Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Καλές Γιορτές

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Άγγελου ΤΣΙΓΚΡΗ

Καλούμαστε να γιορτάσουμε τη Γέννηση του Χριστού και την έλευση του νέου έτους σε μια δύσκολη και πρωτόγνωρη οικονομική και κοινωνική συγκυρία για τη χώρα μας και τον Κόσμο ολόκληρο. Αυτές τις Άγιες Ημέρες πολλοί συμπολίτες μας στερούνται τα αυτονόητα: το σπίτι, το φαγητό, την οικογένεια, την αγάπη. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτούς. Να βρεθούμε έστω και για λίγο δίπλα τους. Να τους προσφέρουμε κάτι από αυτά που έχουμε. Να τους δώσουμε αυτό που τους στέρησε η ζωή. Εύχομαι σε όλες και σε όλους ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2009

Μετανάστευση

Για μια Νέα Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική
(Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών – 18 Δεκέμβρη)
www.tsigris.gr

Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη -αλλά πρόσφατα και στη χώρα μας- έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Η κατάσταση επιβάλει τη χάραξη μιας μακρόπνοης και ορθολογικής μεταναστευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία θα πρέπει να στηριχθεί: 1) στην εναρμόνιση του δικαίου που ρυθμίζει το άσυλο και στον καθορισμό του καθεστώτος των προσφύγων, 2) στην καταπολέμηση των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 3) στην ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 4) στη συνεργασία των χωρών υποδοχής με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Jacques Barrot συμφώνησε ότι: 1) Η παράνομη μετανάστευση αποτελεί κοινό πρόβλημα των χωρών της ΕΕ και συνεπώς χρειάζεται κοινή και ριζική αντιμετώπιση. 2) Απαιτείται συνέπεια στην τήρηση των συλλογικών συμφωνιών από όλες, ανεξαιρέτως, τις χώρες που έχουν συνυπογράψει. 3) Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τη συμφωνία που συνυπέγραψε το 2001 για την επανεισδοχή μη νόμιμων μεταναστών.

Ο Jacques Barrot συμφώνησε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο Οργανισμός FRONTEX, να υπάρξει κοινή πολιτική επανεισδοχής και κοινοί έλεγχοι και επισήμανε ότι στην ενταξιακή διαδικασία η Τουρκία θα κρίνεται αυστηρά για τη λαθρομετανάστευση.

Μεταξύ των προτάσεων που θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι: 1) η διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 2) η ενίσχυση των ελέγχων, 3) η στενότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων και 4) η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα: 1) ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης, 2) περιθωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, 3) ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στην απασχόληση, 4) ενημέρωσης των νόμιμων μεταναστών σε ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης, 5) εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους εκμάθησης της γλώσσας των κρατών υποδοχής, 6) υγειονομικής περίθαλψης των νόμιμων μεταναστών και εξέτασή τους για τυχών μεταφορά μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών, 7) επίλυσης του στεγαστικού τους προβλήματος και διευκόλυνσής τους στην απόκτηση στέγης, 8) πάταξης της λαθρομετανάστευσης, 9) θωράκισης των συνόρων της ΕΕ και 10) επαναπροώθησης των λαθραίων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Διαφάνεια

Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς
www.tsigris.gr

Είναι αυτονόητο ότι σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ακώλυτη άσκηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί στο γενικότερο αίτημα για θωράκιση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς, και να αναλάβει άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν: 1) Τη διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των συνδυασμών. 2) Τη διαφάνεια στις προεκλογικές, αλλά και στις εν γένει λειτουργικές δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών, οι οποίες -ορισμένες, έστω και μεμονωμένες φορές- δημιουργούν αμφιβολίες στην κοινωνία. 3) Τη διαφάνεια στα οικονομικά των βουλευτών και των μελών της Κυβέρνησης, με ουσιαστική κατοχύρωση του «πόθεν έσχες» και πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων. Μάλιστα, θα πρέπει να εξερτασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο να ανατεθεί ο σχετικός έλεγχος στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ώστε η Βουλή να μην εμφανίζεται -από πλευράς ελέγχου- ως ελεγχόμενη και ελέγχουσα.

Αποτελεί, ωστόσο, κοινή παραδοχή ότι η υιοθέτηση ακόμη και του πιο σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου δεν είναι αποτελεσματική, όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση εφαρμογής του. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δοθεί καθημερινός αγώνας για την εδραίωση της διαφάνειας, ιδίως μέσα από τη θωράκιση των αντίστοιχων θεσμών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Πρέπει να πεισθεί η Ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να έρθουν όλα στο φως, να πληροφορηθεί δηλαδή ο πολίτης για όλα όσα κατά το παρελθόν άφηναν σκιές αμφιβολίας και αποδομούσαν την αξιοπιστία των πολιτικών και της πολιτικής.

Ο αγώνας για την εμπέδωση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο πρέπει να είναι διαρκής. Πρέπει ως κοινωνία να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην κάθαρση, να περιφρουρήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας για πάταξη της διαφθοράς και διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Δικαιώματα Παιδιών

Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού
www.tsigris.gr

Περισσότερα από τα μισά παιδιά στον αναπτυσσόμενο κόσμο αποστερούνται σε μεγάλο βαθμό ένα ή περισσότερα από τα αγαθά ή υπηρεσίες που είναι στοιχειωδώς απαραίτητα στην παιδική ηλικία: 640 εκατ. παιδιά δεν έχουν ικανοποιητική στέγαση, 500 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, 400 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, 300 εκατ. παιδιά στερούνται πληροφόρησης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες), 270 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, 140 εκατ. Παιδιά δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο, 90 εκατ. παιδιά στερούνται το φαγητό σε πολύ σοβαρό βαθμό, 20 εκατ. παιδιά εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των πολέμων τη δεκαετία του '90, 18 εκατ. παιδιά σκοτώθηκαν σε πολέμους από το 1990 έως σήμερα, 15 εκατ. ορφανά παιδιά λόγω του AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού πρόσφερε ένα νέο ορισμό για την παιδική ηλικία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν ο προάγγελος για σημαντικές προόδους στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην επιβίωση, την υγεία και την εκπαίδευση μέσω της παροχής των στοιχειωδών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, συνέβαλε στην αναγνώριση της ανάγκης να δημιουργήσουμε ένα προστατευτικό περιβάλλον που θα θωρακίζει τα παιδιά απέναντι στην εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Για μια Κοινωνία Σεβασμού στα Δικαιώματα των Πολιτών
www.tsigris.gr

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συμπίπτει με μια παγκόσμια συγκυρία οικονομικής αστάθειας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ίδια την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί αρνητικές συνθήκες για την ακώλυτη άσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να προστεθεί η αλματώδης διόγκωση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως λόγω των πολέμων, των αυταρχικών καθεστώτων, της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς και η αύξηση των φαινομένων εμπορίας ανθρώπων, ρατσισμού, ξενοφοβίας, αλλά και οι εντεινόμενες απειλές κατά του περιβάλλοντος.

Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης, καθώς νέοι κίνδυνοι συνιστούν ουσιαστική απειλή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οφείλουμε να αμυνόμαστε στους κινδύνους αυτούς, χωρίς όμως να θυσιάζουμε τις ατομικές ελευθερίες. Η πραγματική Δημοκρατία οφείλει να αντιμετωπίζει τους εχθρούς της όχι μέσα από τον περιορισμό, αλλά μέσα από τη χωρίς φόβο ανάδειξη και εγγύηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, έχουμε την υποχρέωση να φωνάξουμε δυνατά, να κινητοποιήσουμε τους αδρανούντες, να ευαισθητοποιήσουμε τους αδιάφορους, να αντισταθούμε στην παραλυσία και την ισοπέδωση των αξιών, να παλέψουμε για έναν καλύτερο κόσμο, για έναν κόσμο ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών για όλους τους πολίτες του.

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Δεκέμβρης 2008

Η Αντιμετώπιση της Νεανικής Βίας
www.tsigris.gr

Τα γεγονότα του περασμένου Δεκέμβρη δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στην διεθνή εικόνα της χώρας, αύξησαν τα επίπεδα ανασφάλειας των πολιτών, μείωσαν την αξιοπιστία των διωκτικών αρχών και τραυμάτισαν της σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με το κράτος.

Προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον θα πρέπει να αποφασισθεί εφαρμογή μιας μακρόπνοης αντεγκληματικής πολιτικής που θα επιτρέπει στις διωκτικές αρχές να επιχειρούν με βάση προαποφασισμένα «σενάρια κρίσεων» που θα ενεργοποιούνται άμεσα, που θα κινούνται στο πλαίσιο της νομιμότητας και θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει, με άλλα λόγια, να εφαρμοσθεί ένα μακροπρόθεσμο δόγμα αντεγκληματικής πολιτικής μελετώντας τις πραγματικές ανάγκες της χώρας για αστυνόμευση και να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική αστυνομία, που θα τηρεί τη νομιμότητα και θα σέβεται τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.

Όμως, μόνο με την αστυνόμευση και την καταστολή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σύγχρονα φαινόμενα βίας που έχουν τις ρίζες τους στις κοινωνικές αντιφάσεις και τα ατομικά αδιέξοδα. Πρέπει ταυτόχρονα να κινηθούμε και στο επίπεδο της πρόληψης. Πρέπει, δηλαδή, να διαγνώσουμε τις αιτίες που παράγουν την παραβατικότητα της νέας γενιά και να προσπαθήσουμε να δώσουμε πειστικές απαντήσεις.

Έχει αποδειχθεί ότι οι νέοι με παραβατικό ιστορικό (π.χ. πρόκληση επεισοδίων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλπ), παρουσιάζουν αντίστοιχα προβλήματα στην οικογένεια και το σχολείο, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν σε παραβατικές ομάδες, προκειμένου να αναπληρώσουν εκεί την ανθρώπινη επικοινωνία και την αναγνώριση που τους λείπει. Πρέπει να συμπέσουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες προκειμένου να υπάρξει σοβαρή πιθανότητα να εκδηλώσει κάποιος νέος παραβατική συμπεριφορά. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρξει ένας συνδυασμός φτώχειας, εγκληματικού παρελθόντος της ίδιας της οικογένειας και έλλειψης ελέγχου των γονέων προς το παιδί.

Προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της παραβατικότητας των νέων θα πρέπει να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να αναβαθμισθεί το κοινωνικό κράτος, να μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού (με πρώτα και κύρια τους οικονομικούς μετανάστες) και να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου. Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκλείψουν οι παράγοντες κοινωνικής παθογένειας και να οικοδομηθεί μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

ΑμΕΑ

Για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
http://www.tsigris.gr/

Ο υπ. βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (5 Δεκεμβρίου), έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πρέπει να σπάσουμε το φράγμα της στασιμότητας που κρατά δέσμιους ένα σημαντικό ποσοστό συνανθρώπων μας που στερούνται τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με ίσους όρους τη ζωή. Χρέος όλων μας είναι να δημιουργήσουμε ίσους όρους και ίσες ευκαιρίες για όλους. Αυτή είναι η ανθρωποκεντρική διάσταση της πολιτικής. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία με ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες και θα το πετύχουμε με τη βοήθεια της πλατιάς συμμαχίας των πολιτών που συμμερίζονται το όραμα για μια κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο. Όσοι ασχολούνται -εθελοντικά ή μη- με τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) δείχνουν σε όλους μας το δρόμο και μας καλούν αθόρυβα και διακριτικά να τους ακολουθήσουμε για να φτιάξουμε μια καλύτερη κοινωνία. Μια κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμΕΑ, καλώ όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες να συμμετέχουν -όπως ο καθένας μπορεί- στον αγώνα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών για όλους».

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Βία κατά των Γυναικών

Ο Βιασμός ως Μορφή Απόλυτης Βίας
www.tsigris.gr

Σε παλιότερες εποχές ο βιασμός εθεωρείτο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας και πιο συγκεκριμένα ως κλοπή της σεξουαλικής ιδιοκτησίας του πατέρα ή του συζύγου αφέντη. Με αυτή τη λογική, ο νόμος δε θεωρούσε ότι ο βιασμός ήταν μια άδικη πράξη εναντίον της γυναίκας, η οποία τον είχε υποστεί, αλλά εναντίον του κυρίου και κατόχου της. Η γυναίκα αποτελούσε περιουσιακό στοιχείο του άνδρα και ο βιασμός της ισοδυναμούσε με μείωση της αξίας του περιουσιακού του αγαθού.

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι νόμοι περί βιασμού υπάρχουν για να προστατεύουν τα δικαιώματα του άνδρα ως κτήτορα του γυναικείου σώματος και όχι το δικαίωμα της γυναίκας πάνω στο σώμα και τη γενετήσια ελευθερία της. Παραδοσιακά ο βιασμός έχει θεωρηθεί ως προσβολή που ένας άνδρας διαπράττει εναντίον ενός άλλου άνδρα. Βιάζοντας τη γυναίκα κάποιου, θεωρητικά ένας άνδρας μπορεί να αυξήσει τον ανδρισμό του, μειώνοντας ταυτόχρονα τον ανδρισμό του άλλου. Συνεπώς, η τιμή του άνδρα δεν υπόκειται άμεσα στο βιασμό, αλλά έμμεσα, μέσω της γυναίκας του.

Οι άνδρες που είναι προσκολλημένοι σε διπλά κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζουν την ανδρική και τη γυναικεία συμπεριφορά, είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν βίαιη επιθετικότητα. Οι παραδοσιακές στάσεις και οι συντηρητικές απόψεις, σχετικά με το ρόλο των φύλων, προσφέρουν τη βάση για την αιτιολόγηση των εγκλημάτων βίας με θύματα γυναίκες.

Ο βιασμός είναι το μοναδικό έγκλημα βίας που το θύμα στιγματίζεται περισσότερο από το δράστη. Οι μητέρες δεν αφήνουν τα παιδιά τους να παίξουν με παιδί θύμα βιασμού, οι γείτονες και οι φίλοι συχνά σχολιάζουν αρνητικά το θύμα, ακόμη και οι γιατροί και ιατροδικαστές μπορεί να κατηγορήσουν τα θύματα για το βιασμό τους. Η κοινωνική απόρριψη που βιώνει το θύμα με τόσο έντονο τρόπο, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός γενικευμένου κλίματος σιωπής και απροθυμίας για καταγγελία.

Έχει αποδειχθεί ότι κάθε χρόνο διαπράττονται στην Ελλάδα περίπου 4.500 βιασμοί, από τους οποίους μόνο 270 (6%) καταγγέλλονται στην Αστυνομία, μόνο 183 καταλήγουν σε σύλληψη κάποιου υπόπτου, μόνο 47 φτάνουν στο ακροατήριο για να εκδικασθούν, μόνο 20 καταλήγουν σε καταδικαστική απόφαση και τελικά μόνο σε λιγότερους από 10 βιαστές επιβάλλεται κάθειρξη, δηλαδή στερητική της ελευθερία ποινή άνω των 5 ετών.

Έξι (6) στα δέκα (10) θύματα βιώνουν συναισθήματα ενοχής για την επίθεση που δέχθηκαν. Το παραπάνω αποτέλεσμα -αν συνδυαστεί με το 35% των θυμάτων που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει το βιασμό τους αν είχαν συμπεριφερθεί διαφορετικά- οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων αυτο-ενοχοποιούνται. Η αυτο-ενοχοποίηση του θύματος σημαίνει μερική έως και ολοκληρωτική απο-ενοχοποίηση του δράστη και οδηγεί σχεδόν πάντα στη σιωπή και την ατιμωρησία.

Η άποψη ότι το θύμα ευθύνεται για το βιασμό του είναι ευρέως διαδεδομένη, τόσο στη συνείδηση του μέσου πολίτη, όσο και μεταξύ των επίσημων φορέων κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος. Η άποψη αυτή τείνει να γίνει η κυρίαρχη.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Διαφάνεια

Θωράκιση της Διαφάνειας και Πάταξη της Διαφθοράς
www.tsigris.gr

Είναι αυτονόητο ότι σε ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου η διαφάνεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ακώλυτη άσκηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στο γενικότερο αίτημα για θωράκιση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς, είναι απόλυτο αναγκαίο να αναληφθούν άμεσα νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της συνταγματικής κατοχύρωσης της διαφάνειας στο δημόσιο βίο, σε μια μελλοντική αναθεώρηση θα πρέπει να υιοθετηθούν οι ακόλουθες προτάσεις: 1) Διαφάνεια στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των συνδυασμών. 2) Διαφάνεια στις προεκλογικές, αλλά και στις εν γένει λειτουργικές δαπάνες των υποψήφιων βουλευτών, οι οποίες -ορισμένες, έστω και μεμονωμένες φορές- δημιουργούν αμφιβολίες στην κοινωνία. 3) Διαφάνεια στα οικονομικά των βουλευτών και των μελών της Κυβέρνησης, με ουσιαστική κατοχύρωση του «πόθεν έσχες» και πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων.
Μάλιστα, θα ήταν σκόπιμο να ανατεθεί ο σχετικός έλεγχος στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ώστε η Βουλή να μην εμφανίζεται -από πλευράς ελέγχου- ως ελεγχόμενη και ελέγχουσα. Με τον τρόπο αυτό θα συμπληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο που εισήχθη κατά την προηγούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, ιδίως όσον αφορά τα οικονομικά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης (άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος), καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές και το οποίο εξειδικεύθηκε με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, πολλές από τις οποίες προωθήθηκαν από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Η εμπειρία, άλλωστε, του παραπάνω θεσμικού πλαισίου και οι όποιες αδυναμίες αναδείχθηκαν κατά την εφαρμογή του, αποτελούν χρήσιμο οδηγό για την επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος. Αποτελεί, ωστόσο, κοινή παραδοχή ότι η υιοθέτηση ακόμη και του πιο σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου δεν είναι αποτελεσματική, όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση εφαρμογής του. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δοθεί καθημερινή μάχη για την εδραίωση της διαφάνειας, ιδίως μέσα από τη θωράκιση των αντίστοιχων θεσμών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
Πρέπει να υπάρξει η απαιτούμενη πολιτική βούληση προκειμένου να έρθουν όλα στο φως, να πληροφορηθεί δηλαδή ο πολίτης για όλα όσα κατά το παρελθόν άφησαν σκιές αμφιβολίας και μείωσαν την αξιοπιστία των πολιτικών και της πολιτικής. Ο αγώνας για την εμπέδωση της διαφάνειας στο δημόσιο βίο πρέπει να είναι διαρκής.
Πρέπει ως κοινωνία να αποδείξουμε στην πράξη ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην κάθαρση, να περιφρουρήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία των θεσμών και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της Ελληνικής κοινωνίας για πάταξη της διαφθοράς και διαφάνεια σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Η Ιδεολογία της ΝΔ

Οι Ιδεολογικές Αρχές της Νέας Δημοκρατίας

www.tsigris.gr

Οι ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκαν στο 3ο Συνέδριο του Κόμματος.

1. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Θεμέλιο της ιδεολογίας μας είναι ο άνθρωπος ως μοναδική και αναντικατάστατη αξία. Αγωνιζόμαστε για την ευτυχία του ανθρώπου, για την ανεμπόδιστη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τον. Για την απαλλαγή τον από κάθε μορφή δουλείας και αλλοτρίωσης από δόγματα, προκαταλήψεις και αγκυλώσεις. Για. την ελευθερία του.

Κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του σε συνθήκες ελευθερίας και ισότητας, ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο, ηλικία, κοινωνική θέση, εθνικότητα, θρησκεία, πεποιθήσεις και κατάσταση της υγείας του.

Απορρίπτουμε κάθε διάκριση μεταξύ ανθρώπων. Η διάκριση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες είναι βιολογική. Τα δυο φύλα δεν είναι απλώς ίσα, έχουν σχέση κατεξοχήν συμπληρωματική. Και οι δυο χρειάζονται για να γεννήσουν τη ζωή και οι δυο χρειάζονται ο ένας τον άλλον.

Για τη Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος ως ενεργός πολίτης είναι πηγή κάθε εξουσίας. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα του ανθρώπου να διαμορφώνει ελεύθερα τις πεποιθήσεις τον, να τις εκφράζει και να αγωνίζεται γι' αυτές.

Πιστεύουμε στο δικαίωμα του ανθρώπου να κρίνει τις πράξεις της εξουσίας και να την ελέγχει είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων.

Πιστεύουμε στο δικαίωμα του ανθρώπου να επιλέγει ελεύθερα χωρίς να κινδυνεύει να υποστεί οποιαδήποτε συνέπεια. Καμιά σκοπιμότητα δεν είναι υπέρτερη από το δικαίωμα του πολίτη να αποφασίζει ο ίδιος για τη μοίρα του.

Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα όχι μόνο στην ισότητα αλλά και στη διαφορετικότητα. Κάθε άνθρωπος διαφέρει στην προσωπικότητα, στα χαρίσματα, στις ικανότητες, στις επιθυμίες.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξιοπρέπεια και δικαιούνται τον ίδιο σεβασμό. Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται στο κοινωνικό πλαίσιο ως ον ελεύθερο, υπεύθυνο και αλληλέγγυο προς το συνάνθρωπό του.

Η ελευθερία του ανθρώπου οριοθετείται από την ελευθερία του συνανθρώπου του. Ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο καταξιώνει και ολοκληρώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα.

Η ελευθερία του ανθρώπου είναι έννοια αλληλένδετη με την ευθύνη του.

Συνεπάγεται για τον καθένα την πλήρη ευθύνη των επιλογών και πράξεών του απέναντι στο πλησίον του και την κοινωνία και την συνείδησή του.

2. Η Ν. Δ. ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Αναγνωρίζει και δέχεται ότι το Έθνος είναι το βασικό πλαίσιο της ζωής και δράσης του ανθρώπου. Το Έθνος καταξιώνει ηθικά, πολιτικά και πολιτιστικά τον άνθρωπο.

Η εθνική συνείδηση εμπνέει τα άτομα και τα παρακινεί να εργαστούν για την πρόοδο και την ανεξαρτησία της πατρίδας τους και να την υπερασπιστούν ακόμα και με θυσίες.

Η Νέα Δημοκρατία εμπνέεται και παραδειγματίζεται από τα λαμπρά πολιτιστικά πρότυπα, που δημιούργησε ο ελληνικός πολιτισμός κατά τη διαδρομή των αιώνων. Η πολιτική της φιλοσοφία είναι ελληνική και συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη σκέψη.

Η εθνική ανεξαρτησία αποτελεί Θεμελιώδη προϋπόθεση της λαϊκής κυριαρχίας, της πολιτικής και πνευματικής ελευθερίας, της δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πρωταρχικό χρέος της τη διασφάλιση, της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας και αξιοπρέπειας της χώρας.

Πιστεύει ότι το ελληνικό 'Έθνος μόνον πραγματικά ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο μπορεί να συνεχίσει την ιστορική του πορεία και να καλλιεργεί τον πολιτισμό του. Η εθνική ανεξαρτησία άλλωστε αποτελεί προϋπόθεση της δημοκρατίας. Υπήρξαν ασφαλώς και υπάρχουν χώρες ανεξάρτητες, χωρίς δημοκρατία, αλλά δεν υπήρξαν ποτέ και δεν θα υπάρξουν χώρες δημοκρατικές χωρίς εθνική ανεξαρτησία.

Εμείς οι 'Έλληνες διαθέτουμε το εξαιρετικό προνόμιο να είμαστε κληρονόμοι μοναδικής πολιτιστικής παράδοσης, της οποίας η πραγματική αξία δεν μετριέται από το εκάστοτε δημογραφικό μας μέγεθος.

Η δημιουργική σύνθεση της πολιτικής μας παράδοσης με τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας και το χρέος του κοινωνικού καθήκοντος χαράζουν τον εθνικό προσανατολισμό. Το δρόμο του μέλλοντος

Η ενεργοποίηση τον Οικουμενικού Ελληνισμού Θα αποτελέσει ουσιαστική δύναμη στην πορεία της Ελλάδας στον σύγχρονο κόσμο.

Η εθνική ενότητα είναι προϋπόθεση της επιβίωσης του Έθνους μας. Η εθνική ομοψυχία είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών δυνάμεων διότι αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση των δικαίων και συμφερόντων του Έθνους στην παγκόσμια κοινότητα. Η εθνική συμφιλίωση από όλες τις πλευρές είναι όρος απαραίτητος για την πρόοδο και ευημερία του ελληνικού λαού.

Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα πατριωτικό.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι προϋπόθεση της εθνικής μας ευρωστίας είναι η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας του πληθυσμού μας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να μετατραπεί σε χώρα γερόντων γι' αυτό και χρειάζεται γενναία δημογραφική πολιτική.

2α. ΠΑΙΔΕΙΑ

Γνωρίζουμε ότι η δύναμη της ελληνικής ταυτότητας, του πνεύματος και του πολιτισμού βρίσκεται στις απεριόριστες δυνατότητες της εξωστρέφειάς της.

Προσβλέπουμε με αισιοδοξία σ' έναν κόσμο πιο ελεύθερο, με λιγότερους περιορισμούς, με αέναη επικοινωνία και άμιλλα, που προσφέρει το πλαίσιο για, την απρόσκοπτη ανάπτυξη των ελληνικών αρετών στον πολιτισμό, τις επιστήμες, την παραγωγή, το εμπόριο.

Η βαθιά και πολύπλευρη κρίση που μαστίζει τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει, χωρίς αμφιβολία, τις ρίζες της στην κακοδαιμονία της παιδείας μας. Η εισβολή του άκρατου κομματισμού είχε ως άμεση συνέπεια την υποβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργον. Επιπλέον, η σημερινή διάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχει θέσει στο περιθώριο τον ανθρωπιστικό ρόλο της παιδείας.

Η παιδεία μας απαιτείται να αποκτήσει χαρακτήρα δυναμικό και πρωτοποριακό, έτσι ώστε να αναδειχτούν μέσω της άμιλλας και της αξιοκρατίας τα καλύτερα στοιχεία κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδας. Ταυτόχρονα να στηρίζει τις ανθρωπιστικές παραδόσεις του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

3. Η Ν. Δ. ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η αποστολή ενός σύγχρονου Έθνους είναι να συμβάλει με όλες τις δυνάμεις τον στη διεθνή συνεργασία.

Καταδικάζει τη βία, την αυθαιρεσία και κάθε μορφή επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων λαών. Υποστηρίζει αταλάντευτα τη συμμετοχή της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς, που έχουν ως αποστολή την κατοχύρωση της ειρήνης, ταυτόχρονα όμως και την ανάγκη να αποκτήσουν οι Οργανισμοί αυτοί τη δύναμη, που θα επιβάλει την αποτελεσματική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι όλοι οι λαοί είναι φιλειρηνικοί. Γι' αυτό και θεωρεί την ελευθερία, εθνική και πολιτική, βασικό παράγοντα για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Γιατί μόνον υπό συνθήκες ελευθερίας μπορούν οι λαοί να εκδηλώσουν την ειρηνόφιλη θέλησή τους και να επηρεάσουν την πολιτική των κυβερνήσεών τους.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι στο σημερινό ολοένα και περισσότερο αλληλοεξαρτώμενο κόσμο η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και της δημιουργίας υπερεθνικών ενοτήτων, στη βάση της ισοτιμίας και τον αμοιβαίου σεβασμού, αποτελεί ουσιαστικό όρο για την πρόοδο των εθνών και την ευτυχία των πολιτών.

Για το λόγο αυτό πρωτοστατεί στη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που βασίζεται στις αξίες τον ελληνικού πολιτισμού, του χριστιανισμού και του ανθρωπισμού.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η Θέση της Ελλάδας είναι στον ενωμένο ευρωπαϊκό κόσμο με τον οποίο από μακρού έχει συνδεθεί πολιτικά, οικονομικά και αμυντικά. Υπερασπίζεται τα ίδια με αυτόν ιδεώδη. Και έχει την ίδια πολιτική φιλοσοφία με όλες τις δημοκρατικές χώρες, που τον απαρτίζουν.

Η συμμετοχή της χώρας μας στην Ενωμένη Ευρώπη είναι κατάκτηση του ελληνικού λαού και επίτευγμα τον Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι σταθερό σημείο αναφοράς της πορείας του Έθνους.

Κυρίαρχη προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των ευρωπαϊκών θεσμών και βασικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συγκρότηση της αυριανής ομοσπονδιακής Ευρώπης, όπου όμως κάθε λαός διατηρεί την εθνική και πολιτιστική του ταυτότητα. Παράλληλα είναι αναγκαία η συνεχής διαδικασία ισόρροπης ανάπτυξης. και σύγκλισης των οικονομικών των κρατών της Ένωσης.

Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που Θα αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία συνθέτοντας δημιουργικά τις ιδιαιτερότητες των λαών. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε για. τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Συντάγματος που θα διαπνέεται από τις αρχές της δημοκρατικότητας, της αποτελεσματικότητας και της επικουρικότητας.

Απορρίπτουμε τις εθνικιστικές εξάρσεις, το ρατσισμό, την ξενοφοβία ως απολιθώματα των ευρωπαϊκών καταστροφικών συρράξεων του παρελθόντος.

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ισχυρής Ενωμένης Ευρώπης που θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη. Μια κοινωνία πολιτών σε μια κοινότητα εθνών. Μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ανθρώπινη Ευρώπη.

4. ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στο δημοκρατικό πολίτευμα και στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Κάθε εξουσία πηγάζει από το λαό όπου ορίζει κυριαρχικά την πορεία του. Και είναι ο τελικός, κριτής της δραστηριότητας κάθε φορέα εξουσίας.

Η ελευθερία τον λαού στηρίζεται στην ελευθερία τον κάθε πολίτη. Θεμελιώδης όρος ύπαρξης μιας πραγματικής δημοκρατίας είναι οι ατομικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης, το απαραβίαστο του ατόμου και

της προσωπικής του ζωής, το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, τον εκλέγειν και εκλέγεσθαι, η ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

Θεμελιώδης έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας είναι η ελεύθερη εκλογή των αντιπροσώπων του και ο έλεγχος της δραστηριότητάς τους.

4α. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Σε μια δημοκρατία όμως μαχόμενη και όχι παράλυτη. Σε μια δημοκρατία ικανή να προστατεύει αποτελεσματικά την ελευθερία και την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Σε μια δημοκρατία, που να συνδυάζει την ελευθερία με την τάξη και την τάξη με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς τάξη, όπως δεν μπορεί να υπάρξει και τάξη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη.

Η δημοκρατία δεν επιβάλλεται. Γίνεται πράξη στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Προϋποθέτει το σεβασμό της αρχής της πλειοψηφίας και του νόμου. Η κατάχρηση της ελευθερίας υπονομεύει τη δημοκρατία και τελικά την αποσυνθέτει.

Καμιά πλειοψηφία. δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ελεύθερη άσκηση των δικαιωμάτων των μειοψηφιών.

Στις Κοινοβουλευτικές Δημοκρατίες έχουν αποφασιστικό ρόλο για την ευημερία, πρόοδο και ενεργό συμμετοχή του λαού και άλλοι δημοκρατικοί θεσμοί, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Συνδικαλιστικό, το Συνεταιριστικό Κίνημα και άλλες μορφές συλλoγικών κοινωνικών εκδηλώσεων.

Οι Θεσμοί αυτοί είναι φορείς και εκφραστές λαϊκής δύναμης και εντολής και ενισχύουν την εμπέδωση της κοινωνικής δημοκρατίας.

Ειδικά ή Τοπική Αυτοδιοίκηση κάθε βαθμού υλοποιεί την ανάγκη να λαμβάνονται οι αποφάσεις στο εγγύτερο δυνατό επίπεδο στον πολίτη. Πιστεύουμε ότι η ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει περισσότερη και καλύτερη δημοκρατία, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ανάπτυξη και ενεργούς πολίτες.

Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την επέκταση των δημοκρατικών λειτουργιών. Και πιστεύει ότι την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ολοκληρώνουν διαδικασίες άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.

4β. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ουσιαστική διάκριση των εξουσιών. Για το λόγο αυτό η ανάδειξη της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων πρέπει να γίνεται από τα ίδια τα Σώματά της.

Κάθε προσπάθεια κομματικής παρέμβασης στη Δικαιοσύνη στρέφεται εναντίον των Θεμελιωδών λειτουργιών τον πολιτεύματος.

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης ο έντιμος και δίκαιος λειτουργός της, η έγκαιρη απονομή της Δικαιοσύνης και η σύγχρονη και απλοποιημένη νομοθεσία αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις μιας ευνομούμενης κοινωνίας.

Άδικη γίνεται η Δικαιοσύνη όταν από σφάλματα της νομοθετικής εξουσίας δεν μπορεί να παρακολουθήσει την πολυδαίδαλη και γραφειοκρατική νομοθεσία.

Η έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ευνομούμενης πολιτείας.

Η εξέλιξη του δικαίου πρέπει να γίνεται στα πλαίσια του παγκόσμιου σεβασμού των Θεμελιωδών και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων, όπως έχουν σήμερα καθοριστεί στην οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των Θεμελιωδών ελευθεριών. Οι διακηρύξεις αυτές, που καθιερώνουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, πρέπει να συμπληρωθούν με τα δικαιώματα στην πληροφόρηση, στο περιβάλλον, στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, στη γενετική ταυτότητα.

5. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι, όχι μόνον απέναντι στο νόμο, αλλά και απέναντι στις ευκαιρίες του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού βίου. Ο κάθε πολίτης πρέπει να συμμετέχει στην κατανομή του εθνικού προϊόντος κατά το μέτρο της συμβολής του στη δημιουργία τον. Για να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η δημοκρατία, πρέπει κάθε πολίτης να είναι απαλλαγμένος από την αβεβαιότητα για το μέλλον, εξασφαλίζοντας μόνιμη απασχόληση, δίκαιη αμοιβή του μόχθου του και πλήρη ασφάλιση για το μέλλον αυτού και των παιδιών του. Πρέπει επίσης να γίνει συνείδηση ότι η αξιοκρατία δίνει ουσιαστικό νόημα στην ισότητα με το να ανοίγει το δρόμο προς την κατ' αξία ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Όταν ένας λαός δεν μπορεί να πετύχει την κοινωνική δικαιοσύνη στα πλαίσια της δημοκρατίας, κλονίζεται η εμπιστοσύνη του την ιδέα της δημοκρατίας.

Η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι απλή ηθική αρχή. Είναι και οικονομική και πολιτική. Μεγιστοποιεί τον παραγωγικό ζήλο, διασφαλίζει την κοινωνική γαλήνη και ωθεί στην αύξηση του εθνικού πλούτου και του εθνικού εισοδήματος. Εξίσωση των πολιτών προς τα κάτω δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι οπισθοδρόμηση και αδικία.

Προπαντός όμως η δικαιοσύνη ουσιαστικοποιεί την ελευθερία.

Η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται για την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Υποστηρίζει Θερμά την κοινωνική συνοχή παράλληλα με την ελευθερία της ατομικής πρωτοβουλίας.

Οι δύο αυτές αρχές δεν είναι αντίθετες αλλά συμπληρωματικές και συνθέτουν από κοινού το θεμέλιο της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας των πολιτών. Για το λόγο αυτόν αποδέχεται τον ελεύθερο ανταγωνισμό μέχρι του σημείου που αυτός όχι μόνον δεν βλάπτει το κοινωνικό σύνολο αλλά αντίθετα το υποβοηθεί. Πιστεύει ότι όπως η ελευθερία είναι η άρνηση της αναρχίας και ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι η άρνηση της κοινωνικής ανισότητας και αδικίας.

Η δημοκρατία χάνει την έννοιά της όταν μέσα στους κόλπους της δεν υπάρχουν και δεν διευρύνονται συνεχώς τα στοιχεία που συνθέτουν και κατοχυρώνουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ελευθερία του ατόμου χάνει τη σημασία της, όταν η κοινωνική αδικία στερεί από τον άνθρωπο τις ίσες προϋποθέσεις ανάπτυξης της ατομικής του πρωτοβουλίας και δραστηριότητας.

Οι ανθρώπινες ελευθερίες δεν μειώνονται μόνον από τυχόν ανελεύθερες πολιτικές ενέργειες και διαδικασίες αλλά και από τις κοινωνικές εκείνες συνθήκες που καταπιέζουν τον άνθρωπο. Όπως και από τις συνθήκες ανισότητας, αδικίας και κοινωνικής εγκατάλειψης των ασθενέστερων πολιτών.

5α. ΥΓΕΙΑ

Η υγεία είναι πρώτιστο κοινωνικό αγαθό.

Από την υγεία εξαρτάται η ζωή του ανθρώπου και η ποιότητά της για αυτή τη γενιά και τις επόμενες. Αγωνιζόμαστε για μια υγεία χωρίς όρια. Για όλη τη ζωή, για όλες τις ανάγκες της ζωής, για όλο το λαό.

Το κράτος είναι αυτό που θα εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών και του δημόσιου και τον ιδιωτικού τομέα. Με απόλυτη ελευθερία επιλογής από τους πολίτες του φορέα υπηρεσιών.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι την υγεία πρέπει να διέπουν οι αρχές της ελευθερίας της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ο σεβασμός στον άνθρωπό και το δικαίωμα επιλογής του, η εξάλειψη των ανισοτήτων στις υπηρεσίες υγείας και η αλληλεγγύη προς τους πάσχοντες συνανθρώπους μας είναι οι προτεραιότητές μας.

5β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Η αντίληψή μας ότι η ελευθερία του ανθρώπου περιλαμβάνει την επίγνωση της ευθύνης τον απέναντι στη δημιουργία οδηγεί στην προστασία των φυσικών θεμελίων της ζωής και στην ανάγκη να σεβαστούμε τη γη και τα παιδιά μας.

Η αγάπη προς το περιβάλλον, η ανάδειξη και η προστασία της φύσης, η διαπαιδαγώγηση των πολιτών, ειδικά των νέων, σε αυτές τις ευαισθησίες είναι ουσιαστικές προϋποθέσεις για αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.

Χρειαζόμαστε μια νέα κοινωνία πρόνοιας που να παρέχει ισότητα στη ζωή, ισότητα στη συμμετοχή, ισότητα στην προστασία. Με ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα καλύπτει τον πολίτη σε κάθε στιγμή της ζωής του και θα παρέχει στα άτομα της τρίτης ηλικίας τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην ενεργό ζωή.

Καμιά κοινωνία δεν αξίζει την ύπαρξή της και κανένα κράτος δεν αξίζει την αποστολή του, αν μέσα στα κύρια μελήματα και δραστηριότητές του δεν περιλαμβάνεται και η στήριξη των ατόμων ή ομάδων που έχουν προσωρινή ή μόνιμη ανάγκη.

Ο πολιτισμός μας είναι το βασικότερο πλεονέκτημα της Ελλάδας για τον 21 ο αιώνα.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην ανάγκη μιας πολιτικής για τον πολιτισμό με βάση την προστασία των θρησκευτικών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων, της κοινωνικής και της πολιτισμικής πρωτοβουλίας. Για μια πολιτική ανάπτυξης και στήριξής της καλλιτεχνικής δημιουργίας, που θα διαιωνίζει την παράδοση, διαφυλάσσοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά ενώ παράλληλα Θα ενθαρρύνει το νέο.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Νέα Δημοκρατία αγωνίζεται για την ανθρώπινη ευτυχία.

Η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται από την ποιότητα της ζωής και το βιοτικό επίπεδο του λαού. Γι' αυτό η οικονομία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την κοινωνική διάσταση και την ποιότητα της ζωής. Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσον για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανθρώπινης ευτυχίας. Για την ηθική, πνευματική και αισθητική καλλιέργεια του ελληνικού λαού. Σε καμιά περίπτωση η προσπάθεια για την ανάπτυξη δεν μπορεί να παραμελήσει την κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο, που συνθέτουν την ποιότητα της ζωής.

Η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται περισσότερο από την ποιότητα της ζωής του παρά από τη συσσώρευση πλούτου.

Η συνεχής ανάπτυξη πρέπει να γίνεται με την εναρμόνιση τη οικονομίας με την οικολογία καθώς και την ένταξη της προστασίας τον περιβάλλοντος στη λήψη των οικονομικών αποφάσεων.

Πιστεύουμε ότι η οικονομική πρόοδος με συνθήκες ελευθερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης που σέβεται το περιβάλλον, μπορεί να επιτύχει υψηλές οικονομικές επιδόσεις με ταυτόχρονη προαγωγή της κοινωνικής διάστασης και της ποιότητας της ζωής.

Είμαστε αντίθετοι με τον άκρατο καπιταλισμό, που δημιουργεί κοινωνική αδικία και αντίθετοι με την κρατικοποιημένη - διευθυνόμενη οικονομία, που εκτός της κοινωνικής αδικίας οδηγεί στην υπανάπτυξη και την οπισθοδρόμηση.

Δεν είμαστε κόμμα ούτε σοσιαλιστικό ούτε νεοφιλελεύθερο.

Κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία και δημιουργικότητα. Η οικονομική πρόοδος είναι αδύνατη χωρίς πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες. Η οικονομική ανάπτυξη συνυπάρχει και καταξιώνεται με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η οικονομία με την κοινωνική και οικολογική ευαισθησία, με το ανθρώπινο πρόσωπο είναι προέκταση της πίστης στον άνθρωπο και την ελευθερία τον.

7. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το κράτος πρέπει να είναι ο ρυθμιστής και ο επόπτης του γενικού πλαισίου και των κανόνων της οικονομικής δραστηριότητας και όχι επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής.

Πιστεύουμε στην ανάγκη αποκρατικοποίησης τομέων της οικονομίας με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η παρέμβαση του κράτους πρέπει να γίνεται για την αποκατάσταση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και την άρση των ατελειών της αγοράς.

Η κρατική παρέμβαση πρέπει να εκδηλώνεται μόνο με κατενθυντήριες πρωτοβουλίες, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διορθώσεις, ποσοτικές και ποιοτικές.

Το κράτος οφείλει να προγραμματίζει τη δική τον δραστηριότητα, για να γίνεται σαφής η οικονομική ατμόσφαιρα. Να ενθαρρύνει την οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα του ατόμου. Να διαμορφώνει την υποδομή και το κοινωνικό κεφάλαιο. Να παρεμβαίνει για να εξισορροπεί τις οικονομικές και κοινωνικές αντιθέσεις, να περιορίζει τις ανισότητες, επεμβαίνοντας στη φάση της διανομής ή ανακατανομής τον εισοδήματος και να συμπληρώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Απορρίπτουμε το κράτος δυνάστη και αγωνιζόμαστε για το κράτος υπηρέτη τον πολίτη.

Θέλουμε δημόσια διοίκηση μικρή αλλά αποτελεσματική. Κυβερνά κανείς καλύτερα όταν κυβερνά λιγότερο, με μικρότερο κράτος και αποτελεσματικότερο. Διοίκηση ανθρώπινη, όχι απρόσωπη και ψυχρή. Κράτος έντιμο, δίκαιο και αποκεντρωμένο. Κράτος που δεν θα είναι σπάταλο και ελλειμματικό.

Χρειάζεται επαγρύπνηση κατά του κινδύνου καταχρήσεως της οικονομικής εξουσίας, κρατικής ή ιδιωτικής, ως οργάνου επιβολής ή αδικίας. Απαιτείται συνεχής μέριμνα για κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

Πιστεύουμε στη δημιουργικότητα του ιδιωτικού κεφαλαίου, απορρίπτουμε όμως τη δυνατότητα απόκτησης από αυτό πολιτικής δύναμης.

8. ΡΙΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η δομή της σημερινής κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από αναξιοπιστία, έλλειψη διαφάνειας και ήθους πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να υποστεί μεταρρυθμίσεις και ριζικές μεταβολές με μια ειρηνική επαναστατική διαδικασία μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Ο συνδυασμός αυτός θα οδηγήσει σε μια ταχύτερη προοδευτική εξέλιξη, με την ελεύθερη συναίνεση των πολιτών, τη φυσιολογική ελαστικότητα μιας ορθά οικοδομημένης κοινωνίας, ικανής να αντέχει στις κρίσεις και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Με απλές διαχειριστικές μεθόδους ο δημόσιος βίος και γενικά η κοινωνία δεν εκσυγχρονίζεται. Απλώς ανακυκλώνεται ή αναπαλαιώνεται το αδιέξοδο. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, τομές, για την οριστική απομόνωση κάθε ξεπερασμένου και αναχρονιστικού στοιχείου τον Έθνους, της κοινωνίας, της πολιτικής και του κρατικού βίου, που παρεμποδίζει τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.

Η ειρηνική επανάσταση προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται να συντελεστεί με δημοκρατικές διαδικασίες χωρίς αναβλητικότητα και μοιρολατρία.

Η ειρηνική επανάσταση για να γίνει αξιόπιστη πρέπει να ξεκινάει από τον ίδιο μας τον εαυτό και να περνάει μέσα από το κόμμα για να αποκτήσει αξιοπιστία στην κοινωνία.

Στην έννοια τον ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού, το φιλελεύθερο εκφράζει τη φιλοσοφία του κόμματος και το ριζοσπαστικό το μεταρρυθμιστικό και εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα του κόμματος.

Για το λόγο αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα της συντήρησης αλλά κόμμα της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η Νέα Δημοκρατία αρνείται να στρατευτεί σε δόγματα και πιστεύει στη δυνατότητα να προσφεύγει κάθε φορά στις προσφορότερες λύσεις, ακόμη και τις πιο ριζοσπαστικές, που υπαγορεύονται από τα συμφέροντα τον έθνους και τον λαού. Δεν υπάρχουν κοινωνικοί και οικονομικοί στόχοι για την επίτευξη των οποίων αξίζει να θυσιάζονται οι δημοκρατικές ελευθερίες. Καμία σκοπιμότητα δεν είναι ιερότερη από το δικαίωμα τον πολίτη να αποφασίζει ο ίδιος για τη μοίρα του.

Ο ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός αναγνωρίζει στον πολίτη το δικαίωμα να επιλέγει και να ακολουθεί τις ιδέες που προτιμά. Δεν αρκεί να επιδιώκεις την αλλαγή. Πρέπει να είσαι ελεύθερος και να ζητάς τη συνεχή εξέλιξη. Η υποταγή στα δόγματα είναι πνευματική αγκύλωση.

Δημοκρατία είναι το δικαίωμα να επιλέγεις.

9. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα τον ριζοσπαστικού εκσυγχρονισμού. Ανταποκρίνεται στη σημερινή κοινωνική πρόκληση της ανανέωσης των πολιτικών σχηματισμών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η επιλεκτική σύνθεση ιδεών και προσώπων.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού. Ο φιλελευθερισμός υποδηλώνει την πολιτική μας φιλοσοφία και ο ριζοσπαστισμός τον τρόπο της δράσης και της συμπεριφοράς μας. Ο ριζοσπαστισμός υπογραμμίζει τον αδέσμευτο και αδογμάτιστο χαρακτήρα του φιλελευθερισμού. Τέλος, σημαίνει τη διάθεση για διαρκή ανανέωση και μεταρρύθμιση με μοναδικό γνώμονα το λαϊκό και εθνικό συμφέρον.

Η Νέα Δημοκρατία θεσμοθετεί το διάλογο με το λαό. Ο λαός είναι υποκείμενο και όχι αντικείμενο της πολιτικής διαδικασίας. Θέλει το λαό υπεύθυνο και ενεργό παράγοντα για τη θεμελίωση της μοίρας του και όχι άβουλο χειροκροτητή της πολιτικής του αχρήστευσης.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα τον λαού. Εκφράζει τα συμφέροντα και της προσδοκίες όλου του λαού. Αρνείται να προσδεθεί σε τάξεις ή κομματικές πελατείες και αποδοκιμάζει τη στήριξη της πολιτικής της στην ταξική πάλη.

Η Νέα Δημοκρατία είναι δημοκρατικό και όχι αρχηγικό κόμμα. Επιδιώκει οργάνωση και λειτουργία με απόλυτα δημοκρατικά κριτήρια. Επιδιώκει την καταστατική κατοχύρωση της πλατιάς πραγματικής συμμετοχής των μελών στην οργάνωση και στις διαδικασίες του κόμματος.

Η Νέα Δημοκρατία αρνείται να στρατευτεί σε δόγματα. Είναι απόλυτη η αντίθεσή της προς τον αυταρχισμό και τον ολοκληρωτισμό. Επαγγέλλεται νέο δημόσιο ήθος, βασισμένο στην ταύτιση πολιτικής και ηθικής.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην πολυκομματική κοινοβουλευτική δημοκρατία και επιδιώκει την ολοκλήρωσή της. Πιστεύει στην κοινοβουλευτική πολυφωνική και ενεργό δημοκρατία. Είναι ανάγκη να συνταχτεί ένας νέος χάρτης των ατομικών, κοινωνικών πολιτικών δικαιωμάτων, που θα προστατεύει αποτελεσματικά τον άνθρωπο και τον πολίτη από το σύγχρονο αυταρχικό κράτος ή τα στεγανά της εξουσίας.

Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην επέκταση της συμμετοχής στις δημοκρατικές λειτουργίες. Ενθαρρύνει την αποκέντρωση εξουσιών και αποφάσεων. Η ελευθερία, που απειλείται από την υπέρμετρη συγκέντρωση δύναμης, προστατεύεται μόνο με τη διασπορά και διάκριση των εξουσιών.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί θεμελιώδες κύτταρο της δημοκρατίας μια αυτόνομη, ενεργό και αυτοδύναμη τοπική αυτοδιοίκηση, απαλλαγμένη από τον ασφυκτικό κομματικό εναγκαλισμό.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ριζοσπαστικό κόμμα στις μεθόδους και στις θέσεις. Επιδιώκει να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον υπερτροφικό γιγαντισμό τον κράτους και των δημόσιων οργανισμών, που εξουθενώνουν την προσωπικότητα των παραγωγικών δυνατοτήτων του ανθρώπου.

Η Νέα Δημοκρατία θέλει να συνεργάζεται με πολίτη ενήμερο. Μόνο ο ενήμερος πολίτης έχει τη δυνατότητα της υπεύθυνης επιλογής. Οι δρόμοι προς τις πηγές πληροφοριών πρέπει να είναι εγγυημένοι και ελεύθεροι. Η δημοκρατία κινδυνεύει από τη μονοπώληση ή την υπερσυγκέντρωση σε λίγους της εξουσίας του ελέγχου των Μ.Μ.Ε.

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Φυλακές

Φυλακές με Ανθρώπινο Πρόσωπο
www.tsigris.gr

Για να μπορέσει η φυλακή να ανταποκριθεί στην αποστολή της και να λειτουργήσει ως τόπος βελτίωσης των τροφίμων και προετοιμασίας για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία, είναι απαραίτητη η αλλαγή της φιλοσοφίας της σωφρονιστικής μας πολιτικής. Είναι απαραίτητη, δηλαδή, η μεταρρύθμιση του θεσμικού χαρακτήρα του σωφρονιστικού μας συστήματος και η σταδιακή αλλαγή του ιδεολογικού προσανατολισμού του, από μέσο άσκησης εξουσίας, σε μέσο σωφρονισμού και επανακοινωνικοποίησης των κρατουμένων.

Μια πραγματική μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού μας συστήματος θα πρέπει να στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:
1. Στην κατάργηση της έννοιας της εξατομίκευσης της μεταχείρισης και όλων των συναφών θεσμών που δημιουργούν διακρίσεις και ανισότητες, ενόψει μιας δήθεν προσαρμογής της ποινής στις ανάγκες βελτίωσης του κρατούμενου.
2. Στην ταξινόμηση των κρατουμένων κατά ομοειδείς κατηγορίες, όχι στο πλαίσιο της ίδιας φυλακής, αλλά με κατανομή των κατηγοριών αυτών σε διαφορετικό για κάθε μία κατάστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα πάψουν να στοιβάζονται στα ίδια σωφρονιστικά καταστήματα οι υπόδικοι με τους κατάδικους, οι χρήστες με τους εμπόρους ναρκωτικών και οι ισοβίτες με τους κρατούμενους για πλημμελή εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
3. Στη μετατροπή της φυλακής από τόπο στέρησης της ελευθερίας σε τόπο ελεγχόμενης ελευθερίας, έτσι ώστε να μπορεί ο κρατούμενος να ασκείται στον ελεύθερο τρόπο ζωής και να μην αποκόπτεται οριστικά και αμετάκλητα από την κοινωνία.
4. Στην καθιέρωση της σωφρονιστικής νομιμότητας, με σαφή αναγνώριση στους κρατούμενους όλων των συνταγματικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, πλην αυτών που η άσκησή τους δε συμβιβάζεται με το καθεστώς του κρατούμενου.
5. Στην εξασφάλιση εργασίας σε όλους και την υπαγωγή του εργαζόμενου κρατούμενου και της οικογένειάς του στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, υπό τους όρους που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο.
6. Στη μεταβολή της λειτουργικής αποστολής του προσωπικού της φυλακής από τον ενεργητικό ρόλο του αναμορφωτή προσωπικοτήτων, σε έναν πιο παθητικό ρόλο που θα συνίσταται στο να διευθετεί και να οργανώνει μέσα στη φυλακή τις απαραίτητες συνθήκες που θα επιτρέπουν τη διείσδυση μέσα σ’ αυτή και τη δράση πάνω στους τροφίμους της των μηχανισμών κοινωνικοποίησης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ομαλής επανένταξης των αποφυλακιζομένων στην κοινωνία, κρίνεται απαραίτητη η ενεργοποίηση των -ανενεργών μέχρι σήμερα- διατάξεων του Σωφρονιστικού μας Κώδικα περί επιτροπών κοινωνικής υποστήριξης αποφυλακιζομένων (άρθρο 81), ημιελεύθερης διαβίωσης κρατουμένων (άρθρο 59), οργάνωσης εργασίας έξω από τα καταστήματα κράτησης (άρθρο 42), τμηματικής έκτισης των ποινών (άρθρο 63) και παροχής κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 64).

Με τις παραπάνω αλλαγές, αν οι φυλακές δε γίνουν κοινωνικά ωφέλιμες, τουλάχιστον θα πάψουν να είναι βλαπτικές στην έκταση που ήταν μέχρι σήμερα.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Νέα Δημοκρατία

Ο Άνθρωπος στο Κέντρο της Πολιτικής μας
www.tsigris.gr

Θεμέλιο της ιδεολογίας μας είναι ο άνθρωπος ως μοναδική και αναντικατάστατη αξία. Αγωνιζόμαστε για την ευτυχία του ανθρώπου, για την ανεμπόδιστη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τον. Για την απαλλαγή τον από κάθε μορφή δουλείας και αλλοτρίωσης από δόγματα, προκαταλήψεις και αγκυλώσεις. Για. την ελευθερία του.

Κάθε άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του σε συνθήκες ελευθερίας και ισότητας, ανεξάρτητα από καταγωγή, φύλο, ηλικία, κοινωνική θέση, εθνικότητα, θρησκεία, πεποιθήσεις και κατάσταση της υγείας του.

Απορρίπτουμε κάθε διάκριση μεταξύ ανθρώπων. Η διάκριση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες είναι βιολογική. Τα δυο φύλα δεν είναι απλώς ίσα, έχουν σχέση κατεξοχήν συμπληρωματική. Και οι δυο χρειάζονται για να γεννήσουν τη ζωή και οι δυο χρειάζονται ο ένας τον άλλον.

Για τη Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος ως ενεργός πολίτης είναι πηγή κάθε εξουσίας. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα του ανθρώπου να διαμορφώνει ελεύθερα τις πεποιθήσεις του, να τις εκφράζει και να αγωνίζεται γι' αυτές.

Πιστεύουμε στο δικαίωμα του ανθρώπου να κρίνει τις πράξεις της εξουσίας και να την ελέγχει είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων.

Πιστεύουμε στο δικαίωμα του ανθρώπου να επιλέγει ελεύθερα χωρίς να κινδυνεύει να υποστεί οποιαδήποτε συνέπεια. Καμιά σκοπιμότητα δεν είναι υπέρτερη από το δικαίωμα του πολίτη να αποφασίζει ο ίδιος για τη μοίρα του.

Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα όχι μόνο στην ισότητα αλλά και στη διαφορετικότητα. Κάθε άνθρωπος διαφέρει στην προσωπικότητα, στα χαρίσματα, στις ικανότητες, στις επιθυμίες.
Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια αξιοπρέπεια και δικαιούνται τον ίδιο σεβασμό. Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται στο κοινωνικό πλαίσιο ως ον ελεύθερο, υπεύθυνο και αλληλέγγυο προς το συνάνθρωπό του.

Η ελευθερία του ανθρώπου οριοθετείται από την ελευθερία του συνανθρώπου του. Ο σεβασμός προς το συνάνθρωπο καταξιώνει και ολοκληρώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
Η ελευθερία του ανθρώπου είναι έννοια αλληλένδετη με την ευθύνη του. Συνεπάγεται για τον καθένα την πλήρη ευθύνη των επιλογών και πράξεών του απέναντι στο συνάνθρωπο, την κοινωνία και την συνείδησή του.

Απευθυνόμαστε σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, που προσδιορίζεται με κοινωνικά κριτήρια και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Αυτή την πλατιά κοινωνική συμμαχία, αποκαλούμε «μεσαίο χώρο», ένα χώρο διακριτό, διαυγή και σαφώς προσδιορισμένο. Ένα χώρο πρότυπο κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο που απευθύνεται στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Η Ιδεολογία της ΝΔ

Ευκαιρία να Θυμηθούμε την Ιδεολογία μας
[Με αφορμή το Έκτακτο Συνέδριο της ΝΔ]
www.tsigris.gr

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί περιέχει τις Ιδεολογικές Αρχές της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτές εγκρίθηκαν στο 3ο Συνέδριο του Κόμματος που έγινε στη Χαλκιδική τον Απρίλιο του 1994.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα τον ριζοσπαστικού εκσυγχρονισμού. Ανταποκρίνεται στη σημερινή κοινωνική πρόκληση της ανανέωσης των πολιτικών σχηματισμών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η επιλεκτική σύνθεση ιδεών και προσώπων.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού. Ο φιλελευθερισμός υποδηλώνει την πολιτική μας φιλοσοφία και ο ριζοσπαστισμός τον τρόπο της δράσης και της συμπεριφοράς μας. Ο ριζοσπαστισμός υπογραμμίζει τον αδέσμευτο και αδογμάτιστο χαρακτήρα του φιλελευθερισμού. Τέλος, σημαίνει τη διάθεση για διαρκή ανανέωση και μεταρρύθμιση με μοναδικό γνώμονα το λαϊκό και εθνικό συμφέρον.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα τον λαού. Εκφράζει τα συμφέροντα και της προσδοκίες όλου του λαού. Αρνείται να προσδεθεί σε τάξεις ή κομματικές πελατείες και αποδοκιμάζει τη στήριξη της πολιτικής της στην ταξική πάλη.

Η Νέα Δημοκρατία είναι δημοκρατικό και όχι αρχηγικό κόμμα. Επιδιώκει οργάνωση και λειτουργία με απόλυτα δημοκρατικά κριτήρια. Επιδιώκει την καταστατική κατοχύρωση της πλατιάς πραγματικής συμμετοχής των μελών στην οργάνωση και στις διαδικασίες του κόμματος.

Η Νέα Δημοκρατία αρνείται να στρατευτεί σε δόγματα. Είναι απόλυτη η αντίθεσή της προς τον αυταρχισμό και τον ολοκληρωτισμό. Επαγγέλλεται νέο δημόσιο ήθος, βασισμένο στην ταύτιση πολιτικής και ηθικής.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην πολυκομματική κοινοβουλευτική δημοκρατία και επιδιώκει την ολοκλήρωσή της. Πιστεύει στην κοινοβουλευτική πολυφωνική και ενεργό δημοκρατία. Είναι ανάγκη να συνταχτεί ένας νέος χάρτης των ατομικών, κοινωνικών πολιτικών δικαιωμάτων, που θα προστατεύει αποτελεσματικά τον άνθρωπο και τον πολίτη από το σύγχρονο αυταρχικό κράτος ή τα στεγανά της εξουσίας.

Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην επέκταση της συμμετοχής στις δημοκρατικές λειτουργίες. Ενθαρρύνει την αποκέντρωση εξουσιών και αποφάσεων. Η ελευθερία, που απειλείται από την υπέρμετρη συγκέντρωση δύναμης, προστατεύεται μόνο με τη διασπορά και διάκριση των εξουσιών.

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί θεμελιώδες κύτταρο της δημοκρατίας μια αυτόνομη, ενεργό και αυτοδύναμη τοπική αυτοδιοίκηση, απαλλαγμένη από τον ασφυκτικό κομματικό εναγκαλισμό.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ριζοσπαστικό κόμμα στις μεθόδους και στις θέσεις. Επιδιώκει να απελευθερώσει τον άνθρωπο από τον υπερτροφικό γιγαντισμό τον κράτους και των δημόσιων οργανισμών, που εξουθενώνουν την προσωπικότητα των παραγωγικών δυνατοτήτων του ανθρώπου.

Για να θυμούνται κάποιοι που τα ξέχασαν και απογοήτευσαν τους φίλους της Παράταξης.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

Μετανάστευση

Μετανανστευτική Πολιτική στην Ευρώπη των 27
www.tsigris.gr

Το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη -αλλά πρόσφατα και στη χώρα μας- έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Η κατάσταση επιβάλει τη χάραξη μιας μακρόπνοης και ορθολογικής μεταναστευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία θα πρέπει να στηριχθεί: 1) στην εναρμόνιση του δικαίου που ρυθμίζει το άσυλο και στον καθορισμό του καθεστώτος των προσφύγων, 2) στην καταπολέμηση των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 3) στην ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και 4) στη συνεργασία των χωρών υποδοχής με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Η Ελλάδα αποτελεί το πλέον νευραλγικό -από άποψη γεωγραφικής θέσης- εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα ελληνικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα διακινείται το μεγαλύτυερο μέρος των παράνομων μεταναστών προς τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Jacques Barrot συμφώνησε ότι: 1) Η παράνομη μετανάστευση αποτελεί κοινό πρόβλημα των χωρών της ΕΕ και συνεπώς χρειάζεται κοινή και ριζική αντιμετώπιση. 2) Απαιτείται συνέπεια στην τήρηση των συλλογικών συμφωνιών από όλες, ανεξαιρέτως, τις χώρες που έχουν συνυπογράψει. 3) Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τη συμφωνία που συνυπέγραψε το 2001 για την επανεισδοχή μη νόμιμων μεταναστών.

Ο Jacques Barrot συμφώνησε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο Οργανισμός FRONTEX, να υπάρξει κοινή πολιτική επανεισδοχής και κοινοί έλεγχοι και επισήμανε ότι στην ενταξιακή διαδικασία η Τουρκία θα κρίνεται αυστηρά για τη λαθρομετανάστευση.

Μεταξύ των προτάσεων που θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι: 1) η διακοπή των κοινοτικών ενισχύσεων προς τις χώρες προέλευσης που δε θα επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας στη δίωξη των δικτύων που διακινούν λαθρομετανάστες, 2) η ενίσχυση των ελέγχων, 3) η στενότερη συνεργασία στο ζήτημα της θεώρησης των διαβατηρίων και 4) η αύξηση της κοινοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίες αποτελούν ευαίσθητα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν πνεύμα συνεργασίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα: 1) ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών σε ζητήματα μετανάστευσης, 2) περιθωριοποίησης των φαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού, 3) ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στην απασχόληση, 4) ενημέρωσης των μεταναστών σε ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής ένταξης, 5) εκπαίδευσής τους και στοιχειώδους εκμάθησης της γλώσσας των κρατών υποδοχής, 6) υγειονομικής περίθαλψης των μεταναστών και εξέτασή τους για τυχών μεταφορά μολυσματικών ασθενειών και επιδημιών και 7) επίλυσης του στεγαστικού τους προβλήματος και διευκόλυνσής τους στην απόκτηση στέγης.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

ΝΔ: Επόμενη Μέρα

Οφείλουμε να Πάμε Μπροστά
www.tsigris.gr

Η παράταξής μας διαθέτει ευρύ ιδεολογικό οπλοστάσιο, ικανό και αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση, των εθνικών θεμάτων και των κοινωνικών ζητημάτων της χώρας και των προκλήσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ευκρινής. Είμαστε η παράταξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της οικολογίας. Με αυτό τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό με έμφαση στην κοινωνική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη, η Ν.Δ. αρνούμενη να προσδεθεί σε κοινωνικές τάξεις, κομματικές πελατείες και ταμπέλες, εκφράζει τις προσδοκίες και αγωνίζεται για τα συμφέροντα ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Αιχμή του δόρατος της ιδεολογίας μας, είναι η εφαρμογή βαθιών τομών στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, αλλά και η διάθεση για διαρκή ανανέωση και μεταρρυθμίσεις.

