αμυνόμαστε στους κινδύνους αυτούς, χωρίς όμως να θυσιάζουμε τις ατομικές ελευθερίες. Η πραγματική Δημοκρατία οφείλει να αντιμετωπίζει τους εχθρούς της όχι μέσα από τον περιορισμό, αλλά μέσα από τη χωρίς φόβο ανάδειξη και εγγύηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, έχουμε την υποχρέωση να φωνάξουμε δυνατά, να κινητοποιήσουμε τους αδρανούντες, να ευαισθητοποιήσουμε τους αδιάφορους, να αντισταθούμε στην παραλυσία και την ισοπέδωση των αξιών, να παλέψουμε για έναν καλύτερο κόσμο, για έναν κόσμο ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους τους πολίτες του.

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Δεκέμβρης 2008

Η Αντιμετώπιση της Νεανικής Βίας
www.tsigris.gr

Τα γεγονότα του περασμένου Δεκέμβρη δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην διεθνή εικόνα της χώρας, αύξησαν τα επίπεδα ανασφάλειας των πολιτών, μείωσαν την αξιοπιστία των διωκτικών αρχών και τραυμάτισαν της σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με το κράτος.

Προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον θα πρέπει να αποφασισθεί εφαρμογή μιας μακρόπνοης αντεγκληματικής πολιτικής που θα επιτρέπει στις διωκτικές αρχές να επιχειρούν με βάση προαποφασισμένα «σενάρια κρίσεων» που θα ενεργοποιούνται άμεσα, που θα κινούνται στο πλαίσιο της νομιμότητας και θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να εφαρμοσθεί ένα μακροπρόθεσμο δόγμα αντεγκληματικής πολιτικής μελετώντας τις πραγματικές ανάγκες της χώρας για αστυνόμευση και να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική αστυνομία, που θα τηρεί τη νομιμότητα και θα σέβεται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.

Όμως, μόνο με την αστυνόμευση και την καταστολή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα φαινόμενα βίας που έχουν τις ρίζες τους στις κοινωνικές αντιφάσεις και τα ατομικά αδιέξοδα. Πρέπει ταυτόχρονα να κινηθούμε και στο επίπεδο της πρόληψης. Πρέπει, δηλαδή, να διαγνώσουμε τις αιτίες που παράγουν την παραβατικότητα της νέας γενιά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε πειστικές απαντήσεις.

Έχει αποδειχθεί ότι οι νέοι με παραβατικό ιστορικό (π.χ. πρόκληση επεισοδίων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλπ), παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια και το σχολείο, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε παραβατικές ομάδες, προκειμένου να αναπληρώσουν εκεί την ανθρώπινη επικοινωνία και την αναγνώριση που τους λείπει. Πρέπει να συμπέσουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες προκειμένου να υπάρξει σοβαρή πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος νέος παραβατική συμπεριφορά. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχειας, εγκληματικού παρελθόντος της ίδιας της οικογένειας και έλλειψης ελέγχου των γονέων προς το παιδί.

Προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της παραβατικότητας των νέων θα πρέπει να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να αναβαθμισθεί το κοινωνικό κράτος, να μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού (με πρώτα και κύρια τους οικονομικούς μετανάστες) και να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου. Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκλείψουν οι παράγοντες κοινωνικής παθογένειας και να οικοδομηθεί μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΑμΕΑ

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
http://www.tsigris.gr/

Ο υπ. βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (5 Δεκεμβρίου), έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πρέπει να σπάσουμε το φράγμα της στασιμότητας που κρατά δέσμιους ένα σημαντικό ποσοστό συνανθρώπων μας που στερούνται τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με ίσους όρους τη ζωή. Χρέος όλων μας είναι να δημιουργήσουμε ίσους όρους και ίσες ευκαιρίες για όλους. Αυτή είναι η ανθρωποκεντρική διάσταση της πολιτικής. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες και θα το πετύχουμε με τη βοήθεια της πλατιάς συμμαχίας των πολιτών που συμμερίζονται το όραμα για μια κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο. Όσοι ασχολούνται -εθελοντικά ή μη- με τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) δείχνουν σε όλους μας το δρόμο και μας καλούν αθόρυβα και διακριτικά να τους ακολουθήσουμε για να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Μια κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμΕΑ, καλώ όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες να συμμετέχουν -όπως ο καθένας μπορεί- στον αγώνα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους».