Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Περιβάλλον

Κάνουμε Πράξη την Προστασία του Περιβάλλοντος
www.tsigris.gr

H κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε πολιτική για το Περιβάλλον με σχέδιο, ευαισθησία και προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όσα δεν τόλμησαν και δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε είκοσι χρόνια τα έκανε πράξη η Νέα Δημοκρατία σε πέντε.
Συγκεκριμένα:
· Θεσμοθετήσαμε ολοκληρωμένο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό.
· Θέσαμε τις βάσεις και τους κανόνες για την δημιουργία Κτηματολογίου.
· Αντιμετωπίζουμε την Κλιματική Αλλαγή και είμαστε μία από τις μόλις 4 χώρες της Ε.Ε. που είμαστε εντός των στόχων του Κιότο.
· Παραλάβαμε την απορροφητικότητα για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον» στο 14% - και σήμερα είναι στο 96%.
· Τετραπλασιάσαμε την ανακύκλωση.
· Τριπλασιάσαμε την εγκατεστημένη ισχύ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
· Κλείσαμε και αποκαταστήσαμε πάνω από 2600 παράνομες χωματερές, σε όλη την Ελλάδα.
· Καταρτίσαμε Εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση και την προστασία των υδάτων, για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
· Οριοθετήσαμε 20 νέες Προστατευόμενες Περιοχές .
· Προγραμματίσαμε, για την περίοδο 2007 – 2013, έργα επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε 325 οικισμούς, προϋπολογισμού περίπου 1,4 δισ. €.
· Αυξάνουμε τους πόρους για την προστασία του Δασικού Πλούτου και για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές.

Όταν οι άλλοι ευαγγελίζονται την Πράσινη Ανάπτυξη στα λόγια, η Νέα Δημοκρατία την εφαρμόζει στην πράξη. Όταν οι άλλοι διατυμπανίζουν με ευχολόγια και βαρύγδουπες προγραμματικές δηλώσεις την Πράσινη Ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία απαντάει με το ουσιαστικό της έργο.

Η Νέα Δημοκρατία δημιουργεί τις στέρεες βάσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει έργο. Έχει πρόγραμμα. Έχει όραμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το ΠΑΣΟΚ ΟΧΙ.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Πράσινη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία
www.tsigris.gr

Για την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή η «βιώσιμη ανάπτυξη» και η «πράσινη οικονομία» δεν είναι γενικόλογα συνθήματα, αλλά ουσιαστικοί στόχοι μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στρατηγικής ανάπτυξης και προόδου της χώρας.

Στηρίζουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδιώκουμε την οικονομική ανάπτυξη, στηρίζουμε και ενισχύουμε την απασχόληση, δίνουμε αναπτυξιακά κίνητρα στις επιχειρήσεις, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και προωθούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα δεν θυσιάζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον βωμό της οικονομικής ανάπτυξης.

Η χώρα μας για πρώτη φορά απέκτησε Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.

Με την υλοποίησή τους διαμορφώνουμε ένα εθνικό πρότυπο ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Πεποίθησή μας είναι ότι για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη και τη χωροταξία, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα διαφορετικά διαρθρωτικά προβλήματα των περιφερειών, τις πιθανές μεταβολές στο μέλλον και την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Με βάση αυτές τις πολιτικές μας σταθερές καταθέσαμε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων». Προτείνουμε λύση σε ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής κοινωνίας βάζοντας ένα οριστικό τέλος στην άναρχη εγκατάσταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών μέσα σε πόλεις ή σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα.

Αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά μια σειρά από θέματα που προκύπτουν από την χωρίς σύγχρονους κανόνες δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων που οδηγούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Εκσυγχρονίζουμε την νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση για την λειτουργία των διαφόρων μορφών επιχειρηματικών πάρκων και δίνουμε οικονομικά κίνητρα σε όλες τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε αυτούς του χώρους και να μην δρουν ανεξέλεγκτα. Αποκαθιστούμε εδάφη μολυσμένα από παρελθούσα βιομηχανική δραστηριότητα, σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης και απαίτηση της κοινωνίας.

Στην προσπάθεια αυτή, η κυβέρνηση βρίσκει πάντα απέναντί της την Αξιωματική Αντιπολίτευση του «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ», η οποία -αν και υποκριτικά κόπτεται δήθεν για την «πράσινη ανάπτυξη»- κατ’ ουσίαν εκφράζει αξιόπιστα το παράδειγμα της χαμένης ειλικρίνειας στην πολιτική.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Δανειολήπτες

Μέτρα για Δανειολήπτες και Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
www.tsigris.gr

Τα τελευταία πεντέμισι χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε στην πράξη και όχι στα λόγια πως η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτέλεσε βασικό πυλώνα της πολιτικής της. Λάβαμε μία σειρά από μέτρα ώστε να προστατεύσουμε τους δανειολήπτες και να δώσουμε «ανάσες πνοής» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Καμία μοναδική κατοικία δεν κατάσχεται για συνολική οφειλή από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες έως 20.000 € .
2. Κανένα ακίνητο δεν εκποιείται σε πλειστηριασμό κάτω από την αντικειμενική του αξία. Αναστείλαμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τους πλειστηριασμούς ως το τέλος του 2009 για δάνεια ύψους μέχρι 200.000 € . Τέλος, η διεξαγωγή των πλειστηριασμών γίνεται πλέον αποκλειστικά στα Ειρηνοδικεία.
3. Βγάλαμε από το αδιέξοδο 64.000 συμπολίτες μας που είχαν πρόβλημα με τα πανωτόκια.
4. Απαγορεύσαμε την αναγραφή των καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, με βάση αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
5. Επιβάλλαμε πρόστιμα σε βάρος των τραπεζών για τους καταχρηστικούς όρους. Από το 2004 ως και σήμερα επιβλήθηκαν από την Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή συνολικά πρόστιμα αξίας και ύψους 12.054.522 € .
6. Δώσαμε στους έλληνες καταναλωτές τη δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα καταναλωτικής πίστης, δάνεια και λοιπά, από χώρες της Ε.Ε. με επιτόκια πολύ πιο προνομιακά από αυτά που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.
7. Πήραμε μέτρα για τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, αυξάνοντας σε 16 μέρες το χρόνο για το «σφράγισμα» των επιταγών και αυξάνοντας στα 500 € το ελάχιστο ποσό πάνω από το οποίο γίνεται η εγγραφή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
8. Επιβάλλαμε επέκταση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων για τα χρέη σε τράπεζες όταν οι μισθοί και οι συντάξεις κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό.
9. Αυξήσαμε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το δημόσιο από τα 600 € , στα 1.000 € . Εγγυηθήκαμε αμέσως το σύνολο των καταθέσεων σε περίοδο κρίσης.