Με το Συνέδριο «Αρχών και Θέσεων», απορρίψαμε τις περιχαρακώσεις, τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις. Απευθυνθήκαμε σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, που προσδιορίζεται με κοινωνικά κριτήρια και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Αυτή την πλατιά κοινωνική συμμαχία, χωρίς να εισάγουμε καμία καινούρια πολιτική γεωγραφία, αποκαλέσαμε «μεσαίο χώρο», ένα χώρο διακριτό, διαυγή και σαφώς προσδιορισμένο. Ένα χώρο πρότυπο κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο που απευθύνεται στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα με αυτές τις ιδεολογικές αρχές θα πρέπει να διαμορφώσουμε τη νέα μας πολιτική πλατφόρμα, διότι το αξιακό σύστημα των πολιτών δεν ορίζεται με βάση τις παλιές ιδεολογικές οχυρώσεις, αλλά σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ζωής και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Η ιδεολογία μας θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από οριοθετήσεις του παρελθόντος, πέρα από κομματικές σκοπιμότητες του παρόντος και βεβαίως μακριά από τα άκρα.

Τα πολλαπλά μηνύματα που λάβαμε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, μεγιστοποιούν ακόμα περισσότερο την ευθύνη μας και πολλαπλασιάζουν το χρέος μας απέναντι στους πολίτες που απογοητεύσαμε, απέναντι στην κοινωνία και στον Τόπο.

Οφείλουμε όλοι μας να αγωνιστούμε για την καλύτερη δυνατή πορεία της Ν.Δ. Να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εκατομμυρίων φίλων μας. Να αναδιοργανώσουμε το κόμμα μας με σύγχρονες ιδέες. Να προχωρήσουμε σε μια δυναμική αντιπολίτευση προετοιμάζοντας ταυτόχρονα την παράταξή μας να κυβερνήσει και πάλι τον Τόπο.

Στον αγώνα αυτό δεν περισσεύει κανείς. Οφείλουμε να σεβαστούμε τη βάση της παράταξης, να ενώσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις μας, να αξιοποιήσουμε όλα τα στελέχη μας για μια Νέα Δημοκρατία σύγχρονη και ικανή να ανταπεξέλθει στις απαιτητικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Αστυνομία και 'Εγκλημα

Σύγχρονη Αστυνομία στην Υπηρεσία των Πολιτών
wwww.tsigris.gr
Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής και για την καλύτερη κατανομή των κονδυλίων του εθνικού προϋπολογισμού για τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα: 1) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας, 2) η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του Σώματος, 3) η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας των πολιτών με τους θεσμικούς φορείς ελέγχου του εγκλήματος και 4) η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.

Για τον εκσυγχρονισμό των διωκτικών αρχών και την καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι απαραίτητα: 1) η προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής περίπτωσης, 2) η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς, 3) η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα, 4) η ενίσχυση των πεζών αστυνομικών περιπολιών, 5) η πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους της Αστυνομίας και η ενίσχυση των μηχανισμών αυτοκάθαρσης, 6) η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, 7) η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τις ανάγκες της κάθε περιοχής για αστυνόμευση, 8) η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, 9) η ενημέρωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής και 10) η συνεργασία των σωμάτων δίωξης (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων) με τη δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων και συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων.

Η κάθε κοινωνική οργάνωση έχει την εγκληματικότητα που της αξίζει. Οι δείκτες διακύμανσης της εγκληματικότητας που παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.

Προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της εγκληματικότητας στη χώρα μας θα πρέπει -μεταξύ των άλλων- να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να αναβαθμισθεί το κοινωνικό κράτος, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού (με πρώτα και κύρια τους οικονομικούς μετανάστες), να στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου.

Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εκλείψουν οι παράγοντες παθογένειας και να οικοδομηθεί μια κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης με κέντρο της τον άνθρωπο.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Εγκληματικότητα

Η Χρήση Καμερών στη Μάχη κατά του Εγκλήματος
wwww.tsigris.gr

Η Ελλάδα είναι χώρα με βαθιά εμπεδωμένους δημοκρατικούς θεσμούς 2.500 χρόνων ιστορίας. Η Δημοκρατία στη Χώρα μας δοκιμάστηκε αρκετές φορές κατά το παρελθόν. Οι Έλληνες πολίτες δεν είμαστε καχύποπτοι απέναντι σε ζητήματα προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων. Απλά είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Οι κάμερες παρακολούθησης είναι μια τεχνολογική εξέλιξη που πρόσφατα τέθηκε ενεργά στην υπηρεσία της πρόληψης και της καταστολής του εγκλήματος. Πρόκειται για πρακτική που έχει δώσει, μέχρι σήμερα, θετικά αποτελέσματα στα κράτη που εφαρμόσθηκε. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η χρήση των καμερών στους χώρους αθλητικών συναντήσεων και κυρίων των γηπέδων ποδοσφαίρου.

Η συμβολή των καμερών παρακολούθησης στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας δεν πρέπει να υπερεκτιμάται, αλλά ούτε και να δαιμονοποιείται.. Πρέπει, απλά, να δούμε το ζήτημα στις σωστές του διαστάσεις.

Η χώρα μας δεν παρουσιάζει την ίδια εγκληματικότητα με τα ανεπτυγμένα κράτη της Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής. Τόσο οι ποσοτικοί, όσο και οι ποιοτικοί δείκτες της εγκληματικότητας στη χώρα μας, αλλά και η μετεξέλιξή τους στον τόπο και στο χρόνο, δεν παρουσιάζουν την επιβάρυνση άλλων κρατών. Συνεπώς, τα μέτρα μια κατά περίπτωση ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά θα πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, την ποσότητα και την ποιότητα του εγκλήματος κάθε κράτους.

Δεν θα πρέπει, με άλλα λόγια, να κυνηγάμε αγριογούρουνα με σφεντόνες, ούτε κουνούπια με όλμους. Συγκεκριμένα, το έγκλημα του Λονδίνου είναι διαφορετικό, από κάθε άποψη, σε σχέση με αυτό της Αθήνας. Συνεπώς, το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες κάμερες στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, δε σημαίνει ότι θα πρέπει να τοποθετήσουμε ίδιες σε αριθμό στη δική μας πρωτεύουσα. Φυσικά δε σημαίνει και ότι θα πρέπει να τις αποκλείσουμε από το σχεδιασμό της αντεγκληματικής μας πολιτικής.

Είμαι, κατ’ αρχήν, θετικός στην ορθολογική χρήση της τεχνολογίας στη μάχη κατά του εγκλήματος. Πιστεύω, όμως, ότι η χρήση των καμερών παρακολούθησης δεν θα πρέπει να γίνει βιαστικά και χωρίς τη μελέτη όλων των πιθανών δυσχερειών και κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που θα προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και θα διασφαλίζει τον πολίτη από οποιοδήποτε κατάχρηση των προσωπικών του δεδομένων.

Μόνες τους οι κάμερες δεν αρκούν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Οι δείκτες των επιπέδων της βίας που παρουσιάζει μια κοινωνία στο χώρο και το χρόνο, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη μονάδα μέτρησης των φαινομένων κοινωνικής παθογένειας.

Προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση της φαινομένων βίας στην κοινωνία μας θα πρέπει να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των δεικτών κοινωνικής παθογένειας που ενδημούν στις σύγχρονες κοινωνίες. Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας κοινωνίας συνοχής και αλληλεγγύης σε αντιδιαστολή με μια κοινωνία παρακολούθησης και καχυποψίας.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

ΝΔ

Σε δήλωσή του για τις εσωκομματικές εξελίξεις, ο υπ. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα πολλαπλά μηνύματα που λάβαμε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, μεγιστοποιούν ακόμα περισσότερο την ευθύνη μας και πολλαπλασιάζουν το χρέος μας απέναντι στους πολίτες που απογοητεύσαμε, απέναντι στην κοινωνία και στον Τόπο. Οφείλουμε όλοι μας να αγωνιστούμε για την καλύτερη δυνατή πορεία της ΝΔ. Να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εκατομμυρίων φίλων μας. Να αναδιοργανώσουμε το κόμμα μας με σύγχρονες ιδέες. Να προχωρήσουμε σε μια δυναμική αντιπολίτευση προετοιμάζοντας ταυτόχρονα την παράταξή μας να κυβερνήσει και πάλι τον Τόπο.»._

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Νέα Δημοκρατία

Οφείλουμε στην Ελλάδα να Πάμε Μπροστά
www.tsigris.gr

Η παράταξής μας διαθέτει ευρύ ιδεολογικό οπλοστάσιο, ικανό και αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση, των εθνικών θεμάτων και των κοινωνικών ζητημάτων της χώρας και των προκλήσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Η πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας είναι ευκρινής. Είμαστε η παράταξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της οικολογίας. Με αυτό τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό με έμφαση στην κοινωνική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη, η Ν.Δ. αρνούμενη να προσδεθεί σε κοινωνικές τάξεις, κομματικές πελατείες και ταμπέλες, εκφράζει τις προσδοκίες και αγωνίζεται για τα συμφέροντα ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Αιχμή του δόρατος της ιδεολογίας μας, είναι η εφαρμογή βαθιών τομών στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, αλλά και η διάθεση για διαρκή ανανέωση και μεταρρυθμίσεις.

Με το Συνέδριο «Αρχών και Θέσεων», απορρίψαμε τις περιχαρακώσεις, τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις. Απευθυνθήκαμε σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, που προσδιορίζεται με κοινωνικά κριτήρια και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, χωρίς κανένα αποκλεισμό. Αυτή την πλατιά κοινωνική συμμαχία, χωρίς να εισάγουμε καμία καινούρια πολιτική γεωγραφία, αποκαλέσαμε «μεσαίο χώρο», ένα χώρο διακριτό, διαυγή και σαφώς προσδιορισμένο. Ένα χώρο πρότυπο κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Ένα ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο που απευθύνεται στην πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή και σύμφωνα με τις ιδεολογικές μας αρχές, διαμορφώσαμε την πολιτική μας πλατφόρμα πιστεύοντας πως το αξιακό σύστημα των πολιτών δεν ορίζεται με βάση τις παλιές ιδεολογικές οχυρώσεις, αλλά σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ζωής και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Η ιδεολογία μας, βρίσκεται πάνω από τις οριοθετήσεις του παρελθόντος, πέρα από τις κομματικές σκοπιμότητες του παρόντος και βεβαίως μακριά από τα άκρα.