Η Κυβέρνηση πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Και σε αυτή την προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε την πολιτική του «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ». Μηδένιζε, αρνιόταν, και αδιαφορούσε για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι δανειολήπτες και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ απέδειξε πως βρίσκεται: απέναντι στο νοικοκυριό, απέναντι στην οικονομία, απέναντι στην κοινωνία.

Στις υπεκφυγές και τις ασάφειες, στα παραμυθάκια και στα ψέματα του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία απαντά με συγκεκριμένο έργο που βοηθάει τον πολίτη.

Η Νέα Δημοκρατία έχει έργο. Έχει πρόγραμμα. Έχει όραμα. Το ΠΑΣΟΚ ΟΧΙ.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Τηλεμαχία

Το Διακύβευμα της Τηλεμαχίας
www.tsigris.gr

Για να πραγματωθεί η δημοκρατία και να υπηρετηθεί το εθνικό συμφέρον πρέπει ο πολίτης να γνωρίζει την αλήθεια και να μην παρασύρεται από κραυγές, συνθήματα και προπαγανδιστική χειραγώγηση του συναισθήματος.

Ο Κώστας Καραμανλής από την αρχή μίλησε την γλώσσα της αλήθειας και της λογικής. Με σαφήνεια και παρρησία παρουσίασε το πρόγραμμα εξόδου από την κρίση.

Ο Γιώργος Παπανδρέου κρύβεται πίσω από ασάφειες. Προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις με φραστικά σχήματα και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Ο κ. Παπανδρέου στην πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση χρησιμοποίησε για άλλη μία φορά ασάφειες και υπεκφυγές. Δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο. Τίποτα χειροπιαστό. Γιατί κρύβεται; Τι κρύβει; Κρύβει την άγνοια κινδύνου και την απουσία σχεδίου; Ή μήπως υπάρχει μια επώδυνη για τους πολίτες και για την χώρα κρυφή ατζέντα;

Ο κ. Παπανδρέου:
- δεν απάντησε που θα βρει τα λεφτά για όλες τις υποσχέσεις που μοιράζει,
- δεν απάντησε αν θα αυξήσει τους φόρους για να βρει τα λεφτά,
- δεν απάντησε αν θα δανειστεί για να βρει τα λεφτά,
- δεν απάντησε αν θα τηρήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας,
- δεν απάντησε τι αλλαγές σκοπεύει να φέρει στο ασφαλιστικό σύστημα,
- δεν απάντησε ποια και πόσα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «ράβουν κοστούμια εξουσίας»,
- δεν απάντησε πως προγραμματίζει να προωθήσει τις πράσινες επενδύσεις,
- δεν απάντησε τι σκοπεύει να πράξει με το θέμα της εκτροπής του Αχελώου.

Δεν απάντησε στις σαφείς ερωτήσεις του Πρωθυπουργού για το:
- Ποια είναι η ενιαία φορολογική κλίμακα που σκοπεύει να εφαρμόσει.
- Ποια θεωρεί χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα , αυτά των 20.000€, των 30.000€ ή των 40.000€;
- Αν θα φορολογήσει τα εισοδήματα των αγροτών και τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων.
- Αν θα επαναφέρει τα αντικειμενικά κριτήρια στην φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
- Δεν απάντησε ποια θεωρεί ως ενδεδειγμένη λύση για το Σκοπιανό. Υποστήριξε πως «αν υπάρξει προώθηση λύσης δεν υπάρχει λόγος βέτο». Ποια είναι η λύση που θα οδηγήσει στην απεμπόληση του βέτο και ποιος θα την προωθήσει, κ. Παπανδρέου;

Τώρα πλέον όλοι γνωρίζουμε που θα βρει τα χρήματα ο κ. Παπανδρέου για την ακατάσχετη παροχολογία του: Με κατακόρυφη αύξηση των φόρων και κατακόρυφη αύξηση του δανεισμού. Το λογαριασμό για τις υποσχέσεις του κ. Παπανδρέου θα τον πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Παρά το ότι έχουν κάνει την παραπληροφόρηση και την παραπλάνηση τέχνη τους. Δεν πείθουν κανέναν. Τώρα όλοι ξέρουν για το φαύλο κύκλο του ΠΑΣΟΚ: ΔΑΝΕΙΑ – ΧΡΕΗ – ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Κοινωνική Συνοχή

Στηρίζουμε τους Οικονομικά Ασθενέστερους
www.tsigris.gr

Η ενδυνάμωση των οικονομικά ασθενέστερων, με διαρκή επιδίωξη την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, αποτέλεσε βασικό πυλώνα της πολιτικής των κυβερνήσεων της ΝΔ τα τελευταία πεντέμισι χρόνια. Μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, η Κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη μιας σειράς μέτρων στήριξης όσων είχαν πραγματική ανάγκη την ώρα που χρειάζονταν την έμπρακτη αλληλεγγύη.
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

· Αυξήσαμε κατά 63% το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) και διευρύναμε τον αριθμό των δικαιούχων του ΕΚΑΣ, (60.000 περισσότεροι συνταξιούχοι πήραν το ΕΚΑΣ).

· Χορηγήσαμε έκτακτο επίδομα στεγαστικού δανείου , 500 € σε 13.500 ανέργους του ΟΑΕΔ και συνταξιούχους δικαιούχους του ΕΚΑΣ.

· Χορηγήσαμε επίδομα θέρμανσης , σε 1.770.000 συμπολίτες μας.

· Αυξήσαμε κατά 46% το επίδομα ανεργίας και για πρώτη φορά αναπροσαρμόσαμε το επίδομα ανεργίας, στο 55% του βασικού ημερομισθίου, ενώ αυξήσαμε κατά 10% το βασικό επίδομα, για κάθε προστατευόμενο μέλος για όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους και τους μερικά απασχολούμενους σε αντίθεση με ότι συνέβαινε επί ΠΑΣΟΚ.

· Ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο τους συνταξιούχους με την κατάργηση των εισφορών υπέρ του ΛΑΦΚΑ και καταβάλαμε τα αναδρομικά του, ύψους 432 εκατ. ευρώ που παρανόμως παρακρατούσε τα περασμένα χρόνια η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

· Χορηγήσαμε διπλό δώρο Χριστουγέννων σε όλους τους επιδοτούμενους άνεργους του ΟΑΕΔ.
· Βγάλαμε από το αδιέξοδο 64.000 συμπολίτες μας που είχαν πρόβλημα με τα πανωτόκια.

· Δώσαμε εφάπαξ παροχή 2.000 € στη μητέρα για κάθε παιδί που αποκτά, από το τρίτο και μετά. Μέχρι στιγμής πάνω από 45.000 μητέρες έχουν εισπράξει αυτή την παροχή.

· Χορηγήσαμε το πολυτεκνικό επίδομα και στις τρίτεκνες οικογένειες (171.774 οικογένειες έχουν ήδη ωφεληθεί από αυτό το μέτρο).

· Δεν παρακρατείται φόρος για τα επιδόματα στις Πολύτεκνες και Τρίτεκνες Οικογένειες.

· Θεσπίσαμε δικαίωμα μεταγραφής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ των φοιτητών και των τρίτεκνων οικογενειών.

· Καθιερώσαμε ιατρικό προληπτικό έλεγχο (τσεκ απ) για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής των κυβερνήσεων της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, επιδιδόταν στο προσφιλές του σπορ: Μηδένιζε, αρνιόταν, πλειοδοτούσε εκ του ασφαλούς, xωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη μεγάλη «μαύρη τρύπα» στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής που μας κληροδότησε.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Οικονομία

Λέμε την Αλήθεια για την Οικονομία
www.tsigris.gr

Η Κυβέρνηση έθεσε, από την πρώτη στιγμή, ξεκάθαρους στόχους για την Εθνική μας Οικονομία: 1) Τη δημοσιονομική εξυγίανση, για να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια ελλείμματα και τα χρέη του χθες. 2) Την αυτοτροφοδοτούμενη -και όχι κρατικοδίαιτη- ανάπτυξη. 3) Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Οικονομίας. 4) Την προσέλκυση νέων επενδύσεων. 5) Τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 6) Το νοικοκύρεμα των οικονομικών και την εξοικονόμηση πόρων ώστε να ενισχυθεί το κοινωνικό Κράτος, η κοινωνική συνοχή, η καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. 7) Την προώθηση των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, σε όλο το φάσμα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Δημιουργήσαμε ένα νέο μείγμα οικονομικής πολιτικής και δώσαμε προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της σπατάλης, την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη σταδιακή μείωση της ανεργίας.

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ, που κατάφερε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα από το 7,8% κάτω από το 4% του ΑΕΠ. Ενώ περιορίσαμε δραστικά τη σπατάλη δημόσιων πόρων. Η ελληνική οικονομία, παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις της Αντιπολίτευσης, διατήρησε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανάπτυξη έφτασε το 4,4% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βελτιώσαμε, κατά οκτώ (8) θέσεις, τη διεθνή κατάταξή μας, ως προς την ανταγωνιστικότητα, σημειώνοντας την τρίτη καλύτερη παγκόσμια επίδοση, μετά την Κίνα και την Ινδία.

Μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις έως και δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες. Εφαρμόζουμε πάνω από 30 μέτρα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θωρακίσαμε την Κεφαλαιαγορά. Προχωρήσαμε στη εισαγωγή των Δημόσιων Λογιστικών Προτύπων. Θεσπίσαμε νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της υγιούς εμπορικής δραστηριότητας. Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες ίδρυσης μεταποιητικών επιχειρήσεων και προχωρούμε στην απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των εμπορικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες και του Πτωχευτικού Κώδικα. Ψηφίσαμε νέο σύγχρονο και αυστηρότερο νόμο για τον ανταγωνισμό και ενεργοποιήσαμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εξασφαλίσαμε για τους αγρότες μας επιδοτήσεις, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, που, έως το 2013, φτάνουν τα 18 δισ. ευρώ.

Για την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο δρόμος είναι συγκεκριμένος. Είναι ο δρόμος της ευθύνης, που οδηγεί στην ήπια και αποτελεσματική δημοσιονομική προσαρμογή, στην ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία, στη δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Οι παραπάνω είναι βασικοί οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι στην οικονομική πολιτική της Νέας Διακυβέρνησης και αποτελούν τη νέα οικονομική στρατηγική της Χώρας. Είναι όροι και προϋποθέσεις για την κοινωνία που θέλουμε. Την κοινωνία που γίνεται πιο δυναμική, πιο δίκαιη, πιο αισιόδοξη.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ασφαλιστικό

Ασφαλιστικό Σύστημα Οικονομικά Βιώσιμο και Κοινωνικά Δίκαιο
www.tsigris.gr

Η πολιτική της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό έχει ξεκάθαρο στόχο: την οικοδόμηση ενός συστήματος που είναι οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο.

Σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, που «σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά» και φοβήθηκαν να αγγίξουν την «καυτή πατάτα» της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε μέσα σε πεντέμισι χρόνια να κάνει πολλά περισσότερα από ότι έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριμένα:
· Συγχωνεύσαμε τα Ταμεία από 133 σε 13 και μειώσαμε τις λειτουργικές τους δαπάνες έως και 12,5%.
· Εξορθολογίζουμε τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων . Για λόγους κοινωνικούς , δεν θίγονται εργαζόμενοι που ήδη βρίσκονται στο καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών.
· Τακτοποιήσαμε παλαιές οφειλές του Δημοσίου (από το 2003) και παραχωρήθηκε στο ΙΚΑ το ποσό των 4,7 δις €.
· Καταβάλλαμε , σε αντίθεση με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το ποσοστό 1% του ΑΕΠ για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.
· 20.000 νέες μητέρες επωφελήθηκαν και πήραν επιπρόσθετη 6μηνη άδεια μητρότητας, με αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη.

Με ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο οικοδομούμε ένα σύστημα οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο.
· Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τη δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής.
· Διαδοχική Ασφάλιση με αποτέλεσμα να μειωθεί ο χρόνος απονομής των συντάξεων και να απλοποιούνται οι διαδικασίες και η πολυπλοκότητα στον υπολογισμό του ύψους της σύνταξης.
· Αυστηρότερη εφαρμογή των κριτηρίων για την χορήγηση συντάξεων αναπηρίας και σύγκριση των σχετικών ποσοτικών δεδομένων ανά Περιφέρεια.
· Προωθείται το σχέδιο για την μετατροπή του ΙΚΑ στο πρώτο Ψηφιακό Ταμείο της χώρας, με την ηλεκτρονική διευκόλυνση όλων των συναλασσόμενων (εργοδοτών και ασφαλισμένων) και την ποιοτική αναβάθμιση όλων των παροχών τους.
· Επισπεύδονται οι διαδικασίες ηλεκτρονικής οργάνωσης, ξεκινώντας από την υποχρεωτική υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.
· Διαχωρισμός του κλάδου Υγείας και Ασφάλισης στο ΙΚΑ.
· Αναβαθμίζονται οι υγειονομικές παροχές με την καθιέρωση ιατρικού ελέγχου (τσεκ απ) για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ.

Το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν στην κυβέρνηση φοβήθηκε να αγγίξει το ασφαλιστικό και προσπάθησε να κρύψει τα προβλήματα «κάτω από το χαλί», με αποτέλεσμα να αμβλυνθούν και να διογκωθούν τα χρέη.

Για πεντέμισι χρόνια το ΠΑΣΟΚ έκανε στείρα αντιπολίτευση λέγοντας «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ». Σήμερα τάζει «τα πάντα στους πάντες». Τόσα χρόνια το ΠΑΣΟΚ τίποτα κακό δεν ξέχασε, τίποτα καλό δεν έμαθε.

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2009

Μεγάλα Λόγια

Τα Ψεύτικα τα Λόγια τα Μεγάλα
www.tsigris.gr

Εδώ και καιρό το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι έχει πολιτικές θέσεις και πρόταση για την πορεία της χώρας. Όπως δείχνουν όλες οι έρευνες της κοινής γνώμης, η προσπάθεια του κόµµατος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ανεπιτυχής.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ένα τριχοτοµηµένο κόµµα, ένας οργανισμός όπου οι «εκσυγχρονιστές», οι «παλαιοπροεδρικοί» και οι «νεοπροεδρικοί» αντιμάχονται μεταξύ τους. Υπό το πρίσμα αυτό η επίκληση του «άλλου δρόμου» για την πορεία της Ελλάδας δεν μπορεί παρά να προκαλεί αισθήματα αμφιβολίας και βαθιάς αμφισβήτησης στους πολίτες.

Ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι στον «άλλο δρόμο», η δηµοσιονοµική πειθαρχία πρέπει να πάει χέρι-χέρι µε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας µας. Αλήθεια, αυτό δεν ίσχυε στην ενδεκαετή διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 1993-2004; Τι δεν ίσχυε αυτήν την περίοδο; Η δηµοσιονοµική πειθαρχία ή η οικονομική ανάπτυξη;

Ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι κεντρικό του μέλημα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα είναι η επένδυση στην αξία που λέγεται άνθρωπος. Επί είκοσι χρόνια η Ελλάδα δεν κατοικούνταν από ανθρώπους; Ή μήπως ο κρατικοδίαιτος κοµµατικός στρατός επένδυε στον πλουτισμό των ολίγων;

Ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι θέλει την αποτελεσματική σύνδεση της παιδείας µε την κοινωνία, την ανάπτυξη, την εργασία. Η παιδεία, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επανακατάρτιση, η δια βίου μάθηση, δεν είναι απλώς ωραίες λέξεις. Είναι ουσιαστικά εργαλεία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας.

Ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι για τους σοσιαλιστές υπάρχει άλλος δρόμος και είναι η κοινωνική συνοχή ως απαραίτητος συντελεστής για την ανάπτυξη. Υποθέτουμε ότι το κόµµα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθύνεται στους χαµηλοσυνταξιούχους, τους χαµηλόµισθους, και τις μικρές επιχειρήσεις. Σε όλους αυτούς που η οικονομική κακοδιαχείριση των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ καταδίκασε σε οικονομική στενότητα. Υποθέτουμε ότι απευθύνεται στους βαρύτατα φορολογηθέντες από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Έλληνες πολίτες. Στους χιλιάδες μικροεπενδυτές που πίστεψαν τις υποσχέσεις τους και εγκλωβίστηκαν στο σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου.

Ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι γι’ αυτούς το εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής και κοινωνικής συνοχής θα είναι μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα στοχεύει στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη μείωση του βάρους που φέρουν τα εισοδήματα από εργασία σε σχέση µε τα εισοδήματα που προέρχονται από το κεφάλαιο. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ οφείλουν να απολογηθούν για τους 85 νέους φόρους που επέβαλλαν οι κυβερνήσεις Σημίτη. Και βέβαια, θα πρέπει να µας εξηγήσουν πώς µε τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν αυτά που λένε είναι αξιόπιστα.

Αναρωτιέται ο κ. Παπανδρέου: «Πόσο κοστίζει να εφαρμοστεί η αξιοκρατία; Είναι πολύ μεγάλο το ποσό; Είναι δυσβάσταχτο; Θα επιβαρύνει το έλλειµµα και το δημόσιο χρέος;» Πολύ σωστές ερωτήσεις αλλά δεν αφορούν την κυβέρνηση του Κώστα Καραµανλή. Υπεύθυνες για να δώσουν τις απαντήσει είναι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, έστω και αργά, να αντιληφθεί ότι ο θεσμικός του ρόλος είναι σημαντικός για τη λειτουργία της Δηµοκρατίας στη χώρα. Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία τόσο το καλύτερο θα είναι και για το ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Μικρομεσαίοι

Διασφαλίσαμε την Επιβίωση των Μικρομεσαίων
www.tsigris.gr

Η κυβέρνηση στήριξε έμπρακτα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε μία δύσκολη περίοδο, διασφάλισε την συνέχιση της λειτουργίας χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά της Εθνικής Οικονομίας, ώστε να επιτύχει την όσο πιο δυνατή ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Σε σχέση με το 2004, σήμερα μια μικρομεσαία επιχείρηση: 1. Πληρώνει πολύ λιγότερους φόρους (μειώθηκαν κατά 10% οι φορολογικοί συντελεστές) 2. Παίρνει με το νέο αναπτυξιακό νόμο ενισχύσεις που φτάνουν έως και το 60% της επένδυσης. (είναι ο πιο προωθημένος νόμος που εφαρμόστηκε ποτέ) 3. ΄Εχει κατά 15% αυξημένη χρηματοδότηση από τα Κοινοτικά Προγράμματα. 4. Έχει στη διάθεσή του νέες Τεχνολογίες με τη συνδρομή της Πολιτείας. 5. Χρειάζεται λιγότερο χρόνο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η επέλαση της παγκόσμιας κρίσης ανέκοψε τη φορά των πραγμάτων και στη χώρα μας. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντέδρασε άμεσα στην οικονομική κρίση: 1. Πρώτοι στην Ευρώπη εγγυηθήκαμε όλες τις καταθέσεις. 2. Ψηφίσαμε, αμέσως, νέες διατάξεις για πρόσθετη προστασία στους δανειολήπτες. 3. Θεσπίσαμε πλαίσιο για την υποστήριξη της πιστωτικής επέκτασης, παρά τη λυσσαλέα αντίδραση του λαϊκισμού της αντιπολίτευσης.