Τα πολλαπλά μηνύματα που λάβαμε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, μεγιστοποιούν ακόμα περισσότερο την ευθύνη μας και πολλαπλασιάζουν το χρέος μας απέναντι στους πολίτες που απογοητεύσαμε, απέναντι στην κοινωνία και στον Τόπο.

Οφείλουμε όλοι μας να αγωνιστούμε για την καλύτερη δυνατή πορεία της Ν.Δ. Να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εκατομμυρίων φίλων μας. Να αναδιοργανώσουμε το κόμμα μας με σύγχρονες ιδέες. Να προχωρήσουμε σε μια δυναμική αντιπολίτευση προετοιμάζοντας ταυτόχρονα την παράταξή μας να κυβερνήσει και πάλι τον Τόπο.

Στον αγώνα αυτό δεν περισσεύει κανείς. Οφείλουμε να σεβαστούμε τη βάση της παράταξης, να ενώσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις μας, να αξιοποιήσουμε όλα τα στελέχη μας για μια Νέα Δημοκρατία σύγχρονη και ικανή να ανταπεξέλθει στις απαιτητικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Εκλογές 2009

Ευχαριστώ για την Ψήφο σας

Σε δήλωσή του για το αποτέλεσμα των εκλογών, ο υπ. Βουλευτής της ΝΔ Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ αναφέρει τα ακόλουθα:

«Με την ψήφο τους στις πρόσφατες Εθνικές Εκλογές οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έκριναν αυστηρά και καταδίκασαν τη Νέα Δημοκρατία για λάθη και παραλείψεις που πλήγωσαν όλους μας. Ο Πρόεδρος του κόμματος και απερχόμενος Πρωθυπουργός με γενναιότητα ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη, δείχνοντας το δρόμο για το αύριο.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκλέξουμε τη νέα μας Ηγεσία και μαζί της θα επιχειρήσουμε να επουλώσουμε τις πληγές της βαριάς ήττας. Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε σύντομα να ξεπεράσουμε την εσωστρέφεια και να λάβουμε θέση μάχης για μια ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Για μια μεγάλη και περήφανη παράταξη που θα αναλάβει και πάλι να οδηγήσει την Ελλάδα στο δρόμο των μεγάλων εθνικών επιλογών.

Ευχαριστώ όλους τους συμπολίτες που μου εμπιστεύθηκαν την ψήφο τους. Τη στιγμή που η Παράταξη στο Νομό μας καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση της, οι Αχαιοί πολίτες αύξησαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Γνωρίζω ποιοί ήταν δίπλα μου στη μάχη αυτή και τους ευχαριστώ και δημόσια. Δεσμεύομαι να είμαι και αύριο εδώ για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Για την Αχαΐα που αξίζουμε. Για τη Νέα Δημοκρατία που αγαπάμε. Για τους ανθρώπους μας που απογοητεύσαμε»._
Άγγελος ΤΣΙΓΚΡΗΣ

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Περιβάλλον

Κάνουμε Πράξη την Προστασία του Περιβάλλοντος
www.tsigris.gr

H κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άσκησε πολιτική για το Περιβάλλον με σχέδιο, ευαισθησία και προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Όσα δεν τόλμησαν και δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε είκοσι χρόνια τα έκανε πράξη η Νέα Δημοκρατία σε πέντε.
Συγκεκριμένα:
· Θεσμοθετήσαμε ολοκληρωμένο Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό.
· Θέσαμε τις βάσεις και τους κανόνες για την δημιουργία Κτηματολογίου.
· Αντιμετωπίζουμε την Κλιματική Αλλαγή και είμαστε μία από τις μόλις 4 χώρες της Ε.Ε. που είμαστε εντός των στόχων του Κιότο.
· Παραλάβαμε την απορροφητικότητα για το Πρόγραμμα «Περιβάλλον» στο 14% - και σήμερα είναι στο 96%.
· Τετραπλασιάσαμε την ανακύκλωση.
· Τριπλασιάσαμε την εγκατεστημένη ισχύ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
· Κλείσαμε και αποκαταστήσαμε πάνω από 2600 παράνομες χωματερές, σε όλη την Ελλάδα.
· Καταρτίσαμε Εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση και την προστασία των υδάτων, για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
· Οριοθετήσαμε 20 νέες Προστατευόμενες Περιοχές .
· Προγραμματίσαμε, για την περίοδο 2007 – 2013, έργα επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης σε 325 οικισμούς, προϋπολογισμού περίπου 1,4 δισ. €.
· Αυξάνουμε τους πόρους για την προστασία του Δασικού Πλούτου και για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές.

Όταν οι άλλοι ευαγγελίζονται την Πράσινη Ανάπτυξη στα λόγια, η Νέα Δημοκρατία την εφαρμόζει στην πράξη. Όταν οι άλλοι διατυμπανίζουν με ευχολόγια και βαρύγδουπες προγραμματικές δηλώσεις την Πράσινη Ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία απαντάει με το ουσιαστικό της έργο.

Η Νέα Δημοκρατία δημιουργεί τις στέρεες βάσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει έργο. Έχει πρόγραμμα. Έχει όραμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το ΠΑΣΟΚ ΟΧΙ.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Πράσινη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πράσινη Οικονομία
www.tsigris.gr

Για την Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή η «βιώσιμη ανάπτυξη» και η «πράσινη οικονομία» δεν είναι γενικόλογα συνθήματα, αλλά ουσιαστικοί στόχοι μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στρατηγικής ανάπτυξης και προόδου της χώρας.

Στηρίζουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Επιδιώκουμε την οικονομική ανάπτυξη, στηρίζουμε και ενισχύουμε την απασχόληση, δίνουμε αναπτυξιακά κίνητρα στις επιχειρήσεις, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και προωθούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα δεν θυσιάζουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον βωμό της οικονομικής ανάπτυξης.

Η χώρα μας για πρώτη φορά απέκτησε Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.

Με την υλοποίησή τους διαμορφώνουμε ένα εθνικό πρότυπο ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Πεποίθησή μας είναι ότι για να είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές για την οικονομική ανάπτυξη και τη χωροταξία, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα διαφορετικά διαρθρωτικά προβλήματα των περιφερειών, τις πιθανές μεταβολές στο μέλλον και την προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Με βάση αυτές τις πολιτικές μας σταθερές καταθέσαμε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων». Προτείνουμε λύση σε ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής κοινωνίας βάζοντας ένα οριστικό τέλος στην άναρχη εγκατάσταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών μέσα σε πόλεις ή σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα.

Αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά μια σειρά από θέματα που προκύπτουν από την χωρίς σύγχρονους κανόνες δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων που οδηγούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Εκσυγχρονίζουμε την νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση για την λειτουργία των διαφόρων μορφών επιχειρηματικών πάρκων και δίνουμε οικονομικά κίνητρα σε όλες τις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε αυτούς του χώρους και να μην δρουν ανεξέλεγκτα. Αποκαθιστούμε εδάφη μολυσμένα από παρελθούσα βιομηχανική δραστηριότητα, σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προστασία του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής είναι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης και απαίτηση της κοινωνίας.

Στην προσπάθεια αυτή, η κυβέρνηση βρίσκει πάντα απέναντί της την Αξιωματική Αντιπολίτευση του «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ», η οποία -αν και υποκριτικά κόπτεται δήθεν για την «πράσινη ανάπτυξη»- κατ’ ουσίαν εκφράζει αξιόπιστα το παράδειγμα της χαμένης ειλικρίνειας στην πολιτική.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Δανειολήπτες

Μέτρα για Δανειολήπτες και Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά
www.tsigris.gr

Τα τελευταία πεντέμισι χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε στην πράξη και όχι στα λόγια πως η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτέλεσε βασικό πυλώνα της πολιτικής της. Λάβαμε μία σειρά από μέτρα ώστε να προστατεύσουμε τους δανειολήπτες και να δώσουμε «ανάσες πνοής» στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Καμία μοναδική κατοικία δεν κατάσχεται για συνολική οφειλή από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες έως 20.000 € .
2. Κανένα ακίνητο δεν εκποιείται σε πλειστηριασμό κάτω από την αντικειμενική του αξία. Αναστείλαμε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τους πλειστηριασμούς ως το τέλος του 2009 για δάνεια ύψους μέχρι 200.000 € . Τέλος, η διεξαγωγή των πλειστηριασμών γίνεται πλέον αποκλειστικά στα Ειρηνοδικεία.
3. Βγάλαμε από το αδιέξοδο 64.000 συμπολίτες μας που είχαν πρόβλημα με τα πανωτόκια.
4. Απαγορεύσαμε την αναγραφή των καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών, με βάση αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
5. Επιβάλλαμε πρόστιμα σε βάρος των τραπεζών για τους καταχρηστικούς όρους. Από το 2004 ως και σήμερα επιβλήθηκαν από την Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή συνολικά πρόστιμα αξίας και ύψους 12.054.522 € .
6. Δώσαμε στους έλληνες καταναλωτές τη δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα καταναλωτικής πίστης, δάνεια και λοιπά, από χώρες της Ε.Ε. με επιτόκια πολύ πιο προνομιακά από αυτά που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.
7. Πήραμε μέτρα για τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, αυξάνοντας σε 16 μέρες το χρόνο για το «σφράγισμα» των επιταγών και αυξάνοντας στα 500 € το ελάχιστο ποσό πάνω από το οποίο γίνεται η εγγραφή στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ.
8. Επιβάλλαμε επέκταση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων για τα χρέη σε τράπεζες όταν οι μισθοί και οι συντάξεις κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό.
9. Αυξήσαμε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το δημόσιο από τα 600 € , στα 1.000 € . Εγγυηθήκαμε αμέσως το σύνολο των καταθέσεων σε περίοδο κρίσης.

Η Κυβέρνηση πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες για την προστασία των δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Και σε αυτή την προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε την πολιτική του «ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ». Μηδένιζε, αρνιόταν, και αδιαφορούσε για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι δανειολήπτες και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ απέδειξε πως βρίσκεται: απέναντι στο νοικοκυριό, απέναντι στην οικονομία, απέναντι στην κοινωνία.

Στις υπεκφυγές και τις ασάφειες, στα παραμυθάκια και στα ψέματα του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία απαντά με συγκεκριμένο έργο που βοηθάει τον πολίτη.

Η Νέα Δημοκρατία έχει έργο. Έχει πρόγραμμα. Έχει όραμα. Το ΠΑΣΟΚ ΟΧΙ.