Σχεδιάσαμε και προωθούμε, στη νέα θητεία μας, σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές. 1. Το άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, που θεωρούνται κρίσιμα για την οικονομία. 2. Ακόμη μεγαλύτερη απλοποίηση στις διαδικασίες για την ίδρυση επιχειρήσεων. Μειώνουμε τα στάδια από 14-18 σε μόνο 4. 3. Κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και την αντικατάστασή του από ένα απλοποιημένο σύγχρονο σύστημα κανόνων. 4. Μείωση των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 5. Διαθέτουμε το 80% των κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ στην ξεχασμένη από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ελληνική Περιφέρεια.

Η κυβέρνηση απέδειξε από την πρώτη στιγμή -στην πράξη και όχι στα λόγια- ότι ασκεί οικονομική πολιτική με επίκεντρο τις οικονομικές ανάγκες τόσο των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και των εργαζομένων τους, όσο και στο σύνολο της κοινωνίας.

Η ακατάσχετη παροχολογία του ΠΑΣΟΚ θα οδηγήσει χωρίς αμφιβολία σε ένα και μοναδικό δραματικό αποτέλεσμα: ανεξέλεγκτο δανεισμό της χώρας και εκτίναξη του δημόσιου χρέους. Με βαρύτατες συνέπειες για τη χώρα. Με τελικό θύμα τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει σχέδιο. Υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Την μόνη υπόσχεση που θα τηρήσει, αν εκλεγεί, είναι ότι θα μας φορτώσει με χρέη. Θα αυξήσει το δημόσιο δανεισμό, θα υπερφορολογήσει τις επιχειρήσεις, θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας. Θα οδηγήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις στην έξοδο από τη χώρα και τις μικρομεσαίες στο λουκέτο.

Η Ελλάδα χρειάζεται υπεύθυνα χέρια στο τιμόνι. Η Νέα Δημοκρατία έχει έργο. Έχει πρόγραμμα. Έχει όραμα για να βγει η χώρα από την κρίση.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Εκλογές 2009

Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ: Λόγος Τιμής

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ για να αναβαθμίσουμε τον Τόπο μας. Για να παλέψουμε μαζί για την Αχαΐα που αξίζουμε. Για την Αχαΐα της ποιότητας, της διαφάνειας, της διεκδίκησης, του δυνατού πολιτικού λόγου, της αυθεντικής εκπροσώπησης των δυναμικών στρωμάτων της κοινωνίας. Για την Αχαΐα των αυτοδημιούργητων δυνάμεων της αξιοσύνης.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ να υπηρετήσω τον Τόπο με υπευθυνότητα, εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό στα όσια και τα ιερά της πατρίδας.

ΔΙΝΩ ΛΟΓΟ ΤΙΜΗΣ ότι θα εργασθώ ακούραστα για την αξιοπρεπή εκπροσώπηση των Αχαιών και των συμφερόντων τους.

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να δοκιμαστώ στη συνείδησή σας ως άξιος υπηρέτης της Αχαϊκής γης.

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ να παλέψω με τα καθημερινά σας προβλήματα, να αγωνιστώ για την αναβάθμιση του Τόπου μας.

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ να διεκδικήσω αυτά που μας ανήκουν.

Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ
υπ. Βουλευτής Αχαΐας (ΝΔ)

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ισχυρή Παιδεία – Δυνατή Ελλάδα
www.tsigris.gr

Η πολιτική μας για την Παιδεία δεν περιορίζεται προγραμματικά στα όρια μιας τετραετίας. Διαμορφώνει την προοπτική ολόκληρης της νέας γενιάς, και οι πολιτικές μας δεν γνωρίζουν κομματικά σύνορα, ιδεοληψίες και φανατισμούς. Πρέπει να βασίζονται στη συνεννόηση των κοινωνικών δυνάμεων, στη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, στη σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, στη συναίνεση.

Το βασικό κοινωνικό στερεότυπο που οφείλουμε να καταρρίψουμε, είναι η εννοιολογική ταύτιση των όρων Εκπαίδευση και Παιδεία. Εκπαίδευση είναι το σύστημα, οι πόροι, η υλικοτεχνική υποδομή, το θεσμικό πλαίσιο, τα εποπτικά μέσα, και πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποι.
Παιδεία είναι το παραγόμενο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μπόλιασμα της ψυχής της νέας γενιάς με διαχρονικές αξίες του ανθρωποκεντρικού πολιτισμού μας. Με ήθος, ανθρωπιά και ευαισθησίες.

Στόχος μας είναι η νέα γενιά της Χώρας μας να αποτελεί τον εκφραστή και τον συνεχιστή ενός διαχρονικού πολιτισμού, που είναι ανοικτός στις προκλήσεις του κόσμου, διαπνέεται από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει, όχι μόνο στην πατρίδα, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλη του την έκταση, με ξεκάθαρη στρατηγική και πολιτικές που να χαρακτηρίζονται από συνεκτικότητα, συμπληρωματικότητα και αποτελεσματικότητα.

Η πρώτη βαθμίδα αποτελεί το θεμέλιο του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Εφαρμόζουμε την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση για όλα τα νήπια, και επεκτείνουμε τον θεσμό των ολοήμερων νηπιαγωγείων, διευρύνοντας το πρόγραμμα λειτουργίας τους για την στήριξη της εργαζόμενης μητέρας. Μειώνουμε τον ανώτατο αριθμό των κατά τμήμα φοιτούντων μαθητών, διασφαλίζοντας καλύτερο παιδαγωγικό περιβάλλον στο σχολείο, και καλύπτοντας τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και διδακτικά βιβλία. Διευρύνουμε την πιλοτική εφαρμογή της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, ενώ στόχος μας είναι η εισαγωγή των νέων βιβλίων να γίνεται μετά από σοβαρή ετοιμασία και υπεύθυνη αξιολόγηση του ουσιαστικού περιεχομένου τους.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επιδιώκουμε την περαιτέρω μείωση του ανώτατου αριθμού φοιτούντων μαθητών ανά Τμήμα, την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου, και ξεκινούμε τον σχεδιασμό για την καθιέρωση της αυτονομίας του Λυκείου, με την αποδέσμευσή του από το σύστημα εισαγωγή στα ΑΕΙ. Παράλληλα, ολοκληρώνουμε τη μεταρρύθμιση στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση, εντάσσοντας λειτουργικά σε αυτή νέα σύγχρονα εργαστήρια. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και στην κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και την προώθηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η Νέα Δημοκρατία οδηγεί τη χώρα και την Παιδεία μας μπροστά. Αντιμετωπίζει τις ανάγκες του σήμερα και χτίζει τα θεμέλια και τις βάσεις για το αύριο. Για το αύριο της Παιδείας και του Πολιτισμού που αξίζουν στην Ελλάδα μας.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

Ανευθυνότητα

Το ΠΑΣΟΚ Διχάζει την Κοινωνία
http://www.tsigris.gr/

Η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν δεσμεύεται για τα προγράμματα εγγυοδοσίας των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα καταγγέλλει ως προεκλογικά και υπόσχεται ότι θα τα καταργήσει, αν ποτέ κληθεί να κυβερνήσει.

Η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν δεσμεύεται για τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, τα καταγγέλλει ως προεκλογικά και υπόσχεται να τα αναθεωρήσει από «μηδενική» βάση κλείνοντας το μάτι στα «πράσινα παιδιά», αν ποτέ κληθεί να κυβερνήσει.

Οι πραγματικές προθέσεις του ΠΑΣΟΚ μέρα με την μέρα αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο.

Μιλούν απροκάλυπτα για το «σχέδιό τους» ενώ την ίδια στιγμή προαναγγέλλουν γενικευμένο σχέδιο απολύσεων και μετακινήσεων στον δημόσιο τομέα.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κάτω από την δημοσιογραφική πίεση, στις 29 Ιουλίου, χρησιμοποίησε ακραία ψευδείς και προφανείς ανακρίβειες περί «800.000 προσλήψεων την τελευταία πενταετία», όταν το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι περίπου 700.000, μόνο και μόνο για να προαναγγείλει απολύσεις και μετακινήσεις για χιλιάδες εργαζόμενους.

Η αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ερωτώμενη, στις 6 Αυγούστου, εάν υφίσταται θέμα αντικατάστασης εργαζομένων στο Δημόσιο, απήντησε: «Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, σας αναφέρω όμως πάλι ότι εμείς έχουμε μιλήσει για μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση».

Ο πρώην υπουργός και υπεύθυνος για θέματα Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη του στις 5 Αυγούστου δήλωσε: «Επιχειρούν να δεσμεύσουν τη χώρα με προσλήψεις, ρουσφέτια, μονιμοποιήσεις, υποσχέσεις παροχών. Αυτά δεν μπορούν να αποτελούν δεσμεύσεις για το ΠΑΣΟΚ».

Η πολιτική εκπρόσωπος για θέματα απασχόλησης, στις 7 Αυγούστου υποστήριξε πως: «...έχουν γνώση οι φύλακες: το μόνο μέτρο για την εργασία της κυβέρνησης Καραμανλή είναι η πρόσκαιρη τοποθέτηση γαλάζιων παιδιών στο Δημόσιο από την πίσω πόρτα».

Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Ντίνος Ρόβλιας σε συνέντευξή του στις 7 Αυγούστου δήλωσε ότι: «Τα προγράμματα απασχόλησης θα επανεξεταστούν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Θα επανεξεταστούν από μηδενική βάση».
Τα μέλη της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύουν ότι είναι αμετανόητοι, γιατί υπόσχονται να επαναλάβουν πρακτικές του παρελθόντος, όταν οι διώξεις ήταν η καθημερινότητα. Ότι είναι αλαζόνες, γιατί απροκάλυπτα αποκαλύπτουν τα «σχέδια» τους χωρίς να φοβούνται την τιμωρία της «ύβρεως». Ότι είναι διχαστικοί γιατί προσπαθούν να επαναφέρουν διαχωριστικές γραμμές πολιτικού φανατισμού στην κοινωνία.

Άλλωστε, είναι αυτοί που απροκάλυπτα χρησιμοποιούν το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας για μικροκομματικά παιχνίδια και απροσχημάτιστα δηλώνουν ότι: «...το εθνικό συμφέρον υπερισχύει της ερμηνείας και εφαρμογής ενός νομικού κειμένου, ακόμα και αν αυτό το νομικό κείμενο είναι το Σύνταγμα της χώρας».

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

ΝΔ

Επιλογή Ευθύνης
www.tsigris.gr

Ήρθε η ώρα να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις.

Δεν υπάρχουν ευχάριστες και ανώδυνες λύσεις.

Το 2010 θα είναι ένας χρόνος πολύ δύσκολος και καθοριστικός για την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια. Αν δεν δράσουμε άμεσα, οι κίνδυνοι θα είναι μεγάλοι.

To 2010 πρέπει να παρθούν, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς παλινωδίες, όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι αυταπάτες και ο λαϊκισμός του ΠΑΣΟΚ δεν προσφέρουν ελπίδα και προοπτική. Η ελπίδα και η προοπτική βρίσκονται στα χέρια μας.

Ένα ενδιαφέρει τους πολίτες και είναι τώρα το ζητούμενο: πώς θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα δύο δύσκολα χρόνια που έρχονται, χτίζοντας τις βάσεις για μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Στρατηγικός μας στόχος και σχεδιασμός ήταν όλα αυτά να προχωρήσουν και τα αναγκαία μέτρα να εφαρμοστούν αταλάντευτα μέχρι το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης, τον Σεπτέμβριο του 2011.

Όμως ένας τέτοιος στόχος είχε μια καθοριστική προϋπόθεση: Να υπάρχει το σταθερό πολιτικό περιβάλλον.

Ο κος Παπανδρέου και η ηγετική του ομάδα υιοθέτησαν μια απαράδεκτη, καιροσκοπική και εκβιαστική στάση στο θέμα της Προεδρικής εκλογής. Αυτό οδηγεί την χώρα σε αναπόφευκτες εκλογές στις αρχές του 2010 και σε μακρά προεκλογική περίοδο. Επέλεξαν μια συμπεριφορά ακραίας ανευθυνότητας, απέναντι στους θεσμούς, την οικονομία, τον Τόπο.

Η χώρα δεν αντέχει, ειδικά στη σημερινή συγκυρία, μια προεκλογική περίοδο μέχρι τον Φεβρουάριο και μάλιστα με μια Αξιωματική Αντιπολίτευση που πολιτεύεται με ανευθυνότητα και λαϊκισμό. Αυτό συνιστά την χειρότερη μορφή θεσμικής υπονόμευσης.

Ο κίνδυνος από τον λαϊκισμό του ΠΑΣΟΚ και την θεσμική υπονόμευση είναι σαφής: Τα πάντα θα παρασυρθούν στην δίνη ενός έντονα προεκλογικού κλίματος. Είναι αναπόφευκτο να εγερθούν υπερβολικές διεκδικήσεις και να προκληθούν κοινωνικές εντάσεις. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για την οικονομία, είναι ό,τι χειρότερο για την χώρα.

Τα αναγκαία μέτρα, η αναγκαία οικονομική στρατηγική, απαιτούν σταθερότητα και ήπιο πολιτικό κλίμα.

Οι πολίτες μας ψήφισαν με την εντολή να υπηρετούμε την πατρίδα, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις, όσο δύσκολες κι αν μοιάζουν.

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Εθνικές Εκλογές 2009

Δηλώσεις του Άγγελου ΤΣΙΓΚΡΗ στα Μέσα Ενημέρωσης για τις Εκλογές
www.tsigris.gr

Ο υπ. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, μία ημέρα πριν την προκήρυξη των Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου, έκανε δήλωνε:

«Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι οι θεσμοί υπάρχουν για να υπηρετούν τις κομματικές τους σκοπιμότητες. Δεν διστάζουν να εμπλέξουν το Θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αλλεπάλληλα εκλογικά σενάρια, ανάλογα με τις συγκυριακές κομματικές τους ανάγκες και επιδιώξεις».
Ράδιο Αίγιο 99,2 fm (Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου)

«Το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται για την παραγωγή ωφέλιμης πολιτικής για τον Τόπο, για τη διατύπωση προτάσεων, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα των πολιτών. Θέλει, με κάθε μέσο, την εξουσία. Υπονόμευσε, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ και επιχειρεί να υπονομεύσει με κάθε τρόπο την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου, σε βάρος της χώρας και των πολιτών».
Achaia Channel (Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου)

Μετά την προκήρυξη των Εκλογών, έκανε τις παρακάτω δηλώσεις:

«Το ΠΑΣΟΚ του λαϊκισμού και του “ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ” δεν αντέχει σε καμιά κριτική, φοβίζει και απωθεί τους πολίτες. Οι πολίτες δεν μπορούν να ελπίζουν σε τίποτα από ένα κόμμα χωρίς σχέδιο, χωρίς πυξίδα, χωρίς στόχους με μόνη συγκολλητική ουσία την προσδοκία ενός ακόμα γύρου εξουσίας».
Τηλεόραση Super B (Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου)

«Η στείρα άρνηση του ΠΑΣΟΚ και η σκόπιμη αποχή του από υποθέσεις όπως του βασικού μετόχου, της συνταγματικής αναθεώρησης, του νόμου πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, της εξυγίανσης του ασφαλιστικού συστήματος, της εξέτασης των οικονομικών των κομμάτων κ.λπ., αποτελούν αδιάψευστες αποδείξεις ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πολιτεύεται με βάση το δημόσιο συμφέρον, αλλά με κίνητρο τη δίψα του για επιστροφή στην εξουσία».
Ράδιο Γάμμα 94,0 fm (Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου)

«Το ΠΑΣΟΚ και η ηγετική του ομάδα προκαλούν τη μνήμη και την κρίση των Ελλήνων πολιτών και αναλαμβάνουν τις συνέπειες της τυχοδιωκτικής τους πολιτικής. Στη Δημοκρατία, όμως, καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του».
Ράδιο Αίγιο 99,2 fm (Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου)

«Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, έστω και αργά, να αντιληφθεί ότι ο θεσμικός του ρόλος είναι σημαντικός για τη λειτουργία της Δημοκρατίας στη Χώρα. Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία τόσο το καλύτερο θα είναι και για το ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα».
Ράδιο Γάμμα 94,0 fm (Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου)

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ για να αναβαθμίσουμε τον Τόπο μας. Για να παλέψουμε μαζί για την Αχαΐα που αξίζουμε. Για την Αχαΐα της ποιότητας, της διαφάνειας, της διεκδίκησης, του δυνατού πολιτικού λόγου, της αυθεντικής εκπροσώπησης των δυναμικών στρωμάτων της κοινωνίας. Για την Αχαΐα των αυτοδημιούργητων δυνάμεων της αξιοσύνης.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ να υπηρετήσω τον τόπο με υπευθυνότητα, εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια και σεβασμό στα όσια και τα ιερά της πατρίδας.

ΔΙΝΩ ΛΟΓΟ ΤΙΜΗΣ ότι θα εργασθώ ακούραστα για την αξιοπρεπή εκπροσώπηση των Αχαιών και των συμφερόντων τους.

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να δοκιμαστώ στη συνείδησή σας ως άξιος υπηρέτης της Αχαϊκής γης.

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ να παλέψω με τα καθημερινά σας προβλήματα, να αγωνιστώ για την αναβάθμιση του τόπου μας.

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ να διεκδικήσω αυτά που μας ανήκουν.
Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ
λόγος τιμής

Εκλογές

Πέρα από Κομματικές Σκοπιμότητες
www.tsigris.gr

Διακηρυγμένη επιδίωξη της Ν.Δ. -από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό- είναι ότι: «...επιλογή και απόφασή μας είναι να αλλάξουμε ό,τι πικραίνει κι ό,τι απογοητεύει τους πολίτες», «…μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είναι υποχρέωσή μας. Η υπευθυνότητα είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή μας».

Η Ν.Δ. αρνείται τη διατήρηση της εξουσίας με ανταλλάγματα, δημαγωγικές κορόνες και υποσχέσεις. Η παράταξή μας διαθέτει ευρύ ιδεολογικό οπλοστάσιο, ικανό και αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση, των εθνικών θεμάτων και των κοινωνικών ζητημάτων της χώρας και των προκλήσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η πολιτική φυσιογνωμία της Ν.Δ. είναι ευκρινής. Είμαστε η παράταξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της οικολογίας. Με αυτό τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό με έμφαση στην κοινωνική προστασία και δικαιοσύνη, η Ν.Δ. αρνούμενη να προσδεθεί σε κοινωνικές τάξεις, κομματικές πελατείες και ταμπέλες, εκφράζει τις προσδοκίες και αγωνίζεται για τα συμφέροντα ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Αιχμή του δόρατος της ιδεολογίας μας, είναι η εφαρμογή βαθιών τομών στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, αλλά και η διάθεση για διαρκή ανανέωση και μεταρρυθμίσεις.

Απορρίπτουμε τις περιχαρακώσεις, τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις. Απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, που προσδιορίζεται με κοινωνικά κριτήρια και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Αυτή την πλατιά κοινωνική συμμαχία, χωρίς να εισάγουμε καμία καινούρια πολιτική γεωγραφία, αποκαλέσαμε «μεσαίο χώρο», ένα χώρο διακριτό, διαυγή και σαφώς προσδιορισμένο. Ένα χώρο πρότυπο κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο που απευθύνεται στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα με τις ιδεολογικές μας αρχές, διαμορφώσαμε την πολιτική μας πλατφόρμα πιστεύοντας πως το αξιακό σύστημα των πολιτών δεν ορίζεται με βάση τις παλιές ιδεολογικές οχυρώσεις, αλλά σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ζωής και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Η ιδεολογία μας, βρίσκεται πάνω από τις οριοθετήσεις του παρελθόντος, πολύ πιο πάνω από τις κομματικές σκοπιμότητες του παρόντος, και βεβαίως, μακριά από τα άκρα.

Συγκροτούμε και σηματοδοτούμε την πολιτική του μέλλοντος συνεχίζοντας τις τομές, τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, που έχει ανάγκη η Ελλάδα με υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία. Τα πολλαπλά μηνύματα που λάβαμε, μεγιστοποιούν ακόμα περισσότερο την ευθύνη μας και πολλαπλασιάζουν το χρέος μας απέναντι στους πολίτες που απογοητεύσαμε, απέναντι στην κοινωνία και στον Τόπο.

Ο βασικός αντίπαλος της Κυβέρνησης ήταν και παραµένουν τα κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Τόπος. Στην κατεύθυνση αυτή, εντείνει διαρκώς τις προσπάθειές της. Αποφασισμένη να πάει πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο ψηλά. Έχει τη θέληση, έχει τη δύναμη, έχει την τόλμη, να πάει τη Χώρα μπροστά. Προχωρά χωρίς αιφνιδιασμούς. Με την κοινωνία παρούσα. Χωρίς δογµατισµούς. Με τον πολίτη συµµέτοχο. Χωρίς προκαταλήψεις. Με διάλογο, συνεννόηση, σύνθεση.

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Πρόωρες Εκλογές

Εγκλωβισμένοι στα Αδιέξοδά τους
www.tsigris.gr

Η κατ’ επανάληψη δήλωση πρόθεσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ να οδηγήσει τον τόπο σε πρόωρες εκλογές, με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, δημιουργεί αδιέξοδα στα οποία εγκλώβισε τη Χώρα, αλλά και το κόμμα του.

Ο διακεκριμένος συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, ο διετέλεσε Διευθυντής του Νομικού Γραφείου και Νομικός Σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου και συνέταξε το σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος του 1986, χαρακτήρισε δημόσια την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως «…τριπλή παραβίαση του Συντάγματος και του πολιτεύματος».

Άλλος διακεκριμένος συνταγματολόγος, ο Δημήτρης Τσάτσος, ο οποίος ήταν δύο φορές επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και ο γενικός εισηγητής για το Σύνταγμα εκ μέρους όλων των κομμάτων της Αντιπολίτευσης την περίοδο 1974-1975, δήλωσε πρόσφατα ότι: «…μια σοβαρή ρύθμιση του Συντάγματος γίνεται ερμηνευτικός περίγελος, καθώς περιφρονείται εξόφθαλμα το βαθύτερο νόημά της».

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση αντί, ως όφειλε, να απαντήσει με επιχειρήματα, προκειμένου να αιτιολογήσει τη θέση της, υπέπεσε σε νέο πολιτικό και θεσμικό ατόπημα. Ο εκπρόσωπος του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, με ακραίο κυνισμό και ολοκληρωτική προσέγγιση, δήλωσε ότι: «…η εφαρμογή και ερμηνεία του Συντάγματος δεν μπορούν να λειτουργούν εις βάρος του εθνικού συμφέροντος».

Για μια ακόμη φορά η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ταυτίζει το εθνικό συμφέρον με το κομματικό συμφέρον, και δεν διστάζει ακόμη και να τοποθετηθεί ενάντια στις επιταγές του Συντάγματος, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα στενά κομματικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις της.

Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι οι θεσμοί υπάρχουν για να υπηρετούν τις κομματικές του σκοπιμότητες. Δεν διστάζουν να εμπλέξουν το Θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αλλεπάλληλα εκλογικά σενάρια, ανάλογα με τις συγκυριακές κομματικές τους ανάγκες και επιδιώξεις.
Το κόμμα που εμπνεύστηκε το σύνθημα «κάντε πέρα να περάσει η Ελλάδα» δεν μπορεί να ξεπεράσει το σύνδρομο της ιδιοκτησιακής αντίληψης, με το οποίο προσεγγίζει τη Χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ταυτιστεί με την Ελλάδα. Ταυτίζει το κράτος με το κόμμα. Τίθεται υπεράνω των θεσμών και της βούλησης των πολιτών. Το δίκιο του και οι στόχοι του είναι πάνω από τους νόμους.

Όσοι συγκροτούν την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ παραμένουν αμετανόητα ίδιοι. Θιασώτες αποτυχημένων πολιτικών επιλογών. Υποταγμένοι στους τακτικισμούς του χθες. Είναι το χθες. Η Ελλάδα όμως πηγαίνει μπροστά. Οι Έλληνες κοιτούν μπροστά. Θέλουν να κοιτούν άφοβα και με σιγουριά το μέλλον. Οι πολίτες απορρίπτουν τα παιχνίδια με τον Τόπο και τη Δημοκρατία.

Σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να βάλει τη Χώρα σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Εκβιάζει την κοινωνία. Έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ και η ηγετική του ομάδα προκαλούν τη μνήμη και την κρίση των Ελλήνων πολιτών και αναλαμβάνουν τις συνέπειες της τυχοδιωκτικής τους πολιτικής. Στη Δημοκρατία, όμως, καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του